STABDYTI PATYČIAS- KIEKVIENO MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

Atnaujinta

Gimnazijoje patvirtinta  smurto ir patyčių prevencijos tvarka (pridedama). Tvarkos tikslas –  nustatyti, kokie turi būti daromi veiksmai individualiu, klasės, gimnazijos, šeimos lygmeniu, siekiant užkirsti kelią smurtui ir patyčioms gimnazijoje.

 

Tvarka įpareigoja kiekvieną  gimnazijos bendruomenės narį  (tėvus, mokytojus, mokinius)  gebėti  atpažinti smurtą ir patyčias, o pastebėjus ar sužinojus, nedelsiant reaguoti ir stabdyti netinkamą elgesį.

 

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

 

  1. Mes nesityčiosime vieni iš kitų.

 

  1. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojamasi.

 

  1. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.

 

  1. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi- pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

Patyčių prevencijos tvarka>>

Neįgaliesiems