Aktyvių tėvų grupė

Atnaujinta

 Aktyvių tėvų grupės susitikimas

Lapkričio 30 d. Putinų gimnazijos konferencijų salėje aktyviausi  mokinių tėvai  dalyvavo susirinkime „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“.  Prasmingam dialogui tėvus sukvietė direktorė Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė.

Prieš penkerius metus suburtos Tėvų grupės veiklos   tikslas – stiprinti gimnazijos bendruomeniškumą, kurti bendradarbiavimo tradicijas. Dalyvaudami grupės veikloje tėvai tikisi geriau pažinti vaiką, būti arčiau mokyklos, pažinti aplinką, kurioje mokosi vaikas, pateikti idėjų, pasiūlymų gimnazijos veiklos tobulinimui, padėkoti ir padėti mokytojams.

Aktyvūs tėvai dirbo grupėse pagal aktyvaus susirinkimo metodiką. Pirmiausiai  išsakė, kas jų nuomone,  yra kritikuotina   gimnazijoje: „per didelis krūvis, mokymosi tempas (I, II  kl.), tvarkaraštyje daug „langų“, per daug tą pačią dieną atsiskaitomųjų darbų, trūksta fizinio aktyvumo, ne visi mokytojai randa bendrą kalbą su mokiniais, ne visi pažymiai surašomi laiku į TAMO, treniruoklių sale neleidžiama naudotis“.

Vėliau kalbėjo apie teigiamus dalykus- viską, kas jų nuomone, daroma gerai: „prasminga aktyvių tėvų grupės veikla, saugi, jauki aplinka, galimybė mokytis vairavimo, tėvai ir mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje, įdomi užklasinė veikla, informacija apie vaiką pateikiama gana greitai, vedamos integruotos pamokos, rūpestingos  klasių  auklėtojos.

Aktyvūs  tėvai dėkojo mokytojams ir  siūlė idėjas gimnazijos veiklos tobulinimui: „atnaujinti sporto aikštyną, aptverti mokyklos teritoriją, suorganizuoti vaikų-tėvų dviračių žygį,  organizuoti bendrus vaikų-tėvų susirinkimus, organizuoti atvirų durų dienas, kuo mažiau užduoti namų darbų.

Džiugu, kad tėvai ir patys turėjo norų ir planų įsitraukti į gimnazijos veiklą – įsipareigojo  dalyvauti  susirinkimuose   su savo vaikais, palaikyti  iniciatyvas, prisidėti  tvarkant aplinką, klases,  padėti suorganizuoti Lietuvos 100-mečio minėjimą, pravesti   paskaitą tėvams ir vaikams.

Šiais mokslo metais yra suplanuoti 3  susitikimai su aktyviais  tėvais. Kitas susitikimas vyks 2018 m. sausio mėn.

Putinų gimnazijos inf.


TĖVŲ KONFERENCIJA „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“


Alytaus Putinų gimnazijoje balandžio 26 dieną vyko Tėvų konferencija „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“. Konferencijos lektorius ir svečius pasveikino Alytaus Putinų gimnazijos šokio studija „Svaja“ (vadovė Rūta Graužlienė) ir renginio organizatorė, gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė. Ji kalbėjo, kad tik bendra tėvų, mokytojų ir specialistų veikla, susitelkimas padės visuomenei užtikrinti mokinių saugumą.

Žiūrėti daugiau


AKTYVIŲ TĖVŲ GRUPĖS SUSITIKIMAS

Gruodžio 1 d. Putinų gimnazijos konferencijų salėje aktyviausi mokinių tėvai dalyvavo susirinkime „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“. Prasmingam dialogui tėvus sukvietė direktorė Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė.
Tėvų grupės veiklos tikslas – stiprinti gimnazijos bendruomeniškumą, tęsti bendradarbiavimo tradicijas. Atvykusių tėvų lūkesčiai – geriau pažinti vaiką, būti arčiau mokyklos, pažinti aplinką, kurioje mokosi vaikas, pateikti idėjų, pasiūlymų gimnazijos veiklos tobulinimui, padėkoti ir padėti mokytojams.
Po gimnazijos direktorės Daivos Sabaliauskienės įžanginio žodžio tėvai dirbo grupėse pagal aktyvaus susirinkimo metodiką.
Pirmiausiai išsakė, kas jų nuomone, yra kritikuotina gimnazijoje: „mokytojai netiksliai žymi lankomumą TAMO dienyne, per daug mokinių klasėje, kartais nepakankamas dėmesys mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, per garsi muzika pertraukų metu“ ir kt.
Vėliau kalbėjo apie teigiamus dalykus- viską, kas jų nuomone, daroma gerai: „griežta praleistų pamokų kontrolė, reiklūs mokytojai ir griežtesni reikalavimai nei buvusioje mokykloje, aktyvių tėvų grupės susirinkimai, bendravimas su auklėtojomis ir kuratorėmis pertraukų metu, draugiški tarpusavio santykiai, mokiniai jaučiasi saugūs gimnazijoje, pamokos vedamos netradicinėse erdvėse – muziejuose, parodose, universitetuose.
Aktyvūs tėvai dėkojo mokytojams ir siūlė idėjas gimnazijos veiklos tobulinimui: daugiau mokinių įtraukti į tarptautinius projektus, įvesti uniformas mokiniams ir mokytojams, organizuoti bendrus mokinių – tėvų renginius, išvykas, sudaryti galimybę tėvams stebėti pamokas.
Džiugu, kad tėvai ir patys turėjo norų ir planų įsitraukti į gimnazijos veiklą – įsipareigojo suorganizuoti karjeros planavimo ir prevencinius renginius.
Šiais mokslo metais yra suplanuoti dar 3 susitikimai su aktyviais tėvais. Kitas susitikimas vyks 2017 m. sausio mėn.

Nuotraukos


Sausio 29 d. gimnazijos konferencijų salėje  rinkosi aktyvių tėvų grupė. Susitikimo tema „Tėvai- psichoterapeutai savo vaikams“. Užsiėmimą vedė Druskininkų  psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Jona Kirkauskienė. Kalbėta apie vaikų nuovargio, priklausomybės nuo kompiuterio problemas. Tėvai išmoko  atpažinti vaikų emocines ir elgesio problemas, sužinojo, kada būtina ieškoti pagalbos, kur ir kokios pagalbos tikėtis ir kaip jie patys gali padėti savo vaikams. Psichologė atsakė į tėvams rūpimus klausimus.  

Neįgaliesiems