Tarpdalykinė integracija 2014-2015m.

Atnaujinta

Integruota fizikos ir  technologijų pamoka

Gegužės 19 d. integruotoje fizikos  ir technologijų pamokoje mokytojai, vyresnysis fizikos ir  informacinių technologijų  Tomas Buzaitis  ir technologijų metodininkas  Vaidas Sakalauskas su mokiniais nagrinėjo elektromagnetinių reiškinių pritaikymą praktiškoje. Technologijų  pamokoje IIa  klasės mokinių grupės pritaikydami fizikines žinias pagamino elektros skambučius. Integruotoje pamokoje pristatė gamybos procesą  ir aiškino veikimo principą. Akcentavo problemas iškilusias gamybos proceso metu. Taikydami fizikos teorines žinias nustatė problemų sprendimo būdus. Pamokos tikslai buvo pasiekti. Pamokos pabaigoje mokiniai, panaudodami voratinklio metodą, įsivertino savo darbą. Mokinių darbus vertino ir mokytojai. Visi mokiniai iš fizikos ir technologijų gavo kaupiamuosius pažymius. Kitais metais abu mokytojai planuoja vesti  integruotą pamoką, bet jau kita tema.

 


Integruota rusų kalbos ir IT pamoka

Gegužės 18 d. integruotoje rusų kalbos ir informacinių technologijų pamokoje mokytojai metodininkai Vilija Baguckienė ir Vygandas Banišauskas su mokiniais bendravo rusų kalba. Pamokos metu IIa  klasės mokinių grupė išmoko dirbti su internetine sistema Animoto ir  kiekvienas sukūrė sveikinimą. Jame be tekstinės informacijos panaudojo – animuotus vaizdus, video  medžiagą ir muzikinius failus. Sudėtingiausia mokiniams buvo kirilica surinkti tekstą. Tikslą pasiekė visi. Pamokos pabaigoje mokiniai, panaudodami voratinklio metodą, įsivertino savo darbą. Mokinių darbus vertino ir mokytojai. Visi mokiniai iš rusų kalbos ir informacinių technologijų gavo kaupiamuosius pažymius. Kitais metais abu mokytojai planuoja vesti  integruotą pamoką, bet jau naudoti kitą sveikinimų kūrimo sistemą.

 


Putinų gimnazijoje – neįprasta pamoka

 

Alytaus Putinų gimnazijos nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijoje vyko miesto gimnazijoms ir Šaltinių pagrindinei mokyklai skirta integruota istorijos ir fotografijos pamoka „Išsaugota tiesa“, kurios metu Klaudijus Driskius pristatė partizaninio karo fotografijų parodą.

 

Svečiuose lankėsi partizaninio judėjimo dalyviai, jų artimieji, fotografas bei žurnalistas Klaudijus Driskius, Alytaus miesto savivaldybės atstovai. Susitikimo pradžioje visi mokiniai, mokytojai bei svečiai, minėdami šią istorinę dieną, sugiedojo Lietuvos himną – tautos laisvę įprasminančią giesmę.

Daugiau>>Pirmas


„Asmeniniai laiškai“ – integruota anglų ir lietuvių kalbos  pamoka

 Į klausimą, kodėl kartais žmogaus tikrumą labiau pajaučiame jo laiške nei susitikę akis į akį, II c klasei atsakė integruota anglų ir lietuvių kalbos pamoka – ,,Asmeniniai laiškai”.

 Antrokai, išsiaiškinę asmeninio laiško požymius, perskaitę ir aptarę pavyzdžius, dirbdami ir poromis, ir grupėse, pagal pavyzdį sukūrė laišką draugui. O sulaukę pagyrimų bei rekomendacijų, ką dar galėtų pataisyti, savo darbus tobulino. Anglų kalbos mokytoja Daiva Turauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Daiva Baliukonytė mano, kad mokiniai ne tik praplėtė savo žinias apie asmeninių laiškų rašymą, bet ir suvokė, kad reikia pasitelkti visas turimas skirtingų pamokų žinias, kad pasiektų geresnių ugdymo rezultatų.

 Iš pamokos mokinius išlydėjo anglų ir lietuvių kalbomis užrašytos mintys:,,To send a letter is a good way to go somewhere without moving anything but your heart”. ~Phyllis Theroux (an essayist)„Laiškas – tai sutelkta dvasia, o pokalbio kliūtis yra pats žmogaus kūnas. Dėmesį prikausčius prie išorinių dalykų, esmė išsprūsta“, -Anne Morrow Lindbergh.

 

Informuoja jaunieji žurnalistai

Neįgaliesiems