Vadovai

Atnaujinta

Gimnazijos direktorė

Daiva Sabaliauskienė

(pirmoji vadovų kvalifikacinė kategorija,

technologijų mokytoja metodininkė)
Gimimo data: 1971 m.
1994 metais baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą.
Nuo rugsėjo 1 dienos pradėjo dirbti Alytaus Putinų vidurinėje mokykloje chemijos ir buities darbų mokytoja.
Nuo 2008 metų vasario 1 dienos dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.Nuo 2016 metų birželio 1 dienos – gimnazijos direktorė Tel. 8-315-75585

Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyta Šiugždinienė

(pirmoji vadovų kvalifikacinė kategorija, vadybos ekspertė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė)
Gimimo data: 1960 m.
1978 m. baigė Alytaus 6 – ąją (Putinų) vidurinę mokyklą.
1982 m. baigė VPU lietuvių kalbos ir literatūros specialybę ir grįžo dirbti lietuvių kalbos mokytoja į savo mokyklą.
Nuo 1987 m. gruodžio mėn. dirba šioje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Tel. 8-315- 75676

Pareigybės aprašymas

 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Aivaras Staškevičius 

Gimino data: 1969 m.

1989 m. baigė Alytaus politechnikumą.

2006 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą.

 

Neįgaliesiems