Tarpdalykinė integracija 2015-2016 m.m.

Atnaujinta

Tarpdalykinės vidinės įvairių dalykų integracijos programa 2015-2016 m.m.


Integruota technologijų-biologijos pamoka ,,NEURONAS- PATI MAŽIAUSIA NERVINIO AUDINIO LĄSTELĖ“.

Pamokos metu mokiniai apibūdino neuroną kaip nervų sistemos mažiausią funkcinį vienetą, išanalizavo neurono sandarą. O smagiausia mokiniams buvo dirbti porose, nes naudojantis druskos ir miltų tešla, turėjo nulipdyti neurono tipą pavaizduotą dėlionėje, pavaizduoti neurono dalis, bei įvardinti jų atliekamas funkcijas. Mokinai ne tik pagilino biologijos žinias apie neurono sandarą, bet ir lavino įgūdžius bendravimo porose, rašė vieni kitiems pagyrimus.
Biologijos mokytoja Vaida Sakalauskienė ir vyresnioji technologijų ir dailės mokytoja Virginija Vasiliūnienė


Istorijos ir geografijos integruotas protų mūšis „Istorijos ir geografijos žinovai“.

Gegužės 4 d. Alytaus Putinų gimanzijoje vyko istorijos ir geografijos integruotas protų mūšis „Istorijos ir geografijos žinovai“. Protų mūšį organizavo mokytojos: Dalia Miliauskaitė ir Vilma Cikanavičienė, gimnazistės Asta Dabrišiūtė ir Akvilė Sabaliauskaitė. Tarp komandų virė įnirtinga kova, tačiau nugalėtojais tapo tik viena. Sveikiname „kunigaikščius“: Armandą Sinkevičių, Joną Petrašką, Darių Petrašką, Luką Volodką ir Tomą Pavilionį, tapus nugalėtojais!


Integruota rusų kalbos ir IT pamoka

 

Š.m. balandžio 18 d. integruotoje rusų kalbos ir informacinių technologijų pamokoje mokytojai metodininkai Vilija Baguckienė ir Vygandas Banišauskas su mokiniais bendravo rusų kalba. Pamokos metu Ib  klasės mokinių grupė mokėsi dirbti su sistema FlippingBook Publisher  ir   sukūrė sveikinimą Motinos dienai. Sudėtingiausia mokiniams buvo kirilica surinkti tekstą. Pamokos tikslą pasiekė beveik visi mokiniai. Mokiniai iš rusų kalbos ir informacinių technologijų gavo pažymius. Pamokos pabaigoje mokiniai, panaudodami internetinę sistemą Padlet, rusiškai parašė nuomonę apie pamoką. Daugumai mokinių pamoka patiko.

Neįgaliesiems