Erasmus+: mokytojų mokymasis

Atnaujinta

ERASMUS + : „Naujos kompetencijos- nauja kokybė“

Putinų gimnazijos pedagogai  parengė paraišką naujam Erasmus+ programos projektui.

Projektas „ Naujos kompetencijos- nauja kokybė“ skirtas pedagogų kvalifikacijos  tobulinimui.  Projekto tikslai:

  1. Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas.
  2. Vadovavimo mokymuisi kompetencijų tobulinimas.
  3. Užsienio kalbos įgūdžių bei tarptautinių projekto valdymo  kompetencijų tobulinimas.

Tikimasi, kad išaugę mokytojų kompetencijos padidins mokymo(si)  patrauklumą ir kokybę, pagerės mokinių mokymosi rezultatai ir motyvacija, modernėjanti  gimnazijos  aplinka taps palankesnė  bendradarbiavimui ir lyderystei.

Projekto tikslams pasiekti ir institucijos poreikiams tenkinti projekte numatytos veiklos : anglų kalbos ir specifiniai teminiai kursai pedagogams ir  vadovams, darbo stebėjimo ir dėstymo vizitai partnerinėje mokykloje Mytilenės m. Graikijoje. Numatyta, kad iš viso tarptautiniuose mobilumuose per dvejus metus dalyvaus 18 pedagogų. Projekto biudžetas 39 tūkst. eurų.

Apie projekto finansavimą sužinosime ir informuosime bendruomenę gegužės mėn.

Projekto vadovė  Rimtautė Marčiulionienė

Taip pat skaitykite>>


 „Erasmus +“: Putinų gimnazijos mokytojų vizitas į Estiją

Putinų gimnazijoje įgyvendinamas dvejų metų „Erasmus +“ programos projektas „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“  (vadovė Rimtautė Marčiulionienė). Projekto tikslas – kelti mokytojų kvalifikaciją, tobulinti  vadovų vadybinę kompetenciją, lavinti vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo kalbėjimo užsienio kalba įgūdžius. Pagal šį projektą į tarptautinėse išvykose dalyvavo ir kvalifikaciją įvairiose Europos šalyse kėlė 18 pedagogų. Projekto veikla finansuojama iš „Erasmus +“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Kovo 21–24 d. devyni gimnazijos mokytojai viešėjo Estijoje – lankė mokyklas, dalijosi patirtimi su Estijos pedagogais, lankėsi Švietimo ministerijoje. Tai vienintelė Estijos ministerija,  įsikūrusi Tartu  mieste, visos kitos – Estijos sostinėje Taline.

Daugiau

 


Kvalifikacijos kėlimo kursai Sesimbros mieste  Portugalijoje

Vasario 28 – kovo 5 dienomis lietuvių kalbos mokytoja Ligita Sarapienė ir socialinė pedagogė  Rimtautė Marčiulionienė  dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Sesimbros mieste  Portugalijoje. Per septynias kursų dienas pedagogės susipažino su  inovatyviais  darbo metodais, mokėsi dirbti  su IT programomis      AutoCollage, Wordle, Papplet, Padlet, Tagxedo, dalinosi patirtimi su kursuose dalyvavusiais  mokytojais  iš Portugalijos,  Bulgarijos ir Rumunijos, reprezentavo Lietuvą, Alytaus miestą ir Putinų gimnaziją.

Vizito metu  dalyviai aplankė tris skirtingas  ugdymo įstaigas: stebėjo mokinių ir mokytojų darbą privačioje  pradinėje  mokykloje  „Colegio Monte Flor“  Lisabonoje, susipažino ir išbandė naujas technologijas  „ateities klasėje“ Dom Manuel Martinso  vidurinėje mokykloje, dalyvavo projektinėje veikloje Quinta do Conde miesto pagrindinėje mokykloje.

Kursų organizatoriai   sudarė galimybę  pažinti Portugalijos istoriją ir  kultūrą, aplankyti žymiausias Lisabonos m. vietas.

Projektas “Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“ (vadovė R. Marčiulionienė)   finansuojamas iš Europos Komisijos Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau nuotraukų>>

 

Putinų gimnazijos inf.


PUTINŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJAI KELIA KVALIFIKACIJĄ UŽSIENYJE

 

Putinų gimnazijos mokytojai dalyvauja    Erasmus+ programos mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekte „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“  (projekto vadovė Rimtautė Marčiulionienė).

Pagal projektą šiais mokslo metais kvalifikaciją užsienyje kels 12 pedagogų.  

Vasario mėnesį   lietuvių kalbos mokytoja Ligita Sarapienė  ir projekto vadovė  Rimtautė Marčiulionienė  vyks  į  kvalifikacijos kėlimo   kursus  Portugalijoje.  Septynių dienų programoje    „Stimulating Creativity and Innovation“  numatyti įkvepiančios lyderystės ir kūrybiškumo mokymai,  supažindinimas su    Portugalijos švietimo sistema,  Sesimbra miesto mokyklų lankymas.

Kovo mėnesį ekonomikos mokytojas Donatas Vasiliauskas vyks į dviejų savaičių dėstymo vizitą  Ispanijoje.  Mokytojas ves integruotas verslo ir vadybos pamokas Dos Hermanas miesto  Virgen De Valme mokyklos mokiniams.

Mokinių pavasario atostogų metu 9 pedagogai dalyvaus mokymuose  Voru mieste Estijoje. 4-ų dienų kursuose gimnazijos mokytojai ir vadovai semsis veiklios bendruomenės idėjų, įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų stiprinant bendradarbiavimą su tėvais, formuojant gimnazijos ir mokytojo įvaizdį.

Projektas finansuojamas iš Europos Komisijos Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau   tinklalapyje>>                                  

Rimtautė Marčiulionienė,  socialinė pedagogė metodininkė, projekto vadovė


Putinų gimnazijoje  įgyvendinamas Erasmus + programos  mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas “Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje” (vadovė Rimtautė Marčiulionienė).

Balandžio 7-20 dienomis anglų kalbos mokytoja metodininkė  Palmyra Dunn  lankėsi   Vidourės mieto  Frydenhøjskolen  mokykloje (Danija), kurioje  stebėjo kolegų darbą, susipažino su Danijos  švietimo sistema, grįžusi pasidalino įspūdžiais:

Skaitykite daugiau>>


Kvalifikacijai tobulinti – anglų kalbos kursai Edinburge

Kovo 9-27 d. Putinų gimnazijos  socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė (projekto vadovė)  ir matematikos mokytoja Jūratė Nenartavičienė dalyvavo anglų kalbos tobulinimo kursuose Edinburge (JK, Škotija).   Veikla buvo finansuota iš Europos Komisijos Erasmus + programos projekto „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“   lėšų. 

Skaitykite daugiau>>

Daugiau nuotraukų>>

Daugiau


Gerosios praktikos sklaida įtaigi ir naudinga

                               

Tarptautiniai Erasmus + programos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“ sujudino kritinį mąstymą, įkvėpė daug naujų tarpkultūrinės metodinės ugdymo praktikos idėjų. Pagrindinė mokymų “Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom” bei diskusijų ir praktikos tema – kūrybiškumo ir inovatyvumo derinimas. Pradžiugino nauja kvalifikacijos kėlimo praktika, kuomet mišrioje tarptautinėje komandoje (grupėje pedagogai iš Lenkijos, Rumunijos) darbo metu vyko ir kalbinių, ir socialinių , ir kultūrinių ir pedagoginių psichologinių kompetencijų ugdymas. Susipažinome su atviros socialinės mokymosi aplinkos patirtimi, Moodle platformos taikymo praktika ugdymosi tikslams, viena  diena buvo skirta tik Debesies technologijų naudojimo mokymo/si patirčiai aptarti ir mokymo dalyvių praktiniams įgūdžiams lavinti. Aplankėme įvairių tipų mokyklas , stebėjome įvairių dalykų pamokas, diskutavome su mokytojais praktikais apie darbo prie kompiuterio problemas, darbo poroje naujus metodus , filmų kūrimo praktikos integravimą į dalykų pamokas ir kt.

Mokymų vadovas , švietimo darbuotojų mokymo centro Sesimbra (CREF) direktorius Vitor Perreira da Costa įžanginėje kalboje pasakė vieną įsimintiną mintį :„“Didžiausias iššūkis mokytojui Portugalijoje yra išmokti dirbti organizuotame chaose.“ Net ir mokymas pasibaigus ši mintis mums neduoda ramybės…

Mokymų dalyvės  Putinų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Vyta Šiugždinienė,   anglų kalbos mokytoja metodininkė   Jolita Adomaitienė


Erasmus+:  Putinų gimnazijos mokytojai kvalifikaciją kelia Portugalijoje

 

Įsibėgėja  Erasmus+ programos mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje (projekto vadovė Rimtautė Marčiulionienė).

 Vasario 1 d.  dvi gimnazijos pedagogės- direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė ir anglų kalbos mokytoja Jolita Adomaitienė- išvyko  į  kvalifikacijos kėlimo   kursus Portugalijoje .  

Septynių dienų kursuose „Stimulating Creativity and Innovation“  kolegės mokysis įkvepiančios lyderystės ir kūrybiškumo,  lankysis  Portugalijos mokyklose.

Projekto rėmuose mokytis šiais mokslo metais į užsienio šalis išvyks 5 gimnazijos pedagogai : kovo mėnesį  dvi  mokytojos   dalyvaus anglų kalbos kursuose Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje) ,  balandį –  anglų kalbos mokytoja išvyks į darbo stebėjimo vizitą  Vidoure m.  mokykloje Danijoje.

Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

                               Rimtautė Marčiulionienė,  socialinė pedagogė metodininkė, projekto vadovė


Putinų gimnazijos pedagogai rengiasi naujam Erasmus+ projektui ir naujiems iššūkiams.

Iniciatyvių gimnazijos pedagogų parengtas Erasmus + programos projektas atvėrė duris į naujas mokymosi galimybes. Erasmus + programos konkurse dalyvavo per 300 institucijų. Putinų gimnazija – viena iš 28, gavusių finansavimą.

Skaitykite daugiau>>

Neįgaliesiems