Gimnazijos taryba

Atnaujinta

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS TARYBOS PIRMININKĖ DAIVA BALIUKONYTĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA METODININKĖ

2017– 2018 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Išrinkimo metai
1. Daiva Baliukonytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos 2016
2. Vilma Cikanavičienė, vyresnioji geografijos mokytoja, deleguota mokytojų tarybos 2016
3. Jūratė Nenartavičienė, matematikos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos 2016
4. Kęstutis Tumynas, Alytaus seniūnija, vyr. žemės specialistas, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo 2015
5. Jurgita Gebrauskienė,  ESO darbuotoja, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo 2017
6. Asta Kibildienė, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos mokytoja, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo 2017
7. Roberta Stepanovaitė, IVc klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos 2016
8. Ieva Jurčiukonytė, IIa klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos 2017
9. Greta Tumynaitė, III d klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos 2017

 

 

 

Neįgaliesiems