„Mokiniai skatina aktyvią demokratiją Europoje”. Erasmus+ KA2 programa (Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Alytaus miesto savivaldybė)

Atnaujinta

Renginys Erasmus+KA2 programos projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ vyko Alytaus Putinų gimnazijoje

Alytaus Jotvingių gimnazija nuotrauka.

Mūsų mokinių tarybos atstovai dalyvavo Erasmus+ projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“.

Renginyje su moksleiviais diskutavo LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, o mokinių tarybos pristatė rengiamas veiklas ir akcijas susijusias su pilietiškumu. Gegužės mėnesį gimnazistai vyks į Vilnių, kur susitiks su Švietimo ministerijos atstovais.

Paskaitą apie konfliktų sprendimą mokykose vedė Odeta Intė, o vėliau mokinai bendravo su Alytaus kolegija studentais iš užsienio.


Projekto susitikimas Vilniuje

2017 m. sausio 23-24 d. Vilniuje  įvyko penktasis ERASMUS + S.P.A.C.E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ susitikimas.

Jame dalyvavo šio projekto partneriai: Kalingtono miesto koledžas (JK) – projekto koordinatorius, Londono Aleko Rydo (Alec Reed) akademija (JK), Trento miesto universitetas (Italija), Alkalos de Guadairos švietimo centras (Ispanija), Alytaus Putinų gimnazija, atstovaujama direktorės Daivos Sabaliauskienės, anglų kalbos mokytojos metodininkės Jolitos Adomaitienės, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Algidos Sabonienės bei Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama  Švietimo skyriaus vyriausiųjų  specialistų Eduardo Ingelevičiaus  ir  Daivos Pasaravičienės.

Penktojo susitikimo metu buvo  pristatyti partnerių Alkalos de Guadairos švietimo centras (Ispanija) ispanų atstovų  parengtas internetinis puslapis, supažindinta su jo naudojimu, galimybėmis projekto partneriams skelbti savo veiklą, susijusią su projektu. Taip pat šie partneriai pateikė parengtus bronzos, sidabro ir aukso sertifikatus (pavyzdinius apdovanojimų raštus) bei tų sertifikatų atitikmenų aprašus, dėl kurių jau buvo susitarta praėjusiame ketvirtame susitikime. Projekto partnerė Trento miesto universiteto dėstytoja Olga Bombardeli pristatė savo tyrimų medžiagą apie mokinių kompetencijų ir siekiamų kriterijų vertinant mokinių tarybų veiklą atitikmenis. Taip pat aptartos galimybės ir būdai skleidžiant informaciją. Projekto koordinatoriai Kalingtono miesto koledžo (JK) atstovai pateikė galutinę projekto ataskaitą.  Baigiantis susitikimui buvo patvirtinta galutinio susitikimo – konferencijos Londone – birželio pirmoje pusėje struktūra ir veiklos. Projekto dalyviai buvo pakviesti  į ekskursiją Lietuvos Respublikos Seimą, Vilniaus universitetą (senuosius rūmus) ir sostinės senamiestį.

Kitas projekto dalyvių susitikimas vyks 2017 metų birželio  15-16 dienomis JK Londone Alec Reed akademijoje.

Algida Sabonienė


SPACE PROJECT LIETUVA

SPACE PROJECT EU

Šiuo projektu siekiama:

• Skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniame procese;

• Sukurti veiksmingas mokinių tarybas;

• Skatinti supratimą ir pagarbą

• Ugdyti mokinių lyderystę

• Ugdyti mokinius- aktyvius Europos piliečius;

Būsimojo susitikimo Lietuvoje darbotvarkė


PROJEKTO SUSITIKIMAS TRENTO MIESTO UNIVERSITETE, ITALIJOJE

2016 m. spalio 5-8 d. Trento miesto universitete, Italijoje, įvyko ketvirtasis ERASMUS + S.P.A.C.E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ susitikimas.

Jame dalyvavo šio projekto partneriai: Kalingtono miesto koledžas (JK) – projekto koordinatorius, Londono Aleko Rydo (Alec Reed) akademija (JK), Trento miesto universitetas (Italija), Alkalos de Guadairos švietimo centras (Ispanija), Alytaus Putinų gimnazija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vytos Šiugždinienės, anglų kalbos mokytojos metodininkės Jolitos Adomaitienės, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Algidos Sabonienės bei Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Šukevičienės ir Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto Romualdo Zdanavičiaus ir vyriausiosios specialistės Jovitos Katkauskaitės.

Ketvirtojo susitikimo metu projekto partnerė Trento miesto universiteto dėstytoja Olga Bombardeli pristatė savo tyrimų medžiagą, taikytiną projekto partnerių ugdymo įstaigose. Taip pat aptarta kompetencijų matrica, kurioje išvardintos svarbiausios kompetencijos, priimtinos projekto partnerių ugdymo įstaigoms pagal kurias planuojama vertinti mokinių tarybos veiklą. Partneriai iš Ispanijos parengė vaizdinę medžiagą, iliustruojančią S.P.A.C.E. projekto modelio koncepciją. Projekto dalyviai pozityviai įvertino Alytaus Putinų gimnazijos, miesto savivaldybės administracijos atstovų pristatytą vaizdinę filmuotą medžiagą apie mokinių tarybų veiklą. Dalyviai aplankė didžiausią šalyje specializuotą mokyklą Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti – Pozzo , esančiąTrento mieste, stebėjo fizikos, gamtos IT pamokas, lankėsi chemijos eksperimentinėje laboratorijoje ir mokomosiose dirbtuvėse, bendravo su pedagogais.

Kitas projekto dalyvių susitikimas vyks 2017 metų sausio 23-24 dienomis Lietuvoje, Vilniuje.

Alytaus Putinų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė            Algida Sabonienė


Erasmus +“ programos mokyklų strateginės partnerystės projektas

 

Erasmus +“ programos mokyklų strateginės partnerystės projekto SPADE (Students Promoting Active Citizenship in Europe) darbo susitikime Alytaus Putinų gimnazijoje svečiai iš Italijos (Trento universitetas), Ispanijos (Alkalos švietimo centras), JK (Kalingtono mokykla,Alecas Reed akademija ) susipažino su Alytaus miesto ir Putinų gimnazijos mokinių tarybų veikla, socialinėmis, pilietinėmis iniciatyvomis, dalyvavo tradicinėje šventėje „Menų pavasaris Putinuose“.

Daugiau nuotraukų>>


Alytuje – trečiasis tarptautinio projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ dalyvių susitikimas

Alytuje vieši svečiai iš Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Italijos – tai trečiasis „Erasmus+“ programos S. P. A. C. E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ dalyvių susitikimas. Tarptautinė delegacija lankėsi ir Alytaus miesto savivaldybėje, susitiko su miesto vadovais, mokyklų atstovais. Projekte Lietuvai atstovauja Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus Putinų gimnazija.

Skaitykite daugiau


Projekto susitikimas Alkalos de Guadairos švietimo centre, Ispanijoje

2016 m. kovo 07-08 d. Alkalos de Guadairos švietimo centre, Ispanijoje, įvyko antrasis ERASMUS + S.P.A.C.E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ susitikimas.

Jame dalyvavo šio projekto partneriai: Kalingtono miesto koledžas (JK) – projekto koordinatorius, Londono Aleko Rydo (Alec Reed) akademija (JK), Trento miesto universitetas (Italija), Alkalos de Guadairos švietimo centras (Ispanija), Alytaus Putinų gimnazija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vytos Šiugždinienės ir lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Algidos Sabonienės bei Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės, Jaunimo reikalų koordinatorės Jurgitos Šukevičienės ir Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jūratės Treigienės.

Antrojo susitikimo metu buvo pristatyti partnerių ugdymo įstaigų mokinių parengti projekto logotipai ir mokinių tarybų veiklą ir pilietines akcijas iliustruojantys filmukai, aptarta aktyvių mokinių grupių skatinimo sistema, taikytina atskirose projekto partnerių ugdymo įstaigose. Taip pat parengtas būsimųjų bronzos apdovanojimų už veiklas – demokratinių idėjų sklaidą, pilietines iniciatyvas, bendravimą, bendradarbiavimą – kriterijų aprašas, pasiskirstytos tolesnės projekto veiklos.

Projekto partnerinės įstaigos susitarė išbandyti mokinių tarybų veiklas, atitinkančias bronzos apdovanojimo kriterijus ir iki kito susitikimo parengti sidabro ir aukso apdovanojimų kriterijų aprašus.

Kitas projekto S.P.A.C.E dalyvių susitikimas vyks gegužės 23-24 dienomis Alytaus Putinų gimnazijoje.

Alkalos de Guadairos švietimo centro darbuotojai buvo labai svetingi ir sudarė sąlygas pažinti Sevilijos ir Alkalos miestų istoriją ir kultūrą, aplankyti įžymiausias vietas.

                                                    Algida Sabonienė, Putinų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


Projekto susitikimas Kalingtone, Jungtinėje Karalystėje

dekoratyvinis pav.2015 m. lapkričio 25–29 d. Jungtinės Karalystės Kalingtono (Callington) mieste vyko pirmasis ERASMUS + S.P.A.C.E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ susitikimas.

Jame dalyvavo šio projekto partneriai: Kalingtono miesto koledžas (JK) – projekto koordinatorius, Londono Aleko Rydo (Alec Reed) akademija (JK), Trento miesto universitetas (Italija), Alkalos de Guadairos švietimo centras (Ispanija), Alytaus Putinų gimnazija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Sabaliauskienės, ir Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Šukevičienės.

ERASMUS + S.P.A.C.E projektu siekiama skatinti aktyvių jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniame procese ir jo suvokimą, veiksmingai plėtoti mokinių tarybas, didinti mokinių supratimą apie mokinių tarybos vaidmenį ir atsakomybę, skatinti pilietiškumą, supratimą ir pagarbą, ugdyti mokinių lyderystę, suteikti žinių apie jauno žmogaus, kaip savo šalies ir Europos Sąjungos piliečio, teises. Projektas remiasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.

Susitikimo metu pristatytos partnerių organizacijos; pristatyta Alytaus miesto savivaldybė, reprezentacinis filmas apie Alytaus miestą, vyko spausdintos informacijos sklaida. Aptarta projekto veikla, praktinės detalės, biudžetas, bendradarbiavimo sutarties formatas, projekto partnerių įsipareigojimai, dalintasi mintimis apie projekto įgyvendinimą mokinių lyderystės skatinimo, pilietiškumo, vertinimo standartų, metodologijos vystymo ir rinkimo bei kitomis temomis.

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus (2015–2017 m.) mokiniai plėtos lyderystės įgūdžius, pilietiškumo ir aktyvaus dalyvavimo demokratiniuose procesuose suvokimą, aktyvins mokyklų mokinių tarybų veiklą.

Viešųjų ryšių skyriaus informacija

dekoratyvinis pav.

Neįgaliesiems