Į III-ąją gimnazijos klasę

Atnaujinta

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA

III-ioji klasė

2018-2019m.m.- 2019-2020m.m.

Reikalingi šie dokumentai:

  1. Gimimo liudijimo arba paso kopija.
  2. Prašymas (forma ).
  3. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (pabaigus pagrindinio ugdymo programą).
  4. Individualaus ugdymosi plano 2018- 2020 m.m. projektas (forma ).

Susipažinkite su:

Vidurinio ugdymo programos aprašu.

Rekomendacijomis  susidarant individualų ugdymosi planą (pateiktis).

 

Individualius ugdymosi planus padėsime susidaryti Atvirų durų renginių metu.

Neįgaliesiems