Aktyvių tėvų grupė

Atnaujinta

TĖVŲ KONFERENCIJA „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“


Alytaus Putinų gimnazijoje balandžio 26 dieną vyko Tėvų konferencija „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“. Konferencijos lektorius ir svečius pasveikino Alytaus Putinų gimnazijos šokio studija „Svaja“ (vadovė Rūta Graužlienė) ir renginio organizatorė, gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė. Ji kalbėjo, kad tik bendra tėvų, mokytojų ir specialistų veikla, susitelkimas padės visuomenei užtikrinti mokinių saugumą.

Žiūrėti daugiau


AKTYVIŲ TĖVŲ GRUPĖS SUSITIKIMAS

Gruodžio 1 d. Putinų gimnazijos konferencijų salėje aktyviausi mokinių tėvai dalyvavo susirinkime „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“. Prasmingam dialogui tėvus sukvietė direktorė Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė.
Tėvų grupės veiklos tikslas – stiprinti gimnazijos bendruomeniškumą, tęsti bendradarbiavimo tradicijas. Atvykusių tėvų lūkesčiai – geriau pažinti vaiką, būti arčiau mokyklos, pažinti aplinką, kurioje mokosi vaikas, pateikti idėjų, pasiūlymų gimnazijos veiklos tobulinimui, padėkoti ir padėti mokytojams.
Po gimnazijos direktorės Daivos Sabaliauskienės įžanginio žodžio tėvai dirbo grupėse pagal aktyvaus susirinkimo metodiką.
Pirmiausiai išsakė, kas jų nuomone, yra kritikuotina gimnazijoje: „mokytojai netiksliai žymi lankomumą TAMO dienyne, per daug mokinių klasėje, kartais nepakankamas dėmesys mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, per garsi muzika pertraukų metu“ ir kt.
Vėliau kalbėjo apie teigiamus dalykus- viską, kas jų nuomone, daroma gerai: „griežta praleistų pamokų kontrolė, reiklūs mokytojai ir griežtesni reikalavimai nei buvusioje mokykloje, aktyvių tėvų grupės susirinkimai, bendravimas su auklėtojomis ir kuratorėmis pertraukų metu, draugiški tarpusavio santykiai, mokiniai jaučiasi saugūs gimnazijoje, pamokos vedamos netradicinėse erdvėse – muziejuose, parodose, universitetuose.
Aktyvūs tėvai dėkojo mokytojams ir siūlė idėjas gimnazijos veiklos tobulinimui: daugiau mokinių įtraukti į tarptautinius projektus, įvesti uniformas mokiniams ir mokytojams, organizuoti bendrus mokinių – tėvų renginius, išvykas, sudaryti galimybę tėvams stebėti pamokas.
Džiugu, kad tėvai ir patys turėjo norų ir planų įsitraukti į gimnazijos veiklą – įsipareigojo suorganizuoti karjeros planavimo ir prevencinius renginius.
Šiais mokslo metais yra suplanuoti dar 3 susitikimai su aktyviais tėvais. Kitas susitikimas vyks 2017 m. sausio mėn.

Nuotraukos


Sausio 29 d. gimnazijos konferencijų salėje  rinkosi aktyvių tėvų grupė. Susitikimo tema „Tėvai- psichoterapeutai savo vaikams“. Užsiėmimą vedė Druskininkų  psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Jona Kirkauskienė. Kalbėta apie vaikų nuovargio, priklausomybės nuo kompiuterio problemas. Tėvai išmoko  atpažinti vaikų emocines ir elgesio problemas, sužinojo, kada būtina ieškoti pagalbos, kur ir kokios pagalbos tikėtis ir kaip jie patys gali padėti savo vaikams. Psichologė atsakė į tėvams rūpimus klausimus.  

Neįgaliesiems