Mokyklos knyga

Atnaujinta

Leidėjų žodis

Tai vyko, nes mes turėjome svajonę – Jūs dabar prisiliečiate prie jos…

Kūrybinė grupė : I –oje eilėje (iš kairės) Kristina Ūsaitė, Enrika Balevičiūtė, Simona Vitukynaitė, Rokas Germanavičius, Aurimas Prakapas, II-oje eilėje – Sandra Mickevičiūtė, Jakubavičiūtė Kristina, vadovė direktoriaus pavaduotoja Vyta Šiugždinienė, Karolina Povilanskaitė, Rasa Miškinytė, Irma Marcinkevičiūtė, Raminta Barštytė, Mantas Živačevskis, Rasa Kuzmauskaitė, Rūta Miglinaitė, Šarūnas Pinčius, Vaida Kvašinskaitė (nėra nuotraukoje).

Nuoširdžiai dėkojame mokyklos direktoriui A.Žiūkui, padėjusiam materializuoti svajonę, dailės mokytojai metodininkei N.Šatinskienei už mokinių iliustracijas, dorinio ugdymo (etikos) mokytojai metodininkei V.Baguckienei už „Linksmuosius tyrimus“, lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai D.Gintalienei už pagalbą redaguojant tekstus, visiems už patarimus ir benradarbiavimą.

Kūrybinė grupė:
Viršelio autorė: Jurgita Stravinskaitė, 17m.
Iliustracijų autoriai: J.Stravinskaitė, E.Jasevičiūtė, A.Baukys, R.Matulevičiūtė, A.Motekūnaitė
Piešinių autoriai: D.Truncė, 1a; A.Naujokaitytė, 1b;D.Rakauskas,1b; O.Danilevičius, 1b.

Knygą sudarė, įvadinius tekstus kūrė ir redagavo Vyta Šiugždinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Dovana mokyklai – Knyga ,,Žodžių tiltas"

…ranka nedrąsiai brėžia paviršių skrodžiančią liniją. Sunku patikėti : kol kas šis veiksmas tik neblyškūs šešėliai gelsvame pergamento lape – būsimos knygos apie mokyklą užuomazga. Keista, šis tikslas daugiau teorinis rodosi – visa atrodo tolima , o taką, dar niekad nemintą jokių pėdų ( ši knyga – „pirmasis blynas“ mokyklos istorijoje), slapsto rūkas, apdulkėję voratinkliai, krūmokšnių raizgalynė; menkutė knygos apie mokyklos trisdešimties metų gyvenimą vizija mūsų delnuose dar tik skleidžia sparnus,. Galybė senų, laiko apibrizgintų žurnalų skyriai slepia svarbią informaciją, bet zenitas vilioja… Pradžia nebuvo triukšminga – ar kas nors girdėjo, kaip auga medis, kalasi želmuo ar skleidžiasi žiedas?

… svajonę švelniai gaubia tvirtesnis, labiau išlavėjęs, patikimas, tačiau ne savavalis delnas – pergamento kauburėliais mokytoja ir mokiniai draugiškai keliauja kartu, jau nebeskiriami hierarchijos statusų – bičiuliai, pasiryžę vienas kitam padėti, – išlaikyti audroje svajonių burę. Gal todėl jau ima ryškėti tarytum stuomeningas, ilgas, į patį dangaus skliautą vaivorykšte kildinantis medžio liemuo – pirmasis knygos variantas… Jame alsuoja kiekviena raukšlelė – begalė jau pažymėtų mūsų vėliavėlėmis everestų, o jei kuriai nepavyksta įkvėpti oro iš karto, mūsų sąjungos vienis atkakliai ir kantriai atakuoja tikslą. Neįtikėtina – saulė zenite viso veiksmo metu !

… surinktuose rankraščiuose išnyra daugybė spindinčių šešėlių: vieni jų jau neapčiuopiamų siluetų atspindžiai, trumpam paskolinti Letos vandenų, kiti – gyvybingų rankų, nusileidusių iš paties Parnaso kalno… Ir visi jie lėtai, bet labai grakščiai – iš širdies tapo raidžių, žodžių, sakinių, pastraipų, skyrių maketus…

Ore telkiasi keistas galingos energijos pojūtis, iš jaudulio virpa kiekvienas atomas.Minčių sprogimas neturi jokio griausmo… Tik į amžinybę šaknų gijas ima leisti apčiuopiama materija. Rankose – knyga : kultūroje ji visuomet simbolizuoja prisilietimą prie amžinybės, tyrų vertybių, tauraus gėrio, ypatingo grožio. Mūsų mokyklos kultūroje ji yra padėka tiems, kurie per trisdešimt mūsų tvirtovės egzistavimo metų bent kiek daugiau nei akimirkai prisilietė prie cikliškai, bet kartais ir efemeriškai srovenančio gyvybės krioklio, sėjo, brandino ir kantriai laistė mažame kūne regimą milžinišką dvasią , ir tiems, kurie buvo ta dvasia…

Reikia pripažinti, kad rengti šią knygą nebuvo lengva,bet išmokom suderinti visus darbus, entuziastingai žingsniavom į kilnų, didį tikslą. Juk kasdien neradom ramybės širdy, nes žinojom, kad esam atsakingi už savąją svajonę. Todėl esam dėkingi visiems mokyklos mokytojams ir mokiniams, vadovams, visų įamžintų minčių bendraautoriams už pagarbą mūsų svajonei, už geranoriškumą bendraujant. Juk toks įvykis pirmasis per 30 metų, kai ant ŽODŽIŲ TILTO susitinka visos kartos. Būsime laimingi, jei mūsų darbą įvertinsite geru žodžiu, šypsena.

Neįgaliesiems