Bendroji informacija

Atnaujinta

UGDYMAS KARJERAI

Registruokis į karjeros konsultacijas

Karjeros patarėja Jolanta

Kocimienė

el.p. jolkoc@inbox.lt

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas,

kad sėkmingi sprendimai ir nuolatinis tobulėjimas lydėtų tolimesnę karjerą.

Pagrindiniai dokumentai

Profesijos patarėjos  Jolantos Kocimienės darbo  laikas:

Pirmadienis: 10.50 – 11.35
13.50 – 14.35
Antradienis: 12.55 – 14.35
Trečiadienis: 12.55 – 14.35
Ketvirtadienis: 10.50 – 11.35
13.50 – 14.35
Penktadienis: 12.55 – 14.35

Naudingos nuorodos

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje  – http://www.euroguidance.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti – http://www.lamabpo.lt/

Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt/

Švietimo ir mokslo ministerija  – www.smm.lt/

Išsami informacija apie mokslus ir studijas Lietuvoje  – http://www.studijos.lt/

Brandos egzaminai, įskaitos – http://www.egzaminai.lt

Darbo rinkos tendencijos, prognozės – http://www.ldb.lt

Studijų užsienyje informacijos centras – http://eac.osf.lt/lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema „Mukis“ – www.mukis.lt


Stojantiems 2016m. Bendrosios nuostatos

Minimalūs rodikliai 2016m.

Kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas 2016 m.

Kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į universitetines 2016 m.


Paklausios profesijos

LIETUVOS UNIVERSITETAI IR KOLEGIJOS

 

Neįgaliesiems