Pagalba mokiniui

Atnaujinta

PAGALBA MOKINIUI PUTINŲ GIMNAZIJOJE

Iškilus sunkumų mokiniai gali kreiptis į gimnazijos vadovus, dalyko mokytojus, klasės auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus – psichologę ar  socialinę pedagogę .

PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ MOKINIAMS TEIKIA PSICHOLOGĖ  JURGITA ČEČĖTIENĖ.   Jos tikslas –  padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologė gimnazijoje vertina ir padeda spręsti mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, konsultuoja mokinių tėvus ir mokytojus.

Mokiniai į psichologę gali kreiptis savarankiškai, kai prašo mokinio tėvai, nukreipia mokytojai  (gavę tėvų sutikimą).

Mokiniai į gimnazijos psichologę kreipiasi, kai:

  • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
  • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
  • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
  • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
  • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
  • gedi po netekties;
  • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
  • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
  • nori atsisakyti žalingų įpročių;

Psichologės darbo laikas:

I 12.30 – 16.30

II 8.00 – 16.30

III 8.00 – 12.00

V 8.00 – 12.00

SOCIALINĘ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ MOKINIAMS TEIKIA SOCIALINĖ PEDAGOGĖ RIMTAUTĖ MARČIULIONIENĖ.

Pagalbos paskirtis – užtikrinti mokinio saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, padėti mokiniui adaptuotis mokykloje, teikti reikalingas socialines pedagogines paslaugas, formuoti socialinius įgūdžius, atstovauti ir ginti vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Socialinė pedagogė kalbasi su mokiniu, veda individualias  konsultacijas mokiniams bei jų tėvams, kartu su klasės vadovu kontroliuoja jo lankomumą, stebi mokymosi rezultatus. Reikalui esant, siūlo kreiptis į specialistus kitose tarnybose. Situacijai nepagerėjus, mokinio problema svarstoma Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Socialinės pedagogės darbo laikas: kasdien   8.00-16.42 val.

Vaiko gerovės komisija (VGK)

VGK svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus. Į VGK posėdžius gali būti pakviesti mokinių tėvai.  Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Bučys.

Neįgaliesiems