Biblioteka

Atnaujinta

Renginiai

 Paslaugos    Veikla

Bibliotekos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Dalyvavimas projektinėje veikloje 

Vadovėlių aprūpinimo tvarka 

I-IV KLASIŲ MOKINIAMS REKOMENDUOJAMŲ PERSKAITYTI KNYGŲ,


Bibliotekos kontaktiniai duomenys

 Bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė n

Bibliotekininkė Eglė Juodžiukynienė

Telefono Nr. 8(315)75685

Darbo valandos:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.30 iki 16.30 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val


 

 • Spaudinių išdavimas į namus (abonemente).
 • Naudojimasis spaudiniais vietoje (skaitykloje).
 • Informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai.
 • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka.
 • Atsakymai į įvairias užklausas.
 • Paieška duomenų bazėse.
 • Konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus.
 • Naudojimasis internetu.
 • Naudojimasis kompiuteriais.
 • Svarbios informacijos pateikimas virtualiai (mokyklos ribose).

Skaitykloje yra 35 darbo vietos skaitytojams, iš jų – 15 kompiuterizuotų.

Veikla

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami mokinių dailės darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių pristatymai, įvairios akcijos, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, moksleivių tėvais. Čia vyksta seminarai, mokytojų metodinės valandėlės, seniūnų frakcijos susirinkimai. Rengiami pasitarimai mokyklų bibliotekininkams, vedamos informacinių gebėjimų bei integruotos pamokos. Rašomas bibliotekos metraštis, kuriame fiksuojama visa bibliotekos veikla.

Bendradarbiaudamos su mokyklos bendruomene, bibliotekininkės dalyvavo mokyklų bibliotekoms skirtose programose ir konkursuose:

 • Visuomenės informavimas NATO ir saugumo klausimais“ (2003 m.);
 • Dalyvavimas projekte dėl MOBIS programinės įrangos išbandymo (2004 m.)
 • LMF projektas skaitymo skatinimui „Aš skaitau, tu skaitai – mes skaitome“ (2007m.);

LRKM skaitymo skatinimui projektas „Draugauk su knyga“ (2008 m.). Rengiami pasitarimai mokyklų bibliotekininkams, vedamos informacinių gebėjimų bei integruotos pamokos. Rašomas bibliotekos metraštis, kuriame fiksuojama visa bibliotekos veikla.

 

 • Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ I-III etapai (2009 – 2011 m.),
 • Lietuvos meno kūrėjųasociacijos projektas AKIM

Dalyvavimas projektų veikloje:

 • tarptautinis daugiašalis Comenius projektas „Lankyk mokyklą – kurk savo ateitį“.  (2012-2014 m.).
 •  tarptautinis daugiašalis Comenius programos projektas „Kuriame kultūros sostines“ (2008-2010 m.) ,
 • tarptautinis  Comenius programos Nordplius adult projektas, (2011 m.)
 • tarptautinis  Comenius assistant  projektas (2011 m.)
 • „Alytus kūrėjų akimis“ (2011-2012 m.m.).

Renginiai

2018 rugsėjis

Rugsėjo 24 d. Putinų gimnazijos skaitykloje vyko Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas. Mokyklų bibliotekas kuruos Alytaus miesto administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Kairienė.

Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.

2018  balandis

PASAULINĖ KNYGOS DIENA PUTINŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOJE
Putinų gimnazijos pirmokai ir antrokai (Ib ir IIb), lietuvių kalbos mokytojos Rima Bartkienė, Ligita Sarapienė ir Daiva Baliukonytė dalyvavo akcijoje „Apkabink bibliotekininkę“ ir laimėjo dovaną – glėbį originalių knygų.
Šiandien mokinių ir mokytojų komanda vėl apsilankė bibliotekoje ir įtaikė gimnazijos bibliotekai dovaną. Pirmokė Gabija Sergejevaitė perskaitė ištrauką iš vienos padovanotų knygų, pristatančių Jono Basanavičiaus veiklą. Išgirdome istoriją apie „Aušros“, pirmojo lietuviško laikraščio, gimimą. Bibliotekos darbuotojos buvo antrą kartą maloniai nustebintos. Bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė padėkojo už tokią puikią darbo dienos pražią.
Šia švente siekiama pabrėžti knygos vertę, nes ji suteikia žmogui žinių, idėjų, dvasinio peno, skatina vaizduotę ir kūrybiškumą, grožio ir moralės sampratą. Knyga padeda tautai pristatyti savo kultūrą kitoms šalims ir susipažinti su kitų tautų kultūra.

Informuoja jaunieji žurnalistai

Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.

2018 kovas

 Poezijos pamoka „Kalbantys posmai“ Putinų gimnazijoje

Gimnazijos bibliotekos vedėja  M. Žuromskienė kalbėjo apie poetinio žodžio galią bręstančiai asmenybei, eilėraščių dvasinę energiją, be kurios poezija neturėtų prasmės, kad eilėraštis nėra tik žodžiai, o kažkas daugiau, kas įkvepia žmogų, sukelia jausmus, kad poezija gyvenimui būtina kaip šviesa ir muzika.

Gimnazistai reflektavo apie poezijos pamoką sakydami, kad tai labai jautri, artima širdžiai ir sielai poezija, ugdanti grožio suvokimą, poezijos svarbą kiekvienam. Jie sakė, kad „pati poezija yra mūsų širdžių ir sielų atspindys. Tai skatina daugiau rašyti, skaityti.“

Poetė Scholastika Kavaliauskienė kalbėjo apie poezijos rašymo svarbą jos gyvenime, pačius pirmuosius eilėraščius, kuriuos pradėjo rašyti dar būdama keturiolikos metų. Šiuo metu S. Kavaliauskienė yra išleidusi devyniolika poezijos knygų ir romaną „Vargo bitės“, jis parašytas remiantis tikrais faktais. Keletą savo knygų dovanojo bibliotekai.

Bendra  poezijos pamoka visus suvienijo skaitomų eilių posmais.

Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė

Eglės Juodžiukynienės nuotr.


Putiniškiai tikrai myli savo bibliotekininkes Marytę Žuromskienę ir Eglę Juodžiukynienę ir jas nuoširdžiai apkabina.

Kovo 1 d. – tai ne tik atgimstančios gamtos šventė. Pasidžiaugti gali ir bibliotekininkės, nes ši diena pripažinta tarptautine bibliotekininkų apkabinimo diena. Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų (Rimos Bartkienės, Daivos Baliukonytės ir Ligitos Sarapienės) iniciatyva džiaugsminga akcija įvyko ir Putinų gimnazijoje.
Alytaus Putinų gimnazijos KTU klasių (Ib ir IIb klasių) gimnazistai apkabino savo gimnazijos bibliotekininkes Marytę Žuromskienę ir Eglę Juodžiukynienę.

2018 sausis

NAUJOS KNYGOS gimnazijos bibliotekoje
Gerai praleiskime laiką su knyga!

Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.

2017 gruodis

ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKAI rinkosi  mūsų gimnazijoje į seminarą ,,Skaitykla ir biblioteka – paveikios mokymo(si) erdvės, bendrųjų mokinio kompetencijų ugdytojos“. Susirinkusias bibliotekininkes pasveikino gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė.

 

Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.

FOTOGRAFŲ DARBAI KARALIAUJA ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS ERDVĖSE

Alytaus Putinų gimnazijoje mokinių saviraiškai skiriamas itin didelis dėmesys. Gimnazistai, pamėgę fotografuoti, ne tik mokosi fotografijos pamokose (mokytoja Eglė Juodžiukynienė), bet ir dalijasi savo kūrybiniais darbais su mokyklos bendruomene.
Gimnazijoje įprasta organizuoti netradicines pamokas, o Alytaus menininkai noriai pristato savo darbų parodas.
Šiuo metu gimnazijoje eksponuojama kilnojama paroda „MIESTO SODAS – ALYTAUS LAISVĖS DVASIA“. „Šią fotografijų parodą, atspindinčią įvairių laikotarpių parko vaizdus ir primenančią jo gyvavimo istoriją, gimnazijos mokiniams ir mokytojams įdomiai pristatė parodos autorės Aldona Marcinkevičienė ir Vilmantė Petrusevičienė. Buvo papasakota parko kūrimo istorija, apželdinimo idėjos, atskleista jo struktūra. Įdomiai mokiniams pateikti atskiri faktai apie nepamainomus parko sodininkus Joną ir Aleksandrą Faitušus bei Stasį Marcinkevičių. Parodoje panaudotos nuotraukos iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių bei privačių archyvų,“– įspūdžiais dalinosi Putinų gimnazijos bibliotekininkė Eglė Juodžiukynienė.
Mokiniai, dalyvavę parodos atidaryme ir netradicinėje pamokoje, noriai dalijosi įspūdžiais. Ia klasės gimnazistai sakė: „Įdomu buvo senovinėse nuotraukose pamatyti, koks miesto parkas buvo anksčiau“; „Įtaigiai pateikė informaciją apie parką, negirdėtas buvo pasakojimas apie nuolat besikeičiantį kalendorių iš gėlių…“; „Labai buvo įdomu pamatyti ir pasinerti į senojo Alytaus miesto sodo istoriją“; „Sudomino idėja, kurią įvardijo muziejaus darbuotoja, kad miesto sode, kur tokia graži aplinka, labai reikalinga renginiams scena“.
Putinų gimnazijos skaitykloje ir vėl Faustas Augustinas pristatė naują fotografijų parodą ,,Gimtadienis“. F.Augustinas yra Alytaus apskrities žiniasklaidos priemonių fotografas, daugybės konkursų laureatas, dalyvavęs daugybėje akcijų („Šventoji – diena ir naktis“) bei parodų ir Alytuje, ir Lietuvoje. Lietuvos CANON klubo narys, vienas žinomiausių alytiškių, itin vengiantis atsidurti žiniasklaidos dėmesio centre. Fotomenininkas su mokykla bendrauja ne vienus metus, pernai Putinų gimnazijos erdvėse buvo eksponuota paroda „Apie Akvilę“, prieš tai – „Katinai“, „Rutkos dvaras“ (drauge su kitais fotografais – Česlovu Gregeriu ir Mindaugu Astrausku). Mielai unikaliais darbais pasidalino Liaudies meno centro muziejaus Auksarankiai iš Miklusėnų direktorė Lina Bunikienė.
Apie F.Augustino parodą Alytaus Šv.Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas sako: „Visas gyvenimas – tai besikeičiantys veidai, puiku, kad tuos veidus primena nuotraukos“… Gimnazijos bibliotekos vedėja Marija Žuromskienė teigia: „Fausto Augustino fotografijos – nacionalinio gyvenimo dokumentas. Jose realizmas, nėra chaoso iliuzijos. Tai ir jauni, džiaugsmingi, ir išmintingi seni veidai, poetiškai susimąstę, liūdni“.
Eglės Juodžiukynienės iniciatyva oficialiame gimnazijos facebook puslapyje jau įprasta matyti kūrybinius mokinių darbus skiltyje „MOKINIŲ FOTOGRAFIJA“. Pristatome keletą mokinių ir jų „fotografinės“ saviraiškos temų: „Sniegas… gegužę“ (Karolina Klimaitė (IIa); „Pojūčiai. Lytėjimas“ (Evelina Armanavičiūtė, IV d); Renaldas Buziūno darbai (IVe); „Ruduo Dzūkijoje“ (Jovita Užkurnytė, IIId); „Urbanistinis peizažas. Norvegija“ (Severina Ratkevičiūtė, IVf); „Dangaus raštai“, (Jovita Užkurnytė, IIId) ir daugelis kitų, pamėgusių fotografiją.
Gimnazijos skaitykloje ir kitose erdvėse vyksta integruotos veiklos renginiai, netradicinės pamokos, projektai, o čia vėl save atranda jaunieji fotografai: Gabija Krušinskaitė (IIIa), Alvija Juškevičiūtė (IVe), Ieva Jurčiukonytė (IIa), Gintarė Kazlauskaitė (IIb), Jovita Užkurnytė (IIId), Ineta Cigelskytė (IIId). Nuolat rengiamos autorinių darbų parodos gimnazijos erdvėse. Šiuo metu galima apsilankyti Severinos Ratkevičiūtės (IVf) nuotraukų parodoje ,,Palytėti, pajausti ir prisiminti…“, nuotraukos eksponuojamos gimnazijos III aukšto koridoriuje, prie geografijos kabineto.
Spalio pradžioje bendruomenės dėmesiui buvo iškabinta Jorio Jančiausko fotografijų paroda „Išlikti gamtoje“. Visos nuotraukos – gyvūnų tema, jose yra ir Jorio augintinių – katės Majos ir šuns Bario gyvenimo akimirkos. Parodos autorius pasakoja, kad daugelis nuotraukų buvo darytos Bulgarijoje. Jo mylimiausios nuotraukos – katė Maja ir žuvėdra. Joris pasakoja, kad pomėgis fotografuoti atsirado keliaujant, todėl įkvėptas kelionių jis fotografuoja jau 3-4 metus.

Informuoja jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė Ugnė Barzdaitytė

Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.
Alytaus Putinų gimnazija - oficialus puslapis nuotrauka.

Informuoja jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė Ugnė Barzdaitytė


Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkės tęsė kasmetinę tradiciją – lankėsi Knygų mugėje.


APKLAUSA  „GIMNAZISTAI IR KNYGA. SKAITYMAS“


Šventinis Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkų susitikimas

Jau tapo tradicija, kad artėjanti kalendorinių metų pabaiga suburia Alytaus mokyklų bibliotekininkus į šventinį metodinį susitikimą. Šiais metais seminaras „Inovatyvių idėjų žingsniai miesto mokyklų bibliotekų veikloje“ vyko mūsų  gimnazijoje. Kolegės buvo pakviestos pasidalinti naujausiais veiklos metodais, savojo vaikystės kalėdinio žaisliuko istorija, dalyvauti skaitymuose. Tai buvo ir pirmasis susitikimas su nauju Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiuoju specialistu Eduardu Ingelevičiumi.

Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė pristatė bibliotekos inovatyvias veiklas ir pasidžiaugė, kad technologinių inovacijų gausa, spartinanti mūsų gyvenimo tempą, skatina bibliotekininkes nuolat mokytis ir tobulėti. Šiuolaikinė biblioteka – informacijos, kultūros sklaidos, edukacijos, inovacijų populiarinimo ir bendruomenės centras.

Naujienomis iš seminaro „Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“ pasidalino Panemunės pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Asta Novikienė. Naujos tendencijos ugdyme – kaip sukurti skaitymo ir rašymo ugdymui palankią aplinką, kaip  pagerinti skaitymo ir rašymo pasiekimų lygį ir dar labiau skatinti skaitymą, kaip sustiprinti mokyklų bibliotekininkų supratimą apie skaitymo ir rašymo gebėjimus bei jų ugdymą. Skaitymo valandos, inscenizacijos, pokalbiai, diskusijos. Nauja – tai atrasta sena?

Susitikimo metu aptartos ir knygų naujienos. Panemunės pagrindinės mokyklos, Putinų ir Jotvingių gimnazijų bibliotekoms akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ organizatoriai paskyrė nemokamus Metų knygų komplektus, išleistus trijose – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų – knygų kategorijose. Kolegės pristatė rinkinius. Pasimėgauta gražiais tekstais.


2016m.lapkritis

“DALYVAVIMAS PROJEKTE KNYGŲ SUAUGUSIŲJŲ KATEGORIJOJE „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2016“

Lapkričio – gruodžio mėnesį vyko akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ pristatymas gimnazijos internetinėje svetainėje, oficialiame Putinų gimnazijos veidaknygės  puslapyje, gimnazijos erdvėse gyvai. Akcijoje dalyvaujančių knygų reklamą galima buvo išvysti  bibliotekoje, virtualioje gimnazijos erdvėje. Bibliotekininkės organizavo Metų knygos rinkimuose dalyvaujančių knygų garsinius ištraukų skaitymus, aptarimą. Oficialiame gimnazijos veidaknygės puslapyje buvo talpinama nuotraukų paroda „Asmenukė su perskaityta knyga-pretendente – 2017“.


2016-11-28  POPIETĖ ,,Skaitymai. Skaitome balsu“

Alytaus Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė paneigdama nuomonę, kad žmonės neskaito knygų,  visus putiniškius pakvietė į skaitymų popietę. Renginyje gimnazijos svetainėje svečiavosi ir Pauliaus Širvio eilėraščius skaitė Alytaus miesto teatro aktorius Vidas Vaškius.

Alytaus apskrities studijos „Svajonė“ įkūrėja, vadovė, choreografė, buvusi Putinų gimnazijos mokytoja Loreta Zabalujeva padovanojo nuoširdžius savo kūrybos eilėraščius, išaugusius į dainas, pati pritardama gitara. Susirinkusius knygų mylėtojus nustebino gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė, kuri ne tik pasveikino knygų bičiulius, bet ir skaitė jai patinkančius, artimus sielai eilėraščius. Lietuvių kalbos mokytojos Laima Bautronienė ir Algida Sabonienė, ketvirtokė Vaiva Gudaitytė, antrokė Evelina Baciuškaitė – tik keletas įvardintų putiniškių, pristačiusių artimiausius autorius ir kūrinius.  Svetainėje girdėjosi ir gimnazistų savos kūrybos tekstai, ir  populiarios lietuvių autorių  prozos ištraukos, ir moderniosios poezijos posmai. Skaitovus keitė gimnazijos merginų ansamblis (mokytoja Violeta Dumbliauskienė) ir  mokinės, pristatančios savo kūrybos dainas.

 

Gimnazijos vyriausioji buhalterė Aldona Kubilienė ne tik skaitė H. Radausko poeziją, bet ir šmaikštų sesės eilėraštį apie vasarą. Daug aplodismentų sulaukė lituanistė Rima Bartkienė, skaitytojų auditorijai pasiūliusi susipažinti su moderniu poetu Benediktu Januševičium. Pasak mokytojos, „tai garsinė, vaizdinė, eksperimentinė kalbos poezija, kuri laužo, lanksto kalbą ir nuolat kelia klausimus. Ji neprivalo būti lengvai suprantama“.

Apie knygas ir jas lydinčius savo asmeninius išgyvenimus kalbėjo ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė, ji pasiūlė auditorijai tris knygas, kurios gali ne tik atsakyti į rūpimus klausimus, bet ir padėti priimti teisingiausią sprendimą, pavyzdžiui, tapti laikina vaiko globėja.

Gražią skaitymų popietę užbaigdama M.Žuromskienė sakė, kad „knyga  – kaip ir žmogus – gali būti pastebėta, prakalbinta, suprasta arba ne. Žodžio galia yra didžiulė, ji svarbi kiekvienam, skaitoma knyga suteikia drąsos nuovargio ir nevilties minutėmis, stiprina dvasią ir  užkrečia gyvenimo troškuliu“.


2016 m. gruodžio mėn.
skaitykloje vyko piešinių paroda-konkursas ,,Balta pasaka“. Renginiu rūpinosi dailės mokytoja Virginija Vasiliūnienė ir bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė.

FOTOGRAFIJOS PARODOS

Gimnazijos bibliotekos iniciatyva, bendradarbiaujant su Miklusėnuose įsikūrusiu Liaudies meno centro muziejumi Auksarankiai, organizuotos dvi fotografijų parodos: Alytaus  fotografų M.Astrausko, Č.Gregerio ir F.Augustino ,,Rutkos dvaras“(XI-XII mėn.) ir ,,Mažoji medinė architektūra fotografijoje“ (I-II mėn.).
Bibliotekos vedėja M.Žuromskienė su fotografu Faustu Augustinu

Putinų gimnazijos pirmokių Gintarės Kazlauskaitės  ir Ievos Jurčiuonytės  fotografijų paroda „Akimika“ bendruomenei buvo pristatyta  gimnazijos skaitykloje ir II-ojo aukšto fojė (ji veikė visą spalio mėnesį)

Daugiau „AlytusPliusLt“


2016-11-30

Gimnazijos svetainėje vyko bibliotekos ir lietuvių kalbos pamoka-žaidimas ,,Bendrinė kalba. Tarmės. Kalbininkai“. Užsiėmimą rengė lietuvių kalbos mokytoja Algida Sabonienė ir bibliotekininkė Eglė Juodžiukynienė.

Į viršų

 

Neįgaliesiems