Gimnazijos filosofija, vizija, misija ir vertybės

Atnaujinta

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

Pažinti, patirti, grąžinti pasauliui ir sau.

VIZIJA

Moderni, teikianti integralų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, atvira dialogui ir kaitai, brandžią asmenybę ugdanti gimnazija.

MISIJA

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, verslius, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius pažinti save ir sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.

 VERTYBĖS

Gimnazijos bendruomenėje susitarta dėl šių vertybių: verslumas (iniciatyvumas, kūrybiškas tikslo siekimas, pozityvumas, atvirumas iššūkiams); bendravimas ir bendradarbiavimas; atsakingumas ir sąžiningumas; kritinis mąstymas; mokymasis visą gyvenimą; pasitikėjimas savimi ir savarankiškumas; savigarba (pagarba sau ir kitiems); pozityvūs atsiminimai apie gimnaziją.

 

Neįgaliesiems