Socialinė pedagogė

Atnaujinta

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

RIMTAUTĖ MARČIULIONIENĖ

Socialinės pedagogės darbo laikas:

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30-16.00

 

11.30 – 12.00
Antradienis 7.30 – 11.30

 

Trečiadienis

 

8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis

 

7.30 – 16.00 11.30 – 12.00
Penktadienis

 

7.30-16.00 11.30 – 12.00

El. paštas: rimtemar@gmail.com

Tel. +370 315 75675

Socialinės pedagoginės  pagalbos tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymą ir mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

Rimtautė Marčiulionienė, socialinė pedagogė metodininkė:

  1. Nagrinėja ir padeda  šalinti mokyklos nelankymo priežastis.
  2. Tiria ir skatina mokinių integravimąsi į mokyklos bendruomenę, visuomenę.
  3. Padeda mokiniams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.
  4. Telkia mokyklos bendruomenę kuriant efektyvią ankstyvosios prevencijos sistemą gimnazijoje.
  5. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais/kuratoriais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija, mokinių tėvais sprendžiant vaikų socialines –pedagogines problemas.

Neįgaliesiems