Į I-ąją gimnazijos klasę

Atnaujinta

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA

2018-2019 M.M.

SVEIKINAME JUS – BŪSIMUOSIUS PIRMOKUS IR JŲ TĖVELIUS – JAU PASIRINKUSIUS MOKYMĄSI MŪSŲ  GIMNAZIJOJE

Mokymosi galimybės                                                                  

  • Pirmokams ir jų tėveliams pageidaujant, sudaryti sąlygas mokytis gabių ir kūrybiškų arba Kauno technologijos universiteto klasėje.
  • Esame pasirengę sudaryti sąlygas mokiniui geriau pažinti savo stiprybes – tarpininkauti, kad Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje specialistai įvertintų bendruosius intelektinius gebėjimus ir kūrybiškumą.

Jeigu pageidaujate dalyvauti bendrųjų intelektinių gebėjimų ir kūrybiškumo įvertinime, prašome iki kovo 1 d. atnešti į gimnazijos raštinę pažymą apie mokymosi vidurkį 7kl.(metinis) – 8 kl.( I pusmetis) ne žemesnį nei 8 .

Galima dokumentus siųsti koordinatorei direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vytai  Šiugdinienei .paštu vyta.siugzdiniene@gmail.com

Įvertinimo laikas bus derinamas asmeniškai gavus dokumentus.

Kitos galimybės 

  • Galite pasirinkti mokymąsi Jaunųjų šaulių klasėje.

Po pamokų Jums atvira 

  • Socialinio verslumo mokykla, kurioje mokysitės, kaip tvarkyti asmeninius/šeimos finansus, tapti lyderiu, įgysite praktikos mokomosiose bendrovėse, susipažinsite su verslo kalbos, reklamos technologijomis.
  • FabLab laboratorija, kurioje susipažinsite su skaitmenizuotos gamybos įrangos valdymo programomis bei galimybėmis (CNC staklės, 3D spausdintuvas, ploteris, lazerinė pjaustyklė ir kita).

Plačiau Putinų gimnazijos svetainėje http://www.putinai.alytus.lm.lt/ arba telefonu 8 315 75676 

                                                                                                                           Administracija   

 Motyvacinio laiško forma

Neįgaliesiems