Darbo užmokestis

Atnaujinta

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis,

Eur ir ct

2016 m. metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,

Eur ir ct

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1487,70 1470,29
Mokytojas 51 770,08 699,41
Valytojas 7 380,21 365,12
Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas 1,5 380,21 365,12
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis,

Eur ir ct

2016 m. metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,

Eur ir ct

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1487,26 1470,29
Mokytojas 51 758,21 699,41
Valytojas 7 380,21 365,12
Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas 1,5 380,21 365,12
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,

Eur ir ct

2015 m. metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,

Eur ir ct

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1470,29 1455,50
Mokytojas 52 695,49 685,31
Valytojas 7 380,21 312,76
Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas 1,5 380,21

312,76

 

Neįgaliesiems