Tėvams

Atnaujinta

KVIETIMAS
12-17 m. PAAUGLIUS AUGINANTIEMS TĖVAMS Į STEP GRUPES>>

12-17 STEP tėvystės įgūdžių tobulinimo programa>>


Laiškas mokinių tėvams: jūs mokote vaikus tyčiotis


AKTYVŪS TĖVAI MOKĖSI PAŽINTI SAVE IR VAIKUS

Birželio 6 d. gimnazijos konferencijų salėje  rinkosi aktyvių tėvų grupė. Užsiėmimą vedė psichologė Daiva Antanavičiūtė. Specialistė  pristatė  vieno žinomiausių šiuolaikinės psichologijos pradininkų  Alfredo Adlerio mintis apie šeimos struktūrą, gimimo eiliškumo įtaką asmenybės raidai ir netinkamo vaikų elgesio tikslus.

Tėvai atliko praktines užduotis, mokėsi atpažinti vaikų netinkamo elgesio tikslus, reagavimo į netinkamą elgesį būdus, sužinojo, kaip vaikų  gimimo eiliškumas šeimoje įtakoja jų gyvenimo stilių ir „vietą gyvenime“.

Gimimo eiliškumo  teorija teigia, kad pirmagimiai dažniausiai yra daug pasiekiantys, atsakingi ir organizuoti perfekcionistai (siekiantys viską daryti tobulai). Jie ryžtingi, laikosi taisyklių, sprendžia problemas, kritiški, nerimastingi, ambicingi, sąžiningi, patikimi, trokštantys įtikti bei paklūsta autoritetams.

Viduriniamsvaikams būdingas lankstumas, diplomatiškumas ir dosnumas. Jie taikdariai, darantys kompromisus, draugiški ir visuomeniški, bet linkę į manipuliaciją ir konkurenciją.

Jaunėliaimėgsta rizikuoti. Tai draugiškos, kūrybingos, nepaklūstančios autoritetams asmenybės, turinčios gerą humoro jausmą. Malonūs, gyvybingi, gero būdo, pritariantys, manipuliuojantys, neatsakingi ir maištingi.

Anot psichologės, gimimo eiliškumo teorijos tėra vienas iš bandymų suprasti žmogaus poelgių esmę. Tai tiesiog tendencijos ir bendri bruožai, bet kuriuo atveju nereikia pamiršti, kad kiekvienas vaikas yra individualus ir unikalus.

Dėkojame tėvams, aktyviai dalyvavusiems grupės veikloje ir tikimės bendradarbiavimo kitais mokslo metais.

                                             Rimtautė Marčiulionienė


 AKTYVŪS TĖVAI SIŪLĖ IDĖJAS GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI

Lapkričio 24 d. Putinų gimnazijos konferencijų salėje aktyviausi mokinių tėvai dalyvavo susirinkime „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“. Prasmingam dialogui tėvus sukvietė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė.

Tėvų grupės veiklos tikslas – stiprinti gimnazijos bendruomeniškumą, tęsti bendradarbiavimo tradicijas.

Susitikime dalyvavo studijų užsienyje vadybininkas Nerijus Leškys.  Svečias tėvams pristatė studijų užsienyje privalumus, pateikė naujausią informaciją apie studijų užsienyje finansavimo tvarką, kvietė tėvus atvykti su savo abiturientais vaikais  individualioms konsultacijoms studijų užsienyje, pasiruošimo brandos egzaminams klausimais   (daugiau skaitykite www. kalba.lt ) .

Vėliau tėvai dirbo grupėse pagal aktyvaus susirinkimo metodiką. Pirmiausiai išsakė, ką jų nuomone, reikėtų tobulinti gimnazijoje: „ne visada mokiniai sulaukia pagalbos iš mokytojų, kai kurių dalykų pamokose trūksta aiškumo dėl vertinimo kriterijų, mokiniai neefektyviai naudoja  laiką „langų“ metu, trūksta individualių spintelių, kartais gimnazijoje  būna šalta, neteikiamos psichologo paslaugos mokykloje“.

Toliau   kalbėjo apie teigiamus dalykus- viską, kas jų nuomone, daroma gerai, kuo išsiskiria gimnazija iš kitų mokyklų : „visada pagarbus mokytojų elgesys su mokiniais, skanus maistas valgykloje, geras psichologinis mikroklimatas, informacijos prieinamumas tėvams, draugiškas direktorius, rūpestingos auklėtojos, verslo mokykla, vairavimo pamokos, šalių klasė, teatro pamokos, šiuolaikiniai menai, mokytojai skatina mokinius siekti rezultato, įvairios bendravimo su tėvais formos, puikūs pedagogai, palanki erdvė saviraiškai, inovatyvūs mokymo metodai“ . 

Aktyvūs tėvai dėkojo mokytojams ir siūlė idėjas gimnazijos veiklos tobulinimui. Nedelsiant norėtų įgyvendinti šias:

1. Įsteigti psichologo etatą gimnazijoje.

2. Kiekvienas mokinys turi turėti individualią spintelę drabužiams ir daiktams.

3. Organizuoti tėvų- vaikų susitikimus su įvairių sričių specialistais (psichologais, karjeros konsultantais ir pan.)

Tėvų susirinkimo idėjos ir pasiūlymai buvo pristatyti  mokytojams  ir vadovams.

Rimtautė Marčiulionienė, socialinė pedagogė

Daugiau nuotraukų>>

 


Aktyvių tėvų grupė

Sausio 29 d. gimnazijos konferencijų salėje  rinkosi aktyvių tėvų grupė. Susitikimo tema „Tėvai- psichoterapeutai savo vaikams“. Užsiėmimą vedė Druskininkų  psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Jona Kirkauskienė. Kalbėta apie vaikų nuovargio, priklausomybės nuo kompiuterio problemas. Tėvai išmoko  atpažinti vaikų emocines ir elgesio problemas, sužinojo, kada būtina ieškoti pagalbos, kur ir kokios pagalbos tikėtis ir kaip jie patys gali padėti savo vaikams. Psichologė atsakė į tėvams rūpimus klausimus.  


AKTYVŪS   TĖVAI GIMNAZIJOJE TĘSIA  BENDRADARBIAVIMO TRADICIJĄ  

Gegužės 22 d. Putinų gimnazijoje jau ketvirtą kartą šiais mokslo metais rinkosi aktyvių ir iniciatyvių tėvų grupė, kurią vienija idėja „ Bendradarbiaudami pasieksime daugiau”. Šį kartą gimnazijos konferencijų salėje tėvams buvo pristatyta tema  „Mūsų gyvenimo nuostatos. Jaunimo subkultūros“.  Užsiėmimą vedė Alytaus psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja Eglė Buškevičiūtė. Po įdomios prezentacijos ir linksmo bendradarbiavimą skatinančio žaidimo tėvai žiūrėjo mokomąjį filmą „ Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas“.   

Užsiėmimo pabaigoje  tėvai  tęsė diskusiją apie šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimo svarbą, dėkojo už naudingus užsiėmimus ir prasmingą bendrą veiklą, įvardino savo lūkesčius kitiems mokslo metams:  tęsti bendradarbiavimo tradiciją, organizuoti susitikimus su specialistais bei renginius, kuriuose kartu dalyvautų mokytojai, mokiniai ir tėvai.

Gimnazijos direktorius Alfonsas Žiūkas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva  Sabaliauskienė atsakė tėvams į rūpimus klausimus.

Dėkojame visiems tėveliams, dalyvavusiems grupės veikloje.  Padėka tevams>>

 

                                                                                                                             R. Marčiulionienė


TĖVAI GIMNAZIJOJE : BENDRADARBIAUDAMI PASIEKSIME DAUGIAU

 
Kovo 20 d. į netradicinį aktyvių tėvų susirinkimą jau trečią kartą šiais mokslo metais rinkosi aktyviausi gimnazijos tėvai. Užsiėmimo, kurį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė, tema „Vaikų krizės ir savižudybės. Aktyvus klausymasis“. Gimnazijostėvai sužinojo, kaip atpažinti savižudybės pavojų ir kaip elgtis toje situacijoje. Kalbėta, kad kiekvienam žmogui privalu mokėti ne tik atlikti dirbtinį kvėpavimą, kai ištinka nelaimė, bet ir sulaikyti žmogų nuo savižudybės. Šių dalykų turi būt mokoma ir šeima, ir bendruomenė, ir valstybė.

 

Socialinė pedagogė R. Marčiulionienė

Putinų gimnazijoje mokosi ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai

Sausio 23 d. vakarą į Putinų gimnaziją vėl rinkosi gimnazistų tėveliai, kur vyko antrasis aktyvių tėvų grupės ,,Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“ susitikimas. Šia gražia iniciatyva pavaduotoja Daiva Sabaliauskienė ir soc. pedagogė Rimtautė Marčiulionienė jau antrus metus kviečia mokinių tėvelius būti arčiau gimnazijos. Pavaduotoja Daiva Sabaliauskienė pristatė tėvams audito pateiktas gimnazijos vertinimo išvadas ir rekomendacijas, pakomentavo stipriąsias bei tobulintinas mokyklos veiklos sritis, pasidžiaugė mokytojų ir mokinių parodytu solidarumu, susitelkimu siekiant bendro tikslo.

Skaitykite daugiau>>

 


 

Lapkričio 21 d. Putinų gimnazijos konferencijų salėje aktyviausi  mokinių tėvai  dalyvavo susirinkime „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“.  Prasmingam dialogui tėvus sukvietė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė

Skaitykite daugiau>>

Aktyvių tėvų grupės „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“ susitikimų programa


Tęsiama aktyvių tėvų grupės veikla

Kviečiame tėvus, kuriems rūpi gimnazijos veikla ir jų vaikų ugdymo procesas, prisijungti prie aktyvių tėvų grupės veiklos. Esam pasirengę bendradarbiauti su jumis ir siekti pozityvių pokyčių gimnazijoje.

 Skaitykite daugiau>>


Dėl praleistų pamokų pateisinimo


TĖVAI GIMNAZIJOJE DISKUTAVO,  KAIP PADĖTI VAIKUI RENKANTIS KARJERĄ

 Padėka tėvams>>

Gegužės 23 d. Putinų gimnazijoje jau ketvirtą kartą šiais mokslo metais rinkosi aktyvių ir iniciatyvių tėvų grupė, kurią vienija idėja „ Bendradarbiaudami pasieksime daugiau”. Šį kartą gimnazijos svetainėje  tėvai   diskutavo tema „Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“.

Tėvams buvo pristatyti Ugdymo karjerai poreikio tyrimo Putinų gimnazijoje rezultatai. Karjeros koordinatorė Daiva Pasaravičienė   kalbėjo apie šiuolaikinės ir tradicinės karjeros skirtumus, profesijos pasirinkimą įtakojančius veiksnius bei dažniausiai pasitaikančias  tėvų klaidas. Akcentuota, kad  šeimos  vertybės ir nuostatos yra veiksnys, lemiantis vaiko karjeros pasirinkimą. „Svarbiau pora gerų tėvų, negu dešimt gerų mokytojų.“,- kalbėjo specialistė D. Pasaravičienė .

O receptai, kaip padėti vaikams atsakingai pasirinkti  profesiją yra labai paprasti: pažinti vaiką, domėtis jo pomėgiais, norais, svajonėmis,  kalbėtis su vaikų draugais, palaikyti, sudaryti sąlygas pabandyti, leisti klysti, suteikti galimybę konsultuotis su specialistais.

Užsiėmimo pabaigoje  tėvai  tęsė diskusiją jaukiai vaišindamiesi  kava. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva  Sabaliauskienė įteikė padėkas visiems grupės dalyviams.

Pateiktis>>                                                                                                                             R. Marčiulionienė

 

 


TĖVAI GIMNAZIJOJE DISKUTAVO PATYČIŲ TEMA

 Skaitykite>>

Pateiktis>>

 


TĖVAI  GIMNAZIJOJE :  BENDRADARBIAUDAMI PASIEKSIME DAUGIAU

 Sausio 25 d. į  netradicinį aktyvių tėvų susirinkimą  jau antrą kartą šiais mokslo metais  rinkosi  aktyviausi gimnazijos   tėvai.

Užsiėmimo, kurį vedė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė  Rimtautė Marčiulionienė, tema  „Jaunimas ir priklausomybės“.

Skaitykite daugiau>>

 

 

 


 POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS


Lapkričio 22 d. Putinų gimnazijos konferencijų salėje aktyviausi  mokinių tėvai  dalyvavo susirinkime „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“.  Prasmingam dialogui tėvus sukvietė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabaliauskienė ir socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė.

Daugiau nuotraukų>>

 

Susitikimo tikslas buvo užmegzti  glaudžius ryšius su tėvais, įtraukti juos planuojant gimnazijos veiklą, ugdymo procesą. Susitikimo antroji dalis buvo skirta tėvų švietimui. Gimnazijos socialinė pedagogė R. Marčiulionienė skaitė tėvams paskaitą „Kaip išlaikyti gerus santykius su paaugliu“.

Tėvai dirbo grupėse pagal aktyvaus susirinkimo metodiką, kuri susideda iš keturių dalių.

Pirmiausiai  išsakė kritiką – viską, kas jiems nepatinka gimnazijoje: „norisi daugiau išvykų; mažai informacijos mokiniams dėl olimpiadų; kartais  mokiniams  nesiseka teksto suvokimo užduotys; nesklandumai TAMO dienyne ( mokytojai netiksliai žymi lankomumą, įrašo pažymius); ne visada aiškūs vertinimo kriterijai; kartais būna 2 kontroliniai darbai per dieną; per mažai kovojama su rūkymu“ ir kt.

Vėliau kalbėjo apie teigiamus dalykus- viską, kas jų nuomone, daroma gerai: „ reiklus direktorius; sutvarkyta mokyklos aplinka; mokyklos noras bendrauti su tėvais; erdvi, tvarkinga, jauki mokykla, gera materialinė bazė; aprangos ir saviraiškos dienos (penktadieniai), puikūs klasių vadovai ir socialinė pedagogė; geri mokinių tarpusavio santykiai; mokiniai neapkraunami namų darbais; gražūs grupės „Svaja“ šokėjų pasirodymai; rūpestinga III-ųjų kl. kuratorė, vairavimo kursai ir kt.

Galiausiai aktyvūs  tėvai siūlė idėjas – ką galima pakeisti, ko reikėtų imtis,  ir atrinko tas idėjas,  kurias norėtų  įgyvendinti pirmiausiai:

1.      Gauti daugiau ir išsamesnės  informacijos, susijusios su karjeros planavimu, profesijos pasirinkimu.

2.      Dažniau gauti  informacijos iš mokytojų apie vaiką ( apie pažangą, elgesį, pasiekimus).

3.      Stiprinti bendradarbiavimą  tarp tėvų, vaikų ir  mokytojų, organizuojant bendrus renginius, projektus.

Šiais mokslo metais yra suplanuoti dar 3 susitikimai su tėvais. Kitas susitikimas vyks 2013 m. sausio mėn.

Rimtautė Marčiulionienė

 

Naujiena:  mokiniai  galės dalyvauti Comenius individualaus mobilumo programoje ir pasimokyti užsienyje

 Kovo 27 d. gimnazijos svetainėje įvyko susitikimas su  atrankoje-konkurse dalyvaujančių mokinių tėvais.  Susitikimą organizavo mokinių atrankos komisijos nariai:  anglų k. mokytoja Vida Brindzienė, socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė (projekto autorės) , direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabaliauskienė, rusų kalbos ir etikos mokytoja Vilija Baguckienė ir bendruomenės slaugytoja Vilma Skamerakienė. 


Į susitikimą atvyko visi konkurse dalyvaujantys mokiniai ir jų tėvai.  Susitikimo dalyviai atliko  žaismingas ir kūrybiškas užduotis, kurių metu susipažino, įvardino susijusius su projektu lūkesčius ir baimes, aptarinėjo galimas krizines situacijas,  diskutavo,  kaip jas spręstų, jei jos realiai  ištiktų besimokantį  užsienyje vaiką.

Comenius individualaus mokinių mobilumo veiklos konkurso rezultatai  oficialiai bus paskelbti kovo 30 d.

Du konkurso keliu atrinkti mokiniai nuo kitų  mokslo metų pradžios 5 mėnesius mokysis Vidourės m. mokykloje (Danija). Su šia mokykla Putinų gimnazija 2009-2011m. jau įgyvendino  mokyklų daugiašalės partnerystės projektą „Kuriame kultūros sostines“.

Individualaus mokinių  mobilumo veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

                                                                                          Socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė


Sužinokite apie savo vaikų mokymąsi, elgęsį ir lankomumą elektroniniame žurnale


Alytaus Putinų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka


Internetiniai profesinio informavimo ir konsultavimo šaltiniai
Skaitykite>>


Klausimus, pasiūlymus ir pageidavimus galite pateikti elektroniniu paštu, adresu:
tevai_pg@inbox.lt 

 

Neįgaliesiems