Psichologė

Atnaujinta

 PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS TEIKIA

PSICHOLOGĖ JURGITA ČEČĖTIENĖ

Psichologės darbo laikas: antradienis, trečiadienis 8.00-16.30 val.; penktadienis 8.00-12.00val.

42 kab.

 

Psichologinės pagalbos tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

 

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai. (Tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 m.)
 • Kreipiasi mokinio tėvai.
 • Siunčia mokytojai, gavę tėvų sutikimą.
 • Rekomenduoja Vaiko gerovės komisija.

 

Mokiniai į gimnazijos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • gedi po netekties;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

 

Mokinių tėvai į gimnazijos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;

 

 

Mokytojai į gimnazijos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti mokinio nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant mokiniui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti mokinio mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, smurto atvejai ir pan.

 

 

 

Neįgaliesiems