Biblioteka

Atnaujinta

Vizitinė kortelė  Paslaugos    Veikla

Bibliotekos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Dalyvavimas projektinėje veikloje 

Vadovėlių aprūpinimo tvarka 

I-IV KLASIŲ MOKINIAMS REKOMENDUOJAMŲ PERSKAITYTI KNYGŲ,


Bibliotekos kontaktiniai duomenys

 Bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė n

Bibliotekininkė Eglė Juodžiukynienė

Telefono Nr. 8(315)75685

Darbo valandos:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.30 iki 16.30 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val


2017 vasaris

SUKAKTYS
Putinų gimnazijos skaitykloje – jubiliejinė spaudinių ekspozicija „Kaziui Bradūnui – 100“.
Bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė

SUKAKTYS
Putinų gimnazijos skaitykloje – jubiliejinė spaudinių ekspozicija „Bernardui Brazdžioniui – 110“.
Bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė

2016 gruodis

Grudžio 15 di. gimnazijoje vyko miesto mokyklų bibliotekininkių metodikos būrelio seminaras „Inovatyvių idėjų žingsniai miesto mokyklų bibliotekų veikloje.“ Seminarą vedė Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė. Ji aptarė mokyklų bibliotekų inovatyvias veiklas. Buvo pristatytas naujasis mokyklų bibliotekų kuratorius Eduardas Ingelevičius, pasidalinta informacija iš metodinių seminarų, skaitytos ištraukos iš Metų knygos rinkimuose dalyvaujančių knygų, susilaukė dėmesio seni eglutes puošę žaisliukai.
E.Juodžiukynienės ir V.Dranginytės nuotr.


 

Paslaugos:

 • Spaudinių išdavimas į namus (abonemente).
 • Naudojimasis spaudiniais vietoje (skaitykloje).
 • Informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai.
 • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka.
 • Atsakymai į įvairias užklausas.
 • Paieška duomenų bazėse.
 • Konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus.
 • Naudojimasis internetu.
 • Naudojimasis kompiuteriais.
 • Svarbios informacijos pateikimas virtualiai (mokyklos ribose).

VIZITINĖ KORTELĖ

                    Metai

Bibliotekoje

2009

2010

2011

 2012

 

 

Skaitytojų

570

633

 607

 407

 

 

Lankytojų

20702

24702

 2531

 2007

 

 

Išduota spaudinių

13559

17685

 15260

 14035

 

 

Fondas

22321

22615

 23037

 21084

 

 

 

Skaitykloje yra 35 darbo vietos skaitytojams, iš jų – 15 kompiuterizuotų.

Veikla

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami mokinių dailės darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių pristatymai, įvairios akcijos, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, moksleivių tėvais. Čia vyksta seminarai, mokytojų metodinės valandėlės, seniūnų frakcijos susirinkimai. Rengiami pasitarimai mokyklų bibliotekininkams, vedamos informacinių gebėjimų bei integruotos pamokos. Rašomas bibliotekos metraštis, kuriame fiksuojama visa bibliotekos veikla.

Bendradarbiaudamos su mokyklos bendruomene, bibliotekininkės dalyvavo mokyklų bibliotekoms skirtose programose ir konkursuose:

 • Visuomenės informavimas NATO ir saugumo klausimais“ (2003 m.);
 • Dalyvavimas projekte dėl MOBIS programinės įrangos išbandymo (2004 m.)
 • LMF projektas skaitymo skatinimui „Aš skaitau, tu skaitai – mes skaitome“ (2007m.);

LRKM skaitymo skatinimui projektas „Draugauk su knyga“ (2008 m.). Rengiami pasitarimai mokyklų bibliotekininkams, vedamos informacinių gebėjimų bei integruotos pamokos. Rašomas bibliotekos metraštis, kuriame fiksuojama visa bibliotekos veikla.

 

 • Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ I-III etapai (2009 – 2011 m.),
 • Lietuvos meno kūrėjųasociacijos projektas AKIM

Dalyvavimas projektų veikloje:

 • tarptautinis daugiašalis Comenius projektas „Lankyk mokyklą – kurk savo ateitį“.  (2012-2014 m.).
 •  tarptautinis daugiašalis Comenius programos projektas „Kuriame kultūros sostines“ (2008-2010 m.) ,
 • tarptautinis  Comenius programos Nordplius adult projektas, (2011 m.)
 • tarptautinis  Comenius assistant  projektas (2011 m.)
 • „Alytus kūrėjų akimis“ (2011-2012 m.m.).

 

Į viršų

 

Neįgaliesiems