Tarpdalykinė integracija 2013-2014m.

Atnaujinta

 Bibliotekoje

Kūrybinių darbų paroda

"SIMBOLIAI  EILĖRAŠČIUOSE

IR GYVENIME"

po

Integruotos lietuvių kalbos ir fotografijos pamokos

(lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vyta Šiugždinienė ir

 

fotografijos mokytoja Eglė Juodžiukynienė)

Daugiau nuotraukų>>

 

INTEGRUOTAS ANGLŲ KALBOS IR RUSŲ KALBOS ATSISKAITOMASIS DARBAS

 

IIb klasės mokiniai vadovaujami anglų kalbos mokytojos metodininkės Danutės Krušnienės ir rusų kalbos mokytojos metodininkės Gražinos Sakalauskienės parengė integruotą darbą – plakatus „ Lietuviška virtuvė“ anglų ir rusų kalbomis.

Plakatai eksponuojami gimnazijos skaitykloje.


INTEGRUOTAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR RUSŲ KALBOS ATSISKAITOMASIS DARBAS

 

    IIc ir IId klasių mokiniai vadovaujami informacinių technologijų mokytojo Tomo Buzaičio ir rusų kalbos mokytojos metodininkės Gražinos Sakalauskienės parengė integruotus atsiskaitomuosius darbus-lankstinukus „Kas išgarsino Rusiją“. Juose pristatė žymius Rusijos žmones. Lankstinukai eksponuojami gimnazijos skaitykloje.


 Integruotą  anglų kalbos – verslo ir vadybos  pamoka “Lietuvos darbo rinka”

 

Spalio 25 d. vyko  integruotą  anglų kalbos – verslo ir vadybos  pamoką “Lietuvos darbo rinka”.Ją  IV  klasėje vedė technologijų mokytoja metodininkė Daiva Sabaliauskienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Brindzienė. Mokiniai skaitė  tekstą anglų kalba, išrinko naujus ekonominius terminus bei  dirbdami grupėse, pasirinkę vieną verslo idėją, atliko  SSGG analizę Alytaus regiono kontekste. Gimnazistai verslo idėjas pristatė anglų kalba,  panaudodami naujus žodžius, išrinktus iš perskaityto teksto.


Integruota kūno kultūros ir anglų kalbos pamoka

 Gegužės mėn. vyko integruota kūno kultūros ir anglų kalbos pamoka „Lietuvių pasiekimai 2012 m. Londono vasaros ir 2014 m. Sočio žiemos Olimpinėse žaidynėse“. II b klasės mokiniai eksponavo savo darbus. Pamoką vedė anglų kalbos mokytojos Aušra Glaveckienė ir Danutė Krušnienė.


Integruota rusų kalbos-informacinių technologijų pamoka

 

Balandžio 24 d.integruotoje rusų kalbos ir informacinių technologijų pamokoje mokytojai metodininkai V. Baguckienė ir V. Banišauskas su mokiniais bendravo rusų kalba. III  klasės mokiniai mokėsi kurti sveikinimą mamai Motinos dienos proga. Pamokos metu išmoko dirbti su programėle Animoto ir  kiekvienas sukūrė sveikinimą. Sudėtingiausia mokiniams buvo kirilica surinkti tekstą. Tikslą pasiekė visi. Ateityje galės su šia programa kurti sveikinimus įvairiomis kalbomis.


 

IIb klasės mokiniai įvertino pasiaukojimą ir patriotizmą

Neįgaliesiems