Konkursai ir priėmimas į laisvas darbo vietas

Atnaujinta

Alytaus Putinų gimnazija skelbia atranką dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigoms užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1.   prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2.   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3.   išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4.   pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5.   gyvenimo aprašymą.

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti ir rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. liepos 9 d., pabaiga 2018 m. liepos 18 d. 17.00 val.

Dokumentus pateikti Alytaus Putinų gimnazijai adresu – Šaltinių g. 1, Alytus arba siunčiant elektroniniu paštu: gimnazija@putinai.alytus.lm.lt

Informacija apie atranką skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje adresu www.putinai.alytus.lm.lt

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė, tel. (8 315) 75 586, el. p. direktore@putinai.alytus.lm.lt

Dorinio ugdymo (tikybos) MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: dorinio ugdymo (tikybos)  mokytojas (-a);

Darbo krūvis: 12 savaitinių kontaktinių pamokų;

Darbo sutarties rūšis: terminuota;

Darbo užmokestis: pagal galiojančią tvarką;

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas, darbo patirtis.

 

Neįgaliesiems