Apie mus internete

Atnaujinta

Kovo 11-oji kitaip: netradicinės pamokos apie medijų vaidmenį visuomenei, propagandą ir tautinį tapatumą

 

Alytaus Putinų gimnazija pasitikdama Kovo 11-ąją organizavo kultūrinės pažintinės veiklos dieną, o neįprastų pamokų vedėjai vadovavosi MIR programa.

Kultūrinės pažintinės veiklos dienos koordinatorės – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė ir medijų bei kompiuterinio raštingumo programos vykdytoja Marytė Žuromskienė – suderino visos dienos pamokų planą. Visų dalykų mokytojai dirbo pagal iš anksto metodinių grupių parengtas rekomendacijas, atrinktą ir aptartą informacinę medžiagą.

Pirmoji pamoka buvo skirta kalbėtis apie propagandą: „Propaganda: kur slypi realybė?“ Visų klasių mokiniai žiūrėjo laidą „Mokslo sriuba“, diskutavo šia aktualia tema, reflektavo.

Antra ir trečia pamokos – „Medijų vaidmuo visuomenėje: medijos ir patriotinės laidos“. Mokiniai diskutavo, ar medijos ir socialiniai tinklai gali daryti teigiamą arba neigiamą poveikį ugdant pilietiškumą, saugant nacionalinės tapatybės paveldą. Peržiūrėję filmuotą medžiagą apie dvi Lietuvas, nacionalinio tapatumo sampratą pasidalijo mintimis šiais klausimais: „Kiek apie tai diskutuoja politikai, mokslininkai, kultūros kūrėjai ir kiti? Kokios medijos tai padeda skleisti? Kodėl autoritariniai režimai, teroristinės jėgos naikina istorinį, nacionalinį paveldą?“

Daugiau Alytaus miesto savivaldybės tinklalapyje>>


 Alytaus Putinų gimnazijos mokytojai įsitikinę: geriausias laikas mokytis yra esamasis

Į bendradarbiavimo su KTU veiklas įsitraukė didesnė dalis Alytaus Putinų gimnazijos  mokytojų, nes iki šiol privilegijas turėjo KTU klasėse dirbantys pedagogai. Šį kartą mokytojai vyko susipažinti su dizainu grindžiamo mąstymo metodika, įsisavinti teorinę medžiagą, praktiškai tobulinti iššūkio sprendimo ir sprendimo priėmimo, komunikacijos, kūrybiškumo ir darbo komandoje, lyderystės mokymosi kompetencijas į universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centrą, vadovaujamą direktorės Indrės Rauleckienės.

Seminaro „Dizainu grindžiamas mąstymas mokykloje: teorija ir praktika“ dalyvius  pasveikino SHMMF dekanas, mokslų daktaras Ainius Lašas ir intensyviam darbui nusiteikusi  jungtinė lektorių komanda: grupės vadovė Jolita Sinkienė, narės – Aldona Augustinienė, Rasa Daugėlienė, Indrė Rauleckienė, Rūta Petrauskienė ir Tatjana Vėžytė. Ši neformaliojo ugdymo programa labai inovatyvi, parengta pagal Švietimo inovacijų laboratorijos Hasso Plattner institute Potsdamo universitete (Vokietijoje) autorinę metodiką, kurią lektorės pačios išbandė Vokietijoje.

Putinų gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė su KTU Edukacinės kompetencijos centro direktore Indre Rauleckiene suderino įtemptą mokymosi grafiką. Šio seminaro iššūkis „Kaip mes galėtume perkurti mokytojų bendradarbiavimą įgyvendinant integruotas ugdymo programas?“ buvo pagrįstas turinio esmės semantine analize ir grupės-komandos praktine veikla. Išgyventa ypatinga patirtis, kai lektorius tampa lygiaverčiu komandos nariu, bendru iššūkio produkto kūrėju arba patirties perkūrimo  moderatoriumi.

Stebėdami KTU dėstytojų komandos darbą, įsitikinome, kad mokymosi procesas ir yra esmė, o ne tik rezultatas, suvokėme, kad geriausias laikas yra esamasis, nes viskas nuolat  pasaulyje kinta, todėl sprendimų ieškoti reikia čia ir dabar, išlaisvinus mąstymą, naudojantis kitų idėjomis, nuolat galvojant apie vartotoją, t. y. mokinį. Taip gimė produktai, penkių grupių parengti pristatymai: vienas iš jų  siūlė sukurti pedagogų sąjūdį „Be konkurencijos“, kuris atstovautų mokytojų interesams, įrodytų, kad švietimas – ne verslas, padėtų visuomenei suformuoti nuostatą, kad švietime atsisakius ydingo mokinio krepšelio finansavimo, išnyktų konkurencija tarp mokyklų, augtų atvirumas idėjoms, bendradarbiavimas. Antroji grupė sukūrė skirtingų kultūrų integravimo programą, kiti pasiūlė žingsnius, veiklos planą, kaip žingeidžiam vaikui integruojant dalykus siekti  karjeros aukštumų. Auditoriją sudomino grupė, kuri siūlė mokiniams metinį darbą, atliekamą integravus 5–6 mokomuosius dalykus, –  sukurti antistresinį daiktą. Sudomino ir penktosios grupės siūlymas – integruota programa karjeros planavimui, vienijanti klasės auklėtojus, psichologus, lietuvių ir anglų kalbų mokytojus.

Putiniškius maloniai nustebino neįprastos praktinės užduotys, kurioms reikėjo žurnalistų drąsos, nes ne kartą teko išeiti už komforto zonos, – buvome priversti bendrauti su praeiviais Kauno gatvėse, su kitų universitetų dėstytojais ir studentais. Viena grupė DVU bendravo su mokslų daktaru, politologu, kuris turėjo aiškią nuostatą apie švietimo politiką Lietuvoje, visuomenės gyvenimo peripetijas, kiti apie integraciją ir mokytojų bendradarbiavimą kalbėjosi su VDU IV ir II kurso studentėmis, kurios gerai prisimena integruotas pamokas mokykloje, jų manymu, sėkmę nulemia mokytojo autoritetas. Putiniškiai kalbino pradinių klasių mokinę ir jos mamą, mergaitė dar nepraradusi vaikiško žavėjimosi mokymosi procesu; nuomonės apie integraciją teiravosi ir miesto svečių, ir studentų užsieniečių, kuriems svarbu integruotis į Lietuvos gyvenimą.

Bene įdomiausia seminare buvo, kad sukurtą kiekvienos grupės darbą vertino ir analizavo „testuotojai“– universiteto dėstytojai, jie surado laiko išsakyti pastabas, įžvalgas, buvo  nešališki vertintojai, tad du kartus teko peržiūrėti ir tobulinti pristatymą, galiausiai savo tyrimų rezultatą pristatėme visai seminare dalyvavusiai dėstytojų ir kolegų bendruomenei, nes, pasak lektorių,  testavimas turi būti kartotinis.

Perkūrimo idėja užsikrėtėme, ją galėsime panaudoti efektyvindami ugdymo procesą gimnazijoje. Mokymasis KTU SHMMF, bendra kūryba – aukso grynuolių paieška, leidžianti pajusti kito žmogaus emocijas, pradėti spręsti problemas jų akimis.

Daiva Baliukonytė, Alytaus Putinų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

 


Putinų gimnazijoje atidaryta FAB LAB laboratorija

Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija  •    •  14:43, 2018-02-07

Naujos jaunimui skirtos erdvės atidarymo juostelę perkirpo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius, tarybos narys, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Povilas Labukas ir Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė.

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijoje atidaryta FAB LAB laboratorija. „Sisteminius švietimo srities dalykus reikia kreipti ta kryptimi, kuria juda pasaulis. Technologijų pamokos turėtų pasivyti šiuos laikus, tad šios laboratorijos įranga ir bus tam tikras impulsas tai daryti“, –  gimnazijos bendruomenę sveikino Alytaus vicemeras Tautvydas Tamulevičius.

FAB LAB laboratorijos įrengimais – 3D spausdintuvu, popieriaus ir lazerine pjaustykle, CNC staklėmis – galės naudotis visi alytiškiai.

Daugiau>>


Alytaus miesto mokinių meninio skaitymo konkursui pasibaigus

Alytaus Putinų gimnazijoje sausio 30 d. vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo miesto etapo konkursas. Jį pradėjo Putinų gimnazijos jaunieji teatralai, sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė. Jaunuosius skaitovus konkursas, kaip ir kasmet, kvietė domėtis literatūra, ugdyti kūrybiškumą; puoselėti meninio žodžio suvokimą ir raišką.

Mokiniai pristatydami meninį žodį varžėsi 5–8 ir I (9–10) – IV klasių amžiaus grupėse. Skaitovai pristatė vieną poezijos kūrinį arba vieną prozos kūrinio ištrauką lietuvių kalba. 5–8 klasių grupėje varžėsi aštuonių ugdymo įstaigų skaitovai, o I–IV – keturių mokyklų atstovai.

Meninio skaitymo konkurso dalyviai buvo vertinami pagal griežtus reikalavimus: pasirinkto kūrinio ištrauka turėjo atitikti skaitovo amžių, gyvenimo patirtį. Skaitovas privalėjo žinoti, suprasti ir gebėti vertinti pasirinkto grožinės literatūros kūrinio keliamas problemas, mokėti logiškai ir artikuliuotai papasakoti pasirinktą istoriją, perteikti jos temą ir kalbėti pakankamai garsiai, kad jį girdėtų visi salėje esantys klausytojai, o skaitovo norminė lietuvių kalba ir kirčiavimas turėjo būti nepriekaištingi ir dar daug kitų svarbių kriterijų.

Daugiau>>


Lietuvos Respublikos Seime Putinų gimnazija pristatė šokio spektaklį „Kliudžiau“

Alytaus Putinų gimnazijos šokių kolektyvas „Svaja“ ir jaunieji teatralai Lietuvos Respublikos Seime pristatė šokio spektaklį „Kliudžiau“. Atlikėjai scenoje sujungė Jono Biliūno žodį (pagal novelę „Kliudžiau“) ir judesį. Renginys skirtas Sausio 13-ajai dienai paminėti.

Spektaklio kūrėjai, šokėjos ir aktoriai, šokių būrelio vadovė Rūta Graužlienė, gimnazijos teatro mokytoja Žiedūnė Maldonienė ir režisierius Robertas Šarknickas drauge kurdami spektaklį aiškinosi, kaip vaizduojamas žmogaus vidinis pasaulis, koks jis sudėtingas, kodėl pajautos dažnai tragiškos. Teksto autorius ieško žodžių, perteikiančių išgyvenimus, kurių tiesiogiai neįmanoma išsakyti, kurie apčiuopiami tik apgraibomis, netiesioginėmis frazėmis, epizodais, o jaunieji atlikėjai ieškojo judesio, šokio išraiškos galimybių.

Skaitykite daugiau>>


 Alytaus Putinų gimnazijoje vyko tradicinė meninio skaitymo popietė

„Kai tariu Lietuva, tariu – kūryba, tariu – meilė žodžiui“

Kai už lango krito toks retas svečias Lietuvoje purus sniegas, Alytaus Putinų gimnazijos poetinio žodžio mylėtojai susirinko į svetainę.

Vedėjas Domas Pozniakas šventinį renginį pradėjęs žodžiais: „Kai tariu Lietuva, tariu – laisvė, tariu – gimtinė, tariu – kūryba, tariu – meilė žodžiui“, pakvietė meninio skaitymo dalyvius.

Eiles skaitė I d klasės mokinė Gabrielė Ovsianikova, trečiokai Ema Kaniutytė ir Edvinas Petrušaitis, ketvirtos  klasės mokinė Donta Drobnytė, o trečiokė  Aušrinė Jaruševičiūtė pristatė du naujausius savo kūrybos eilėraščius. Skaitovai, pasirinkę ilgus ir sudėtingus prozos tekstus, atvėrė Bitės Vilimaitės („Duona ir cigaretės“ – skaitė trečiokė Paulina Varankaitė),  Icchoko Mero romano „Ties gatvės žibintu“ (skaitovė Aistė Kundrotaitė) bei ….

Skaitykite daugiau


Apdovanoti straipsnio „Puslapis iš žmogaus gyvenimo“ konkurso dalyviai

Konkurse dalyvavo visas būrys kūrybingų Alytaus miesto ir rajono mokinių.

Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Baigėsi straipsnio „Puslapis iš žmogaus gyvenimo“ („Nėra nė vieno žmogaus, apie kurio gyvenimą neverta pasakoti“ R. Granauskas) konkursas, skirtas Alytaus apskrities mokyklų  8-12 klasių mokiniams.

Konkursą, kaip ir pernai, organizavo Alytaus Putinų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ir jaunieji žurnalistai.

Jame dalyvavo visas būrys kūrybingų Alytaus miesto ir rajono mokinių, suradusių laiko papasakoti apie iškilias Alytaus krašto ir šalies asmenybes bei mylimus žmones, šeimos narius.

Skaitykite daugiau


Iš kalėdinės mugės Vyriausybėje alytiškiai namo grįžo su nominacija

Kiekvienais metais „Junior Achievement Lietuva“ organizuoja kalėdinę mokinių mokomųjų bendrovių mugę Vyriausybėje. Šiais metais iš visos Lietuvos mokyklų buvo pakviesta 41 jaunuolių verslo komanda su 160 mokinių, kurie varžėsi tarpusavyje. Neliko nepastebėti ir alytiškiai.

Mugę aplankė  žymūs Lietuvos verslininkai, vyriausybės vadovai, tai: Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir net keturi ministrai ir viceministrai: finansų ministras Vilius Šapoka, ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.

Mokinius vertino kompetentinga komisija, prieš kurios užduotus klausimus mokiniai turėjo atsilaikyti ir pristatyti savo mokomąją bendrovę, įrodyti jog jų idėja, produktas yra pats geriausias, įdomiausias ir inovatyviausias.

Putinų gimnazijos III kl. mokiniai Aurimas Kašėta, Dominykas Lepeška, Geida Bražinskaitė ir Evelina Kantaravičiūtė sukūrė MMB „Vision glasses“- tai išmanūs akiniai, kurie garantuos, kad niekas nematys svarbios informacijos kuri yra jūsų asmeniniame ar darbo kompiuteryje.

Varžydamiesi su visų mokinių startuolių Alytaus Putinų gimnazijos moksleiviai buvo pripažinti Google kompanijos kaip turintys puikią viziją ir pelnė „Vizionieriškiausios MMB“ nominaciją.

MMB prezidentas A. Kašėta pasidalino nuomone apie kalėdinę MMB mugę: „Mugė labai patiko, įgijau daug naujos patirties bendraujant su klientais, išgirdau gerų patarimų, kurie pravers tobulinant gaminį ir bendraujant su klientais kitose mugėse, taipogi tai puiki patirtis įgyta dar mokantis mokykloje ir galvojantiems kurti ateityje verslus“.

Į šią mugę kaip išskirtiniai dalyviai buvo pakviesta ir Putinų gimnazijos fotografų bendrovė „Meraki“ photography“, kurie jau išaugo iš mokinių startuolių bendrovės. Fotografai šiame renginyje buvo kaip LJA Kalėdinės mugės partneriai.

Tai unikali patirtis tobulėjant ir garsinant savo MMB ne tik Alytuje, bet ir už jo ribų – teigė MMB „Meraki photography“ nariai.


Jaunųjų šaulių klasėse auga brandžios asmenybės

Samanta Lipkevičiūtė, jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė
 

Kai daugelis mokinių vasarą laiką leidžia nuobodžiaudami mieste – jauniesiems Putinų gimnazijos šauliams prasideda vasaros stovyklos. „Anksčiau vasarą stovyklose nė karto nesilankiusi, šiemet jose praleidau beveik mėnesį laiko ir turiu pasakyti, jog tai tikrai buvo turiningai praleistos dienos“, – sako Samanta Lipkevičiūtė.

 

Kitiems atrodytų, jog šaulių stovykla tėra tik alinanti karinio režimo savaitė, bet kodėl tada visi nori į jas grįžti ir atsimena su  nuoširdžia šypsena, didžiuojasi savimi, įveikusiais daugybę išbandymų?

 

Atsakau, nes  ta savaitė, kurią aktyviai praleidžiame stovykloje, yra naujų draugų ir pažinčių, žinių ir išbandymų šaltinis. Humoro jausmą turintys, bet labai reiklūs vadai ir instruktoriai padeda, moko savarankiškumo ir išbando, verčia išeiti iš savo komforto zonos. Turiu pasakyti, jog be tokio vadovaujančio personalo šaulių stovyklos tebūtų vaikų darželis – poilsinė stovykla.

Daugiau>>


Inovatyvu – įdomu ir/ar paveiku?

Ar inovatyvios idėjos, metodikos mokykloje yra tik įdomios, ar ir paveikios?“ – tokią dilemą svarsto Putinų gimnazijos projekto grupės nariai, Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ dalyviai, besiruošdami konferencijai, vyksiančiai Ugdymo plėtotės centre rugsėjo mėn.

Tokią refleksiją paskatino dvejų metų vykusios tarptautinio projekto veiklos, kurių metu aštuonių šalių: Lietuvos (partneriai Ugdymo plėtotės centras,Putinų gimnazija), Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos, Bulgarijos švietimo įstaigų komandos sukūrė ir išbandė tris intelektinius produktus: 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“, gerosios patirties ir skaitmeninių mokymosi objektų rinkinius, kuriuos Lietuvos pedagogai gali rasti ugdymo turinio informacinėje sistemoje https://sodas.ugdome.lt/

Daugiau>>


 Putinų gimnazijos mokiniai – tarptautinių robotų varžybų nugalėtojai

„Robotų intelektas“ – tai daugiametės robotų varžybos, organizuotos Kauno technologijos universitete 2017-ųjų gegužės mėnesį. Renginys suteikia galimybę pademonstruoti ir įvertinti savo pasiekimus, taip pat supažindinti visuomenę su naujausiomis technologijomis.

Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo šiose tarptautinėse varžybose. Vismantas Sliesaravičius, Alytaus Putinų gimnanijos 3d klasės mokinys, kartu su Alytaus komanda „Svajokliai“ ir jų robotu „Titan‘z“ nacionalinėse varžybose „Robotiada“ Vilniuje patyręs nesėkmę, tarptautinėse robotų varžybose Kaune „Robotų intelektas 2017″ dalyvavo freestyle (laisvojo stiliaus) rungtyje ir buvo geriausias. Komandos robotas užėmė 1-ąją vietą! „Titan‘z“ sukėlė didelį susidomėjimą tiek tarp renginio dalyvių bei svečių, tiek tarp pačios komisijos narių.

Daugiau>>


 Putinų gimnazijos menų pavasaris šiemet – kitoks

Jaunųjų Putinų gimnazijos žurnalistų informacija 2017-05-17

Alytaus Putinų gimnazijoje kiekvieną pavasarį vyksta kūrėjų diena arba menų pavasaris. Šiemet  „Kūrėjų pavasaris“ – kiek kitoks. Mokykloje veikė menų gatvelė: foto studija, piešimo klasė, kavinė, karaokė, teatras. Taip pat buvo galima apsilankyti paslapčių kambaryje.

Pirmoji pamoka visiems I-III klasių mokiniams – „Pokalbis su menininku“. Tai susitikimai su garsiais Alytaus miesto kūrėjais, vertinamais ne tik mūsų mieste, šalyje bet užsienyje.

Pamokose lankėsi Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė, Ilona Kalibatienė, Alytaus jaunimo centro neformaliojo švietimo vyresnioji dailės ir keramikos mokytoja, Aušra Saulevičiūtė, Alytaus jaunimo centro neformaliojo švietimo choreografijos mokytoja metodininkė, Raminta Parchomenkienė, Alytaus jaunimo centro neformaliojo švietimo vyresnioji choreografijos mokytoja, Augustinas Šeduikis, Alytaus jaunimo centro gitaros klasės mokytojas, Aldona Ramanauskaitė, Alytaus jaunimo centro muzikos mokytoja ekspertė, Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė, Jonas Gaižauskas, Alytaus miesto teatro režisierius, aktorius, Andra Kavaliauskaitė, režisierė, aktorė, Vaidas Praspaliauskas, aktorius, Arvydas Kinderis, režisierius, aktorius, Ligitas Bernatavičius, Alytaus jaunimo centro sportinių ir pramoginių šokių mokytojas,  Aušra Saulevičiūtė, Alytaus jaunimo centro šiuolaikinio šokio mokytoja metodininkė, Giedrius Griškevičius, etnokultūros specialistas, Daiva Baliukevičienė ir Artūras Janickas – medžio drožėjai.

Skaitykite toliau>>


Putinų gimnazijos komanda pasinėrė į išradėjų pasaulį

Alytaus Putinų gimnazijos komanda „Imagine strike“ Siemens arenoje vykusiame išradėjų renginyje „Robotiada 2017“ vertybių srityje iškovojo pirmąją vietą. Sunkus Putinų gimnazijos komandos darbas ir originalumas „atsipirko“.

„Robotiadoje 2017“ dalyvavo įvairaus amžiaus mokinių grupės iš visos Lietuvos, jų buvo per septyniasdešimt.

Skaitykite toliau>>


Mokslinė metodinė konferencija „Šiuolaikinė lituanistika: teorinės aktualijos ir praktika“

2017 m. kovo 10 d. Putinų gimnazijoje įvyko mokslinė metodinė konferencija „Šiuolaikinė lituanistika: teorinės aktualijos ir praktika“. Konferenciją surengė LEU Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra kartu su Putinų gimnazijos pedagogais. Renginio tikslas – ieškoti naujų teorinių ir praktinių impulsų lituanistikai, pasikeisti gerąja patirtimi sutelkus mokslininkų ir lituanistų praktikų auditoriją.

Skaitykite toliau>>

Mūsų gimnazistės ėmėsi verslo

Ar šokoladas būna tik juodas ir baltas? Ne! – užtikrintai atsako trys jaunos alytiškės, sukūrusios traškaus pilkojo šokolado receptą ir pagal jį gaminančios originalų gardėsį, kuriuo stebina visus smaližius. REKLAMA Pagrindinio šio šokolado ingrediento merginos neišduoda, bet savo kūrybos vaisių drąsiai vadina dangiško skonio.

Skaitykite daugiau: http://verslas.lrytas.lt/sekmes-istorijos/alytiskes-moksleives-emesi-verslo-ir-neprasove-sekme-garantuota.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

Robotikos lygos prizininkai iš Alytaus rengiasi finalui „Siemens“ arenoje

Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) daugiafunkciniame moksliniame centre Kaune surengtose „First lego“  lygos regioninėse robotikos  varžybose. Buvo varžomasi vertybių išbandymo, tiriamajame projekte ir robotų lauko žaidime.

Daugiau>>

Alytaus Putinų gimnazijos robotikos komanda – regioninių FLL varžybų prizininkė

Daugiau>>

ERASMUS + : „Naujos kompetencijos- nauja kokybė“

Putinų gimnazijos pedagogai  parengė paraišką naujam „Erasmus+“ programos projektui.

Projektas „Naujos kompetencijos- nauja kokybė“ skirtas pedagogų kvalifikacijos  tobulinimui.  Projekto tikslai:

1. Skaitmeninių kompetencijų  tobulinimas.

2. Vadovavimo mokymuisi kompetencijų tobulinimas.

3.  Užsienio kalbos įgūdžių bei  tarptautinių projekto valdymo  kompetencijų tobulinimas.

Skaitykite toliau


 Putinų gimnazija dienai virto modernaus ugdymo muziejumi, gimnazistai – gidais

Vėlyvą popietę visa grupė Alytaus Putinų gimnazijos mokinių ir mokytojų tapo ekskursijų vadovais. Į Putinų gimnaziją, tą dieną tapusią moderniuoju ugdymo muziejumi, susirinkusius būsimuosius pirmokus ir jų tėvelius po mokyklą  vedžiojo ir antrokai (Ema Kuniutytė, Mingaitė Kelminskaitė ir kt.), ir trečiokai (Karolina Slavinskaitė, Evelina Armanavičiūtė ir kt).

Skaitykite toliau


 Ekskursijoje svečius lydėjo jaunieji gidai (NUOTRAUKOS)

Grupė Alytaus Putinų gimnazijos mokinių ir mokytojų tapo ekskursijų vadovais. Į Putinų gimnaziją, vienai dienai tapusią „moderniuoju ugdymo muziejumi“,  susirinkusius būsimuosius pirmokus ir jų tėvelius po mokyklą  vedžiojo ir antrokės Mingaitė Kelminskaitė, Ema Kuniutytė ir kiti, bei trečiokės Evelina Armanavičiūtė, Karolina Slavinskaitė ir kt.

Svarbiuose „lankytinuose objektuose“ keliautojus pasitiko kuo originaliau save pristatyti pasiryžę šeimininkai: socialinio verslumo mokykloje – jaunosios verslininkės Agnė Barbaravičiūtė ir Gustė Bernatavičiūtė pasakojo savo sėkmės istoriją, demonstravo pačių sukurtus produktus, pristatė nuotraukose užfiksuotas džiugias konkursų, stovyklų akimirkas.

Skaitykite toliau


Bendrijos „Lemtis“ ekspedicijos dalyvė lankėsi Putinų gimnazijoje

Alytaus Putinų gimnazijoje lankėsi bendrijos „Lemtis“ atstovė Inga Peslekaitė. Ji papasakojo, kaip draugija 27 metus vykdo kilnią misiją – lankydama lietuvių tremties vietas Rusijoje, renka dokumentinę medžiagą, tvarko lietuvių kapines, bendrauja su vietos lietuviais.

1989 m. buvo pirmoji bendrijos „Lemtis“ ekspedicija, jos vadovas, patyręs keliautojas, fotografas ir operatorius Gintautas Alekna.  Ekspedicijos į tremtinių ištrėmimo vietas tęsiasi jau daugelį metų.

 Skaitykite toliau


 Jaunųjų šaulių veikla alytiškei – ištvermės mokykla

Kartais iš  šaulių stovyklos net grįžti namo nesinori, draugai ir vadai virsta šeima ir visuomet trokštu grįžti atgal. Nesakau, kad nesunku, bet reikia ugdyti ištvermę, valią ir niekada nepasiduoti“, – tokios nuomonės apie dalyvavimą jaunųjų šalių veikloje yra alytiškė, Putinų gimnazijos moksleivė Samanta Lipkevičiūtė.

 

Jeigu turėtumėte galimybę rinktis – mokytis tradicinėje ar jaunųjų šaulių klasėje, koks būtų tavo pasirinkimas? Kodėl?

Skaitykite toliau


 Putinų gimnazijoje vyko integruota mokslinė konferencija „Viljamo Šekspyro gyvenimas ir kūryba“

Putinų gimnazijoje vis didesnis dėmesys skiriamas mokinių saviraiškai, mokslinei ir tiriamajai veiklai. Kasmet rengiamos mokslinės konferencijos, kuriose pranešimus skaito III–IV klasių gimnazistai.

Konferencija „V. Šekspyro gyvenimas ir kūryba“ vyko anglų, rusų ir lietuvių kalbomis. Pranešimuose mokiniai aiškinosi intriguojančias V. Šekspyro biografijos detales, netgi pateikdami provokuojančių faktų, aptarė Renesanso epochą, kultūrinį kontekstą, nagrinėjo kūrybą – „Hamletą“, „Romeo ir Džiuljetą“, sonetus. Mokinius domino gyvenimo prasmės, meilės, tarpusavio santykių temos. Įdomu buvo išgirsti ir apie rašytojo kūrybos tęstinumą šiuolaikiniame mene: teatre, tapyboje, animacijoje.

Skaitykite daugiau Alytaus m. savivaldybės tinklalapyje

Debatai moko argumentuotai kalbėti ir kritiškai vertinti

Šiandieninėje mokykloje svarbu mokinius skatinti savarankiškai mąstyti, plėsti akiratį, todėl Alytaus Putinų gimnazijos lietuvių (Rima Bartkienė ir Daiva Baliukonytė) ir anglų (Jolita Adomaitienė ir Danutė Krušnienė)  kalbų mokytojos jau kelintus metus renkasi debatus. Debatai – argumentų kalba, todėl sugebėjimas įtikinti, ginti tam tikrą tezę neįmanomas neturint ne tik pažiūrų, bet ir gerai struktūruotų žinių. Šiuolaikiniam mokiniui reikia mokytojo, padedančio įgyti socialinių kompetencijų, komunikavimo, informacijos apdorojimo įgūdžių.

Dvi komandos lietuvių ir anglų kalbomis pristatė pozicijas, argumentuotai gynė savo nuomonę: svarbi ar nesvarbi šeima XXI a. žmogui. Komandos, kuriose buvo ir angliškai, ir lietuviškai kalbančių mokinių (ketvirtokai Asta Dabrišiūtė, Justinas Lekavičius, Airidas Marcinonis, Alina Spūdytė, Rytis Poškevičius, Evaldas Laukaitis, Inga Gudzinevičiūtė, Miglė Filipauskaitė, Akvilė Sabaliauskaitė, Gertrūda Gustaitytė,  Evelina Mieliauskaitė, Kamilija Jablonskaitė) dirbo kaip darni bendruomenė ir laikėsi vienos komandinės linijos, gimdami pasirinktą poziciją.

 Daugiau>>

Putinų gimnazistai ginčijosi, ar vis dar svarbi šeima

Kamilija Jablonskaitė, Jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė   •    •  11:27, 2016-12-07

Debatai Alytaus Putinų gimnazijoje.

Putinų gimnazijos nuotr.

 „Ar vis dar svarbi šeima?“ Atsakymo į šį klausimą ieškojo Alytaus Putinų gimnazijoje vykusių debatų dalyviai. Dvi komandos lietuvių ir anglų kalbomis pristatė pozicijas, argumentuotai gynė savo nuomonę.

 

Penktą kartą vykusiuose debatuose komandos, kuriose buvo ir angliškai, ir lietuviškai kalbančių mokinių, ketvirtokai: Asta Dabrišiūtė, Justinas Lekavičius, Airidas Marcinonis, Alina Spūdytė, Rytis Poškevičius, Evaldas Laukaitis, Inga Gudzinevičiūtė, Miglė Filipauskaitė, Akvilė Sabaliauskaitė, Gertrūda Gustaitytė,  Evelina Mieliauskaitė, Kamilija Jablonskaitė dirbo kaip dvi darnios bendruomenės ir laikėsi vienos komandinės linijos, gimdami pasirinktą poziciją.

Daugiau>>


Alytaus Putinų gimnazijoje svečiavosi Lietuvos karo akademijos atstovai

Alytaus Putinų gimnazijoje buvo viena ypatinga  diena – svečiavosi  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovai. Akademiją pristatė Studijų skyriaus viršininkas, majoras Stasys Vilkinas ir studentai. Jaunieji gimnazijos šauliai ir III-IV klasių gimnazistai galėjo susipažinti su kario profesija.

Didelį susidomėjimą sukėlė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovo pasakojimai, pristatymai.

Daugiau


 Inovacijų ir verslumo stovykloje „Alytus 2016“ dalyvavo ir Putinų gimnazijos mokiniai

Lapkričio viduryje septyni Alytaus Putinų gimnazijos II–III klasių gimnazistai kartu su ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininke Jolita Noruviene dalyvavo jau ne pirmus metus organizuotoje inovacijų ir verslumo stovykloje „Alytus 2016″. Ji  vyko kaimo turizmo sodyboje „Dzūkijos perlas“. Dalyvavo ne tik Alytaus Putinų, Jotvingių, A. Ramanausko-Vanago gimnazijų, bet ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Vilniaus gimnazijų mokiniai.

Daugiau


Putinų gimnazijos projektas nominuotas Kokybės konkurse

Putinų gimnazijos  projektas „3 D H.E.R.O.E.S“ dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo 2016 m.  Kokybės konkurse, skirtame  projektams, kurių veikla susijusi su skaitmeniniu raštingumu.

Lapkričio 15 d. iškilmingame Kokybės konkurso apdovanojimų  renginyje buvo paskelbti Kokybės konkurso nugalėtojai.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad projektas „3 D H.E.R.O.E.S“ buvo paskelbtas 2016 metų  Kokybės konkurso nominantu.

Daugiau>>


 Putinų gimnazijos pirmokų kelionė į KTU – naujos mokslinės patirties pradžia

Mes, Putinų gimnazijos 1b klasės mokiniai, fizikos mokytojas Tomas Buzaitis ir informacinių technologijų mokytojas Vygandas Banišauskas, spalio pabaigoje vykome į Kauno technologijos universitetą (KTU). Turėjome galimybę dalyvauti trijose paskaitose, sužinojome daug naujų, įdomių ir naudingų dalykų.

Pirmoji paskaita buvo apie skaičiavimus, naudingus sveikatai. Sužinojome, kaip matematika pritaikoma medicinoje. Mums pasakojo apie naujus ir naudingus KTU dėstytojų projektus, parodė ir įvairios vaizdinės medžiagos. Galiausiai išsiaiškinome, kaip atliekami tyrimai su sportininkais ar kitais žmonėmis, koks yra esminis matematikos panaudojimas sveikatai.

Skaitykite daugiau>>


Alytaus Putinų gimnazijos jaunieji šauliai – pilietinio sąmoningumo pavyzdys

Dalyvaudami konkurse „Pažink laisvę!“  pagamins kryžių, skirtą žuvusiems Punios šile partizanams atminti.

Alytaus Putinų gimnazijos IId klasės mokiniai, jaunieji šauliai, jau antrus metus dalyvauja valstybės atkūrimo šimtmečio proga organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse „Pažink laisvę!“

Netradiciškai bei kūrybiškai pažindami savo krašto istoriją, semdamiesi praeities stiprybės dabarčiai spalio 11 d. antrokai ir klasės auklėtojas Gintaras Kličius vyko į Punios šilą – ten, kur yra partizanų bunkeris, ir sutvarkė aplinką, grėbė lapus, šlavė takelius, uždegė atminimo žvakeles, tylos minute pagerbė žuvusius partizanus.

Praeitais mokslo metais mūsų gimnazistai dalyvaudami projekte sukūrė šiemet aplankyto partizanų bunkerio, esančio netoli Alytaus, maketą, o šiemet pagamins kryžių, skirtą žuvusiems partizanams atminti.

Kryžiaus kūrimo darbams vadovaus technologijų mokytojas Vaidas Sakalauskas, visą projektinę veiklą koordinuos istorijos mokytoja Onutė Marčiulaitienė.

Skaitykite daugiau>>


Jaunosios Alytaus fotografės nuotraukose sustabdo akimirkas

Fotografija –  savęs ieškojimo menas. Alytaus Putinų gimnazijos mokinės Gintarė Kazlauskaitė (Ib) ir Ieva Jurčiuonytė (Ia) ne tik patvirtino šiuos žodžius, bet ir drauge su bibliotekos vedėja Maryte Žuromskiene ir bibliotekininke, fotografijos būrelio mokytoja Egle Juodžiukyniene suorganizavo įdomią parodą.

 

Parodoje užfiksuoti gamtos, urbanistikos, žmogaus ir judesio momentai. Paroda „Akimika“ buvo pristatyta  gimnazijos skaitykloje ir II-ojo aukšto fojė (ji veiks visą spalio mėnesį). Gimnazisčių darbai yra eksponuojami bibliotekoje, skaitykloje ir prie anglų kalbos kabinetų antrajame aukšte.

Skaitykite toliau>>


Spektaklis, pareikalavęs daug kantrybės, padovanojo ne tik žiūrovų pripažinimą, bet ir neįkainojamą kūrybinę patirtį

Visada svajojome su Putinų gimnazijos šokių kolektyvu „Svaja“ vaidinti tikrame spektaklyje, sujungti žodį ir judesį. Netikėtai gavome pasiūlymą iš aktoriaus ir režisieriaus Roberto Šarknicko statyti šokio spektaklį ir mes džiaugsmingai sutikome!

Dirbome daug ir su didžiuliu užsidegimu, nes siekėme tik geriausio rezultato. Mums padėjo šokių būrelio vadovė Rūta Graužlienė, gimnazijos teatro mokytoja Žiedūnė Maldonienė ir režisierius Robertas Šarknickas. Skaitėme ir nagrinėjome Jono Biliūno „Kliudžiau“, aiškinomės, kaip vaizduojamas žmogaus vidinis pasaulis, koks jis sudėtingas, kodėl pajautos dažnai tragiškos. Autorius ieško žodžių, perteikiančių išgyvenimus, kurių tiesiogiai neįmanoma išsakyti, kurie apčiuopiami tik apgraibomis, netiesioginėmis frazėmis, epizodais, o mes ieškojome judesio, šokio išraiškos galimybių.

Skaitykite toliau>>

Alytiškis kick bokso čempionas: „Ringe sužinau tikrąsias savo galimybes”

Jaunieji Alytaus Putinų gimnazijos žurnalistai tęsia straipsnių ciklą apie garsius Alytuje ir šalyje mokinius ir pristato dar vieną čempioną – Gytį Ravaitį, Putinų gimnazijos trečios gimnazijos klasės moksleivį. Jis turi Lietuvos kick bokso čempiono titulą ir ne tik.

Gyti, trumpai papasakok, kokiu sportu užsiimi laisvalaikiu.

 

Jau apie penkerius metus klube „2 VILKAI“ užsiimu  koviniu sportu, kurio stilius Muay Thai, kick bokso, bokso, BJJ, MMA, karate, o trumpiau tariant, – integruoti kovos menai. Per penkerius metus buvau padaręs vienerių metų pertrauką, nes tada buvau jaunesnis, dar nebuvau visiškai  apsisprendęs, kokiu sportu domėsiuosi ateityje.

Skaitykite toliau>>

Putinų gimnazijoje – „Misija Sibiras“ ekspedicijos dalyvė

Alytaus Putinų gimnazijoje lankėsi „Misija Sibiras“ penkioliktosios ekspedicijos dalyvė Krista Sabaitytė, ji dalijosi įspūdžiais iš dviejų savaičių trukmės kelionės. Atvykusi į Igarką mergina patyrė kultūrinį šoką, o pirmieji žingsniai miestelyje buvo jaudinantys, bet kartu ir bauginantys: sugriuvę namai, apleisti kultūriniai objektai, fabrikai, gatvėmis lakstantys šunys.

„Tą akimirką atrodė, kad miestą paliko visi, kurie kažkada jį kūrė“, – sakė mergina.

Skaitykite daugiau>>

 


Lietuvos kanupolo čempionas didžiuojasi garsindamas Alytaus vardą

karolis-latauskas

Jaunieji Alytaus Putinų gimnazijos žurnalistai pradeda interviu ciklą su gimnaziją ir Alytaus miestą garsinančiais moksleiviais. Pirmasis pokalbis – su Alytaus Putinų gimnazijos ketvirtoku, Lietuvos kanupolo čempionu Karoliu Latausku.

 

Karoli, papasakok apie save, bet ne kaip apie mokinį, jaunuolį, o kaip apie sportininką.

 

Esu  naujai susibūrusios Alytaus „Alytus‘‘ komandos,  kuri susideda iš dviejų klubų – „Srauto“ ir ASRC – komandos kapitonas, su šia komanda mes ir laimėjom Lietuvos čempionatą. Daug kartų dalyvavau tarptautiniuose čempionatuose, 2015 metais tapau Lietuvos rinktinės nariu. Daug kartų buvau pripažintas rezultatyviausiu varžybų žaidėju.

Skaitykite toliau>>


Vilniuje –„Architektūros ir kultūros paminklai, prabilę lietuvių literatūros kūriniuose“

Alytaus Putinų gimnazijos III-IV klasių mokiniams buvo organizuota
edukacinė pamoka-ekskursija į Vilnių –„Architektūros ir kultūros paminklai, prabilę lietuvių literatūros kūriniuose“. Mokiniai ir ekskursiją organizavę lietuvių kalbos mokytojos Laima Bautronienė ir Daiva Baliukonytė aplankė svarbiausius Vilniaus architektūrinius ir kultūrinius objektus, kurie susiję su literatūros pamokose nagrinėjamais kūriniais.
Apie objektus kalbėjo iš anksto pasiruošę mokiniai. Apie Šv. Petro ir Povilo bažnyčią pasakojo Giedrė Maskeliūnaitė, „Aušros“ vartus „turistams“ iš Alytaus pristatė Goda Depšytė, o Šv. Onos bažnyčios istoriją papasakojo Gabrielė Depšytė. Mokiniai lankėsi ir katalikų, ir stačiatikių maldos namuose, kad geriau suvoktų dažnai deklaruojamą tiesą, kad Vilnius – tolerantiškas miestas. VU, vaikščiojo kiemeliais, Didžiajame kieme domėjosi galerija, įamžinusia universiteto auklėtinių, profesorių, kitų įžymių mokslo atstovų atminimą. Ketvirtokai džiaugėsi suradę pažįstamus vardus – M.K. Sarbievijų, A.Mickevičių, S.Batorą ir kitus. Gimnazistai keliaudami J.Kunčino „Tūlos“ takais lankėsi Užupio respublikoje, klausėsi Orintos Zapereckaitės pasakojimo, pasivaikščiojo Sereikiškių parke. Ekskursija baigėsi prie Valdovų rūmų, apie kuriuos surastomis žiniomis pasidalijo Gintarė Puniškytė, o Vilniaus Arkikatedrą emocionaliai pristatė Vaiva Gudaitytė.
Po ekskursijos, jau sėdėdami autobuse, mokiniai gavo užduotį, patikrinusią, kaip įdėmiai klausė savo draugų pasakojimų, nes jiems reikėjo pagal duotus tekstus atpažinti aprašytą objektą. Rašydami atsiliepimus apie pamoką-ekskursiją sakė: „Dabar tikrai galiu atskirti architektūros stilius“, „Patiko, kad lankėm skirtingų stilių bažnyčias“, „Patiko apsilankymas Užupyje, anksčiau ten nebuvau“, „Man patiko suderinta reali vaizdinė ir teorinė medžiaga“, „Dabar tikrai noriu studijuoti VU“…
Kelionė baigėsi, o dabar vėl pamokos, vėl literatūros kūrinių nagrinėjimas, tik jau turintis kitokį pamatą,– mintyse atkurtą matytą vaizdą.

Orinta Zapereckaitė, jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė


Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai lankėsi KTU mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2016“

Alytaus Putinų gimnazijos mokinius KTU bendruomenė, atstovaujama Aurelijos Naseckaitės ir Gedimino Dapkaus, maloniai pakvietė dalyvauti tryliktame mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ atidaryme. Į ekskursijas, laboratorinius darbus ir paskaitas išvyko ne tik gimnazijos KTU gimnazinės klasės mokiniai, bet ir kiti, besidomintys mokslu, pirmokai bei antrokai.

Skaitykite toliau>>

 


Rugsėjo 1-oji – diena, kai kiekvienas turi galimybę pradėti tesėti pažadus, duotus sau ir kitiems

rugsėjo pirmoji

Žvalūs ir linksmi Putinų gimnazijos mokiniai bei mokytojai mokslo metus pradėjo atnaujintame mokyklos kiemelyje. Ypatingas akimirkas išgyveno pirmokai, kurie pirmą kartą peržengė Putinų gimnazijos slenkstį, trečiokai, kurie pasirinko vidurinio ugdymo programą tęsti šioje ugdymo įstaigoje ir ,be abejo, abiturientai, kuriems ši Mokslo ir žinių šventė gimnazijoje jau paskutinė.

Skaitykite daugiau>>

Rugsėjo 1-ąją gimnazistai šventė atnaujintame mokyklos kieme

put1_2

Žvalūs ir linksmi Putinų gimnazijos mokiniai bei mokytojai mokslo metus pradėjo atnaujintame mokyklos kiemelyje. Ypatingas akimirkas išgyveno pirmokai, kurie pirmą kartą peržengė Putinų gimnazijos slenkstį, trečiokai, kurie pasirinko vidurinio ugdymo programą tęsti šioje ugdymo įstaigoje ir  abiturientai, kuriems ši Mokslo ir žinių šventė gimnazijoje jau paskutinė.

Skaitykite daugiau>>

 

Jaunoji menininkė savo darbais papuošė gimnaziją

laura_naujok

Laura Naujokaitytė – Alytaus Putinų gimnazijos IV d klasės mokinė Laura Naujokaitytė savo iniciatyva nutarė papuošti gimnazijos erdves originaliais tapybos darbais. Laura pristato 2015-16 mokslo metais sukurtus paveikslus.

Paprašyta keliais sakiniais save pristatyti Laura pasakojo: „Esu kūrybinga, visuomeniška, pozityvi asmenybė. Laisvalaikiu mėgstu bendrauti su draugais bei gaminti, dievinu visas veiklas, kurioms reikia bent kruopelytės meniškumo. Laisvalaikiu užsiimu papuošalų (koljė) gamyba, labai mėgstu originaliai pakuoti dovanas, gaminti papuošimus“.

Skaitykite daugiau>>


Kur Tautišką giesmę giedojo Putinų gimnazijos bendruomenė?

Grįždami iš atostogų Kretoje „Tautišką giesmę“ giedojo lėktuve 11 kilometrų aukštyje. Lėktuvo kapitonas visus pasveikino su Valstybės diena, o stiurdai kiekvienam įteikė valstybės vėliavėles.

V. Ališauskaitės nuotr.

Liepos 6-oji –Valstybės diena. Liepos 6-osios vakarą, 21 val.,  jau daugelį metų  kartu su visa Lietuva bei po visą pasaulį pasklidusiais lietuviais ir Putinų gimnazijos mokytojai  ir kiti bendruomenės narai užtraukia Tautišką giesmę. Kokias emocijas jie išgyveno skirtingose vietose giedodami valstybės himną?

 

Gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė su jauduliu prisimena akimirkas, kai drauge su tarptautinių mokymų dalyviais „Tautišką giesmę“ giedojo Portugalijoje ant Atlanto vandenyno kranto.

Skaitykite daugiau>>


Putinų gimnazijos abiturientams atestatus teikė du direktoriai

 

Putinų abiturientai atsiėmė brandos atestatus.

AlytusPlius.lt nuotr.

Alytuje prasidėjo išleistuvių maratonas. Ketvirtadienį brandos atestatai išdalinti Putinų gimnazijos abiturientams. Jų pasveikinti susirinko pilna kultūros ir komunikacijos centro salė. Atestatus kartu su gimnazijos direktore Daiva Sabaliauskiene mokiniams įteikė ir buvęs direktorius Alfonsas Žiūkas.

 

Brandos atestatus gavo 151 septintosios gimnazijos laidos abiturientui.  Kai kurie jų už gerą mokymąsi  ir gimnazijos vardo garsinimą gavo ir padėkos raštus. Gimnazistams atsiimant atestatus salėje girdėjosi ne tik plojimai, bet ir palaikymo šūksniai, vienas po kito liejosi sveikinimai.

Skaitykite daugiau>>


Kokybiški mokymai – pati geriausia mokytojo motyvacija

Tokią nuostatą parsivežė iš trečiojo partnerių susitikimo pagal Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ programą dalyvės Alytaus Putinų gimnazijos atstovės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė ir dailės bei technologijų vyresnioji mokytoja Virginija Vasiliūnienė. Birželio 20–25 d. švietimo atstovai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos susitiko Graikijoje, Kilkio mieste.

Skaitykite daugiau>>

 


Dvejų metų darbą vainikavo sėkmė

Alytaus Putinų gimnazijoje įvyko paskutinis tarptautinio dvejų metų „Erasmus +“ programos projekto „3D H.E.R.O.E.S“ (vadovės R. Marčiulionienė ir J. Adomaitienė) susitikimas, kuriame dalyvavo mokiniai iš Alytaus Putinų gimnazijos, Graikijos Mytilenės miesto trečiojo licėjaus ir Ispanijos Dos Hermanaso miesto „IES Virgen de Valme“ mokyklos. Sukurtas 3D vaizdo žaidimas apie savo šalies žymius asmenis ar herojus. Susitikimo metu buvo taisomi iškilę trikdžiai, žaidžiama galutinė žaidimo versija. Per dvejus metus padaryta ir išmokta labai daug, todėl visiems projekto dalyviams buvo parengta nemažai pramogų, nes jie to tikrai nusipelnė.

Skaitykite daugiau>>


Putinų gimnazijoje komplektuojama KTU universitetinė pirmokų klasė

Alytaus Putinų gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu. Nuo 2016 m. rugsėjo pirmos dienos gimnazijoje komplektuojama universitetinė pirmokų klasė.

KTU ir Putinų gimnazija susitarė, kad mokiniai gaus ne tik žinių apie stojimo į universitetą sąlygas, bet ir naudosis auštosios mokyklos mokymo baze (laboratorijomis, kompiuterinėmis klasėmis, biblioteka ir kt.), dalyvaus paskaitose stebėtojų teisėmis drauge su studentais. Pagal atskirus susitarimus įvairių dalykų mokytojams KTU teiks dalykinę bei metodinę paramą, kartu su mokytojais rengs bendras metodines priemones, skaitys mokytojams paskaitas, ves mokomuosius renginius.

Skaitykite daugiau


Alytiškiams išdalinti obuoliai su linkėjimais nerūkyti

Alytiškiams antradineį buvo dalinami obuoliai.

Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Putinų gimnazijos I-ųjų klasių gimnazistai su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Vilma Skamerakiene bei kūno kultūros mokytojomis Danguole Kondrackiene prisijungė prie akcijos „Obuolys vietoj cigaretės“ ir dalino obuoliukus su akcijos lipdukais Putinų gyvenamame rajone ir Jaunimo parke, linkėdami nerūkyti ir gyventi sveikai.

 

Daugiau

 


Sakau ačiū Putinų gimnazijai…

Paskutinis skambutis… neišvengiamai ateina kaip pavasaris. Ateina kas metai ir būna vienintelis, su niekuo nepalyginamas. Šventinis šurmulys gal ir panašus į daugelį buvusių, tačiau jis drauge ir kitoks, ypatingas. Ypatingas todėl, kad nuaidėjęs skambutis primena – baigėsi nerūpestingas mokyklinis gyvenimas.

Abiturientai palikdami gimnaziją sako, kad pasiges nuoširdaus bendravimo su mokytojais, pasiilgs draugų ir veiklos, kuri juos užaugino bei suteikė  mokykliniams metams prasmę.

„Norėčiau padėkoti savo gimnazijai, nes ji suteikė galimybę pažinti tai, kas prieš dvejus metus atrodė nereikšminga. Mokyklos mokytojai padėjo stiprius kritinio mąstymo pagrindus, labai miela, kada mano mintys ar pasaulio matymas pasirodė ir kitiems teisingas bei unikalus. Turėti akis, kurios degtų noru gyventi – štai ko visą laiką mane mokė šios mokyklos mokytojai.“                                                                                                                                                            Ernestas Milius, IV b klasės mokinys

Skaitykite daugiau


Alytuje – trečiasis tarptautinio projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ dalyvių susitikimas

Alytuje vieši svečiai iš Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Italijos – tai trečiasis „Erasmus+“ programos S. P. A. C. E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ dalyvių susitikimas. Tarptautinė delegacija lankėsi ir Alytaus miesto savivaldybėje, susitiko su miesto vadovais, mokyklų atstovais. Projekte Lietuvai atstovauja Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus Putinų gimnazija.

Skaitykite daugiau

 


Už ilgametį darbą padėkota Putinų gimnazijos direktoriui A. Žiūkui

„Gyvenimas taip jau sudėliotas. Viskam yra pradžia. Viskam yra ir pabaiga. Žmogus gimsta, auga, mokosi, studijuoja, semiasi žinių, po to jas kažkam perduoda, palieka pėdsaką gyvenime. Vėliau ateina laikas, kai pradeda galvoti apie tai, kaip gyventi sau, šeimai, vaikams, anūkams. Toks laikas atėjo ir Jums,“ – dėkodamas už ilgametį darbą, į užtarnautą poilsį išeinančiam Alytaus Putinų gimnazijos direktoriui Alfonsui Žiūkui, sakė Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Anot mero, A. Žiūkas paliko nemažą pėdsaką Alytaus miesto gyvenime: „Esu tikras, kad dauguma gimnazijos mokinių visą gyvenimą prisimins Jus kaip puikų pedagogą ir žmogų“.

  1. Žiūkui, už  ilgametį kūrybinį, pedagoginį ir sėkmingą švietimo vadybinį darbą, mokinių tautinio, patriotinio ugdymo tinkamą organizavimą, įteiktas  Alytaus miesto savivaldybės mero V. Grigaravičiaus  pasirašytas padėkos raštas.

Skaitykite daugiau


Putinų gimnazijos mokinių mokomosios bendrovės skynė laurus ir Marijampolėje

H2bubble“ buvo įvertinta kaip „Inovatyviausia MMB“, o „GugA“ pelnė apdovanojimą, kaip MMB sukurianti „Didžiausią pridėtinę vertę“.

Balandžio 29 dieną praūžė dar viena mokinių mokomųjų bendrovių mugė, pirmą kartą organizuota Marijampolėje. Joje dėl įvairių nominacijų varžėsi 15 MMB ne tik iš Marijampolės ir jos regiono, bet ir iš kitų Lietuvos miestų bei miestelių, tolimiausi dalyviai atvyko net iš Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos.

Mugė organizuota dviem etapais – I dalyje vyko stendų sesija bei MMB vertinimas. Stendų sesijos metu mokiniai galėjo iš arčiau susipažinti su „jauno verslo“ rėmimo programomis, kurias inicijavo ES (dalyvavo darbo biržos atstovai, atsakingi už šios programos įgyvendinimą).

Skaitykite daugiau

 


Tarptautinėje „Junior Achievement“ mokomųjų mokinių bendrovių mugėje ir Alytaus Putinų gimnazijos MMB „TapIt“

Tarptautinėje „Junior Achievement“ mokomųjų mokinių bendrovių mugėje dalyvavo 25 komandos iš Lietuvos ir 14 iš užsienio valstybių – Latvijos, Danijos, Turkijos ir Norvegijos.

Putinų gimnazijos mokomosios bendrovės „TapIt“  mobilioji aplikacija pristatyta Kaune, BLC verslo centre vykstančioje Tarptautinėje „Junior Achievement“ mokomųjų mokinių bendrovių mugėje. Dešimties alytiškių komanda sukūrė mobiliąją aplikaciją, kurioje – miesto žemėlapis, įvairūs renginiai, taksi numeriai, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos.

Skaitykite daugiau


Tarptautinėje mugėje – ir Putinų gimnazijos mokinių mobilioji aplikacija

 

Putinų gimnazijios mokomosios bendrovės „TapIt“ mobilioji aplikacija pristatyta Tarptautinėje Junior Achievement mokomųjų mokinių bendrovių mugėje.

Asmeninio albumo nuotr.

Putinų gimnazijios mokomosios bendrovės „TapIt“  mobilioji aplikacija pristatyta Kaune, BLC verslo centre, vykstančioje Tarptautinėje Junior Achievement mokomųjų mokinių bendrovių mugėje. Dešimties alytiškių komanda sukūrė mobiliąją aplikaciją, kurioje – miesto žemėlapis, įvairūs vykstantys renginiai, taksi numeriai, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos.

 „Patys sukūrėme šią mobiliąją aplikaciją, ji skirta Alytaus miesto gyventojams ir svečiams“, – teigė Alytaus Putinų gimnazijos trečios klasės mokinys Ernestas Plauska.

„Džiaugiamės dalyvavę tarptautinėje mugėje. Šiame tarptautiniame renginyje dalyvavome pirmąjį kartą ir buvome labai sužavėti jos organizavimu. Dalyvavo 39 bendrovės iš Europos ir Lietuvos. Mes atstovavome MMB „TapIt“.

Skaitykite daugiau

 


Tarptautinėje mokomųjų mokinių bendrovių mugėje mokiniai demonstravo savo sukurtus produktus

Dešimties alytiškių komanda sukūrė mobiliąją aplikaciją, kurioje – miesto žemėlapis, įvairūs vykstantys renginiai, taksi numeriai, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos. „Patys sukūrėme šią mobiliąją aplikaciją, ji skirta Alytaus miesto gyventojams ir svečiams“, – teigė Alytaus Putinų gimnazijos 11 klasės mokinys Ernestas Plauska.

Skaitykite daugiau


Kultūros diena –puiki proga pasidžiaugti nuveiktais darbais

Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Pasauliui minint Tarptautinę kultūros dieną, Putinų gimnazijos mokiniai ir mokytojai mintimis grįžo į dvejus prabėgusius gimnazijos kultūrinio gyvenimo metus.

 

Mokiniai prisiminė keletą renginių, kurie paįvairino kultūrinį gimnazijos gyvenimą: knygų skirtukų, atvirukų konkursai Alytaus miesto moksleiviams, skirti garsių menininkų atminimui; aktyvus mokinių dalyvavimas Šauniausio mokinio rinkimuose mieste; įsimintinos gabiųjų mokinių Lietuvos Tūkstantmečio vaikų finalininkų kovos;  knygų ir nuotraukų paroda „Lapkričio 23-ioji Lietuvos kariuomenės diena“; etnografinės popietės; rašytojų jubiliejinių gimtadienių minėjimai; viešosiose gimnazijos erdvėse pristatyta mokinių kūrybiniai darbai –„Mūsų kūryba“, paveikslai; susitikimai su garsiais krašto menininkais. Gimnazijoje lankėsi rašytojas Kazys Saja, dailininkai Gediminas Leonavičius ir Jūratė Rutkauskaitė, Vytauto Mačernio poeziją skaitė Kauno mažojo teatro aktorius Alvydas Brunalas ir daug kitų menininkų.

Daugiau


Mokinių sukurti produktai sudomino švietimo ir mokslo ministrę

Lankstus prietaisas, padedantis daiktus bagažinėje išlaikyti jų vietose, tamsiu paros metu šviečianti kepurė ar mobilioji aplikacija, kurioje Alytaus gyventojai ir svečiai ras visą jiems aktualią informaciją apie miestą. Tai tik keletas mokinių sukurtų produktų, kurie pristatyti Kaune, BLC verslo centre, vykstančioje Tarptautinėje Junior Achievement mokomųjų mokinių bendrovių mugėje. Joje apsilankiusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ne tik pabendravo su susirinkusiais mokiniais, susipažino su jų idėjomis, bet ir pasveikino ten pat surengtos ekonomikos mokytojų konferencijos dalyvius.

Skaitykite daugiau


„Erasmus +“: Putinų gimnazijos mokytojų vizitas į Estiją

Putinų gimnazijoje įgyvendinamas dvejų metų „Erasmus +“ programos projektas „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“  (vadovė Rimtautė Marčiulionienė). Projekto tikslas – kelti mokytojų kvalifikaciją, tobulinti  vadovų vadybinę kompetenciją, lavinti vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo kalbėjimo užsienio kalba įgūdžius. Pagal šį projektą į tarptautinėse išvykose dalyvavo ir kvalifikaciją įvairiose Europos šalyse kėlė 18 pedagogų. Projekto veikla finansuojama iš „Erasmus +“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Kovo 21–24 d. devyni gimnazijos mokytojai viešėjo Estijoje – lankė mokyklas, dalijosi patirtimi su Estijos pedagogais, lankėsi Švietimo ministerijoje. Tai vienintelė Estijos ministerija,  įsikūrusi Tartu  mieste, visos kitos – Estijos sostinėje Taline.

Daugiau


Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai – ir vėl respublikinio mokinių jaunųjų filologų konkurso nugalėtojai

Į baigiamąjį 48-ąjį Lietuvos jaunųjų filologų konkurso etapą pakviestas 101 moksleivis iš visos šalies. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso baigiamojo etapo renginyje dalyvauti galėjo ir du Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai, ketvirtokai Ignas Mičiulis ir Indrė Jurgionytė bei jų mokytojos, beje, putiniškiai – vieninteliai Alytaus miesto bei rajono dalyviai. Konkurso finalinė dalis vyko Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje.

Moksleivių kūrybiniai ir tiriamieji darbai aptarti ir įvertinti septyniose sekcijose: prozos, poezijos, literatūros kritikos, publicistikos ir eseistikos, kalbos, tautosakos ir literatūrinių vertimų. Džiaugiamės, kad Švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomu už labai gerą kalbos darbą apdovanotas Ignas Mičiulis, o III laipsnio diplomu už gerą vertimą iš anglų kalbos apdovanota  Indrė Jurgionytė.

Daugiau


R. Dargis: „Man padarė didelį įspūdį tai, kad jūs suprantate, kas yra verslas“

ėje viešėjusiu Lietuvos  pramonininkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu dalyvavo susitikime su Alytaus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniais, kuris vyko Alytaus Putinų gimnazijoje. Susitikime su verslo besidominčiu jaunimu dalyvavo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Alytaus krašto pramonininkų asociacijos prezidentas, UAB „Traidenis“ generalinis direktorius Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo  skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas ir  Alytaus miesto verslininkai.

Daugiau

 


Projekto susitikimas Kalingtone, Jungtinėje Karalystėje

dekoratyvinis pav.2015 m. lapkričio 25–29 d. Jungtinės Karalystės Kalingtono (Callington) mieste vyko pirmasis ERASMUS + S.P.A.C.E projekto „Mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje“ susitikimas.

Jame dalyvavo šio projekto partneriai: Kalingtono miesto koledžas (JK) – projekto koordinatorius, Londono Aleko Rydo (Alec Reed) akademija (JK), Trento miesto universitetas (Italija), Alkalos de Guadairos švietimo centras (Ispanija), Alytaus Putinų gimnazija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Sabaliauskienės, ir Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Šukevičienės.

ERASMUS + S.P.A.C.E projektu siekiama skatinti aktyvių jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniame procese ir jo suvokimą, veiksmingai plėtoti mokinių tarybas, didinti mokinių supratimą apie mokinių tarybos vaidmenį ir atsakomybę, skatinti pilietiškumą, supratimą ir pagarbą, ugdyti mokinių lyderystę, suteikti žinių apie jauno žmogaus, kaip savo šalies ir Europos Sąjungos piliečio, teises. Projektas remiasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.

Susitikimo metu pristatytos partnerių organizacijos; pristatyta Alytaus miesto savivaldybė, reprezentacinis filmas apie Alytaus miestą, vyko spausdintos informacijos sklaida. Aptarta projekto veikla, praktinės detalės, biudžetas, bendradarbiavimo sutarties formatas, projekto partnerių įsipareigojimai, dalintasi mintimis apie projekto įgyvendinimą mokinių lyderystės skatinimo, pilietiškumo, vertinimo standartų, metodologijos vystymo ir rinkimo bei kitomis temomis.

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus (2015–2017 m.) mokiniai plėtos lyderystės įgūdžius, pilietiškumo ir aktyvaus dalyvavimo demokratiniuose procesuose suvokimą, aktyvins mokyklų mokinių tarybų veiklą.

Viešųjų ryšių skyriaus informacija

dekoratyvinis pav.


Mokiniai Lietuvai dovanojo savo šypsenas ir širdį

Putinų gimnazijos jaunieji žurnalistai

Putinų gimnazijos mokiniai ir mokytojai per ilgąją pertrauką savo šaliai dovanojo širdis ir šypseną.

Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Pasitikdami Kovo 11-osios šventę, Putinų gimnazijos mokiniai ir mokytojai  per ilgąją pertrauką savo šaliai dovanojo širdis ir šypseną. Mokiniai, sustoję į širdies formos ratą, iš gimnazijos ir Lietuvos valstybinių vėliavų suformavę šypseną, visam pasauliui  sako – „Mes mylim Lietuvą“.

 

Po pamokų vyko „Protų mūšio“ kovos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Mūšyje, kurį organizavo gimnazijos mokinių taryba, dalyvavo III – IV klasių mokiniai.


Druskininkuose – mokinių krepšinio kovos ir įspūdingas finalas

 

Druskininkų sporto centre jau devintą kartą vyko Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių krepšinio varžybos. Šeštadienio popietę paaiškėjo, kad nugalėtojų taurė keliauja į Lazdijus.

Skaitykite daugiau


Druskininkuose – mokinių krepšinio kovos ir įspūdingas finalas

Antrą dieną Druskininkų sporto centre jau devintą kartą vyko Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių krepšinio varžybos. Šeštadienio popietę paaiškėjo, kad nugalėtojų taurė keliauja į Lazdijus.

Skaitykite daugiau


Stipriausią makaronų tiltą pastatė Alytaus Putinų gimnazijos komanda

 

Justinas Lekavičius, Putinų gimnazijos jaunasis žurnalistas
Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Kokį svorį gali išlaikyti makaronų tiltas? Į šį klausimą atsakė nacionalinio moksleivių čempionato „Makaronų tiltai 2016″ dalyviai. Vasario 23 dieną 14 val. čempionato atrankos etapas vyko Alytuje Putinų gimnazijoje. Dalyviams varžybas vedė ir paskaitą skaitė vienas iš čempionato organizatorių VGTU Tiltų ir specialiųjų statinių katedros lektorius Vytautas Tamulėnas.

Skaitykite daugiau


Išgirstame tėvų lūkesčius

Kiekvienas PuRimtautės Marčiulionienės nuotr.tinų gimnazijos Aktyvių tėvų klubo susirinkimas, pasibaigiantis konkrečiais susitarimais, – jau tampa tradicija, įžanga kitam susitikimui

 

Alytaus Putinų gimnazijos Aktyvių tėvų klubas, remdamasis šūkiu „Bendradarbiaudami pasieksime daugiau“, vėl susirinko konstruktyviam pokalbiui – šį kartą su Alytaus psichologinės pedagoginės tarnybos psichologe Aušra Stankevičiene.Susitikimo metu tėvai sužinojo, kada būtina ieškoti psichologo pagalbos, kur ir kokios josgali tikėtis, kaip patys turėtų  padėti savo vaikams.

 

Skaitykite daugiau


Vasario 16- osios datą reikia ne tik žinoti, bet ir atsiminti

Kamilija Jablonskaitė, Putinų gimnazijos IIIb klasės mokinė

Putinų gimnazijoje vyko Vasraio 16-ajai skirtas renginys.

Eglės Juodžiukynienės nuotr.

 

Putinų gimnazijoje laikinai direktorės pareigas einanti Daiva Sabaliauskienė sveikino visus mokinius, mokytojus, svečius su artėjančia Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir priminė, kad lietuviai, nors ir skundžiasi savo tėvyne bei išvyksta iš jos, vis tiek yra linkę sugrįžti namo.

 

Daugiau


Atvirai apie tai, ką jaučiame, bet ne visada viešai pasakome. Kodėl aš ir vėl rinkčiausi Alytaus Putinų gimnaziją?

Andrius Gegužis, Ia klasės mokinys. „Aš pasirinkau Alytaus Putinų gimnaziją, nes čia ne tik puikiai išmoko įvairių mokomųjų dalykų, bet ir labai jauki aplinka bei draugiški bendraamžiai. Galiu drąsiai teigti, mokymasis gabiųjų mokinių klasėje išpildė mano slapčiausius lūkesčius – mokytojai gerai paruošia olimpiadoms, konkursams, klasėje turiu bendraminčių, gerų draugų. Man patinka, kad šioje gimnazijoje mokytojai žvelgia į tave kaip į asmenybę, artėjančią link pilnametystės ir leidžia patiems priimti atsakomybę už savo sprendimus. Ši gimnazija – tai puikus žinių šaltinis ir savęs pažinimo vieta.“

Roberta Stepanovaitė, II a klasės mokinė. „Čia mokiausi nuo 1 iki 4 klasės, o nuo 5 iki 8 klasės lankiau Alytaus Šaltinių pagrindinę mokyklą. Dabar jau antrus metus vėl mokausi Putinų gimnazijoje. Ši mokykla yra būtent ta vieta, kur buvo pastebėti ir įvertinti mano akademiniai gabumai (chemijos, matematikos žinios, vykdau tiriamuosius darbus) ir kitos sritys (pomėgis dainuoti, dalyvauti protų mūšiuose). Esu labai laiminga, pasirinkusi šią gimnaziją, čia besimokydama Lietuvos tūkstantmečio vaikų konkurso dešimtokų finale laimėjau antrąją vietą.“

 


Jaunieji krepšininkai išlydėti į III etapo Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybas

{youtube}YiucqK8Cuxs&feature{/youtube}

Baigėsi 2015–2016 mokslo metų Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų pirmieji du etapai. Alytaus mieste antrus metus į trečią etapą pateko Putinų gimnazistai. Finalinėse varžybose 2015 m. gruodžio 17 d. Alytaus sporto ir rekreacijos centre Putinų gimnazijos IVc klasė (komandos vadovas kūno kultūros mokytojas Gintaras Kličius) susitiko su Jotvingių gimnazijos IIIg klase (komandos vadovas kūno kultūros mokytojas Valdas Grigas).

Nugalėjusi kitų Alytaus miesto mokyklų krepšinio komandas, Alytaus Putinų gimnazijos IVc klasės krepšinio komanda vakar išlydėta į III etapo Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybas. Komandos išlydėtuvėse Alytaus miesto savivaldybėje dalyvavęs Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius jauniesiems krepšininkams linkėjo puikių rezultatų: „Linkiu, kad jus lydėtų sportinė sėkmė.“ Sėkmingų varžybų ir gerų rezultatų sportininkams linkėjo ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė,  Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Česlova Mocevičienė, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis.

Skaitykite daugiau


Verslūs gimnazistai merui pristatė savo idėjas ir paprašė pinigų

Jaunieji verslininkai prašė mero pagalbos ir patarimų.

AlytusPlius.lt nuotr.

{youtube}1MQqm10kE00{/youtube}

Jau kitą savaitę Alytuje startuos išmanioji miesto programėlė, kurioje bus galima rasti mikroautobusų grafikus, lankytinas vietas Dzūkijos sostinėje, renginių kalendorių ir kitus naudingus dalykus. Programėlę sukūrę Putinų gimnazistai naujovę norėtų pristatyti ir Briuselyje, tačiau tam reikia pinigų.

 

Moksleivių mokomoji bendrovė „TapIT“, sukūrusi miesto apps‘ą  „Alytus in Action“, Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus prašė pagelbėti naujovę pristatyti alytiškiams, taip pat finansuoti jų kelionę į Briuselyje vyksiančią mugę, jie ruošiasi pristatyti programėlę ir garsinti savo miestą. Kelionės kaina – 1000 eurų.

Skaitykite daugiaui>>


Merui V. Grigaravičiui Putinų gimnazistai pristatė savo kurtą programėlę

Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius priėmė Alytaus Putinų gimnazijos mokinius, kurie miesto vadovui pristatė savo kurtą programėlę „Alytus in Action“. Programėlėje pateikiama informacija apie Alytaus lankytinas vietas, kultūros renginius ir mikroautobusų maršrutus.

Pasak V. Grigaravičiaus, džiugu, kad jauni žmonės pasitelkdami naująsias technologijas siekia pagerinti Alytaus miesto gyvenimą. „Džiugu, jog mokiniai nori šiuolaikiškas technologijas pritaikyti tam, kad alytiškių ir miesto svečių gyvenimas būtų patogesnis. Visuomet naujos idėjos žavi, kad jos būtų įgyvendintos, visų pirma turi būti stipri komanda, kuri laikui bėgant pasipildytų naujais nariais ir tokiu būdu darbai būtų tęsiami“, – kalbėjo meras.

Skaitykite daugiau>>


Putinų gimnazija prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“

Putinų gimnazijos jaunųjų žurnalistų informacija

Putinų gimnazija prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Alytaus Putinų gimnazija, kaip ir daugelis šalies mokyklų, trečiadienį prisijungė prie pilietinės akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ – prie kiekvieno lango mokiniai kartu su mokytojais uždegė atminimo žvakutes.

 

Po šios akcijos pirmosios pamokos metu mokytojai ir mokiniai žiūrėjo dokumentinius filmus,  pasidalino mintimis apie Sausio 13-osios svarbą.

Daugiau


Alytaus Putinų gimnazijai – dovanos iš Švietimo ir mokslo ministrės

Jaunųjų Putinų gimnazijos žurnalistų informacija

Žiedūnės Maldonienės nuotr.

Neseniai skelbtame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo asocijuotam idėjų konkurse vertinimo komisija į originaliausių Sausio 13-osios minėjimo idėjų dešimtuką atrinko ir Putinų gimnazijos penkių asmenų komandos parengtą projektą „Eik taip, kaip eina laisvė!“.

 

Idėjas konkursui pateikė Vaiva Gudaitytė, Brigita Maselskaitė, Gabija Savickaitė ir Gertrūda Gustaitytė, mokines konsultavo teatro mokytoja Žiedūnė Maldonienė. Pateiktas idėjas vertino Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo, mokinių organizacijų atstovai.

Daugiau


Putinų gimnazijos mokytojai mokėsi įveikti stresą ir pozityviai mąstyti

Daiva Baliukonytė, lietuvių kalbos mokytoja
Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijos bendruomenė – besimokanti organizacija. Mokinių atostogų metu Putinų gimnazijos mokytojai seminare „Streso valdymas ir vidinė harmonija“ sėmėsi žinių, kaip įveikti stresą ir nusimesti nuovargio naštą, gavo žinių apie požiūrį į problemas, jų sprendimo būdus.

 Saviugdos mokyklos lektorius, asmenybės ugdymo ir meditacijos mokytojas Vygandas Pikčiūnas pristatė metodus, kurie suteikė žinių bei suvokimo apie savo asmenines bei profesines savybes. Praktinių užsiėmimų metu atskleidė mūsų emocijų, teigiamo nusiteikimo galią. Susipažinome su pozityvaus mąstymo samprata, aktualumu bei taikymo instrukcija. Mokėmės priimti kritiką ir teisingai ją išsakyti. Naudingos buvo žinios apie baimę, nerimą, jų įveikimo kelius.

Daugiau


Dešimtokių verslas – gaminti bombas

Alytaus Putinų gimnazijos dešimtokės jau beveik dveji metai išmano, ką reiškia dirbti ir užsidirbti. Įmonės „H2bubble“ steigėjos ir darbuotojos šypsosi, kai jas aplinkiniai vadina burbuliukais, ir tikina, kad nėrusios į tikrą darbą jos nepamiršo pagrindinės pareigos – gerai mokytis.

Merginos, steigdamos mokomąją moksleivių bendrovę, pasirinko „moterišką“ veiklą – gamina vonios druskas, lūpų balzamus, vonios bombas. Taip pat, augant paklausai, planuoja plėsti asortimentą – imtis plaukų kaukių.

„H2bubble“ – tai Evelina Armanavičiūtė, Selina Gavelytė, Monika Truncaitė, Monika Šacikauskaitė, Ema Kuniutytė ir Karolina Slavinskaitė.

Daugiau


„Traidenio“ vadovo dovana Putinų gimnazijos socialinio verslumo mokyklai

Alytaus Putinų gimnazijoje svečiavosi Sigitas Leonavičius, UAB „Traidenis“ vadovas, vienas pirmųjų Alytaus verslininkų. Susitikime su gimnazijos vadovais kalbėta, kad naujoms technologijoms ne tik kurti, bet ir valdyti trūksta išsilavinusių žmonių. Jo manymu, jau mokyklos suole turėtų būti mokoma dirbti su naujomis kompiuterinėmis programomis, kad jaunuolis, įstojęs mokytis į aukštąją mokyklą, galėtų jomis naudotis, jas valdyti.

„Traidenio“ uždarosios akcinės bendrovės vadovas S. Leonavičius dosniai parėmė Putinų gimnazijos socialinio verslumo mokyklą – dovanojo jai Lietuvos laisvos rinkos instituto mokymo priemonę „Ekonomika per 31 valandą“.

S. Leonavičius apsilankė gimnazijos MMB biure, susipažino su gamybos procesu ir gaminių pavyzdžiais, pasidžiaugė gimnazijos išskirtinumu Alytaus mieste ir verslumo mokyklos pažanga. Aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės – mokomųjų laboratorijų lankymas, pažintinės išvykos į verslo įmones, edukacinė programa „Valdovų rūmai“. Bendradarbiavimas – tai nauji žingsniai verslumo, inžinerinių mokslų ugdymo link.

Daugiau


Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybose antrus metus nugalėtojais tapo Putinų gimnazistai

Druskininkų savivaldybė kartu su Alytaus miesto ir rajono, Lazdijų rajono savivaldybėmis jau devintus metus organizuoja analogų šalyje neturinčias Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybas. Šiemet varžybose dalyvauja 35 Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų,  Lazdijų rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos. Varžybos vyksta keturiais etapais nuo 2015 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. kovo mėnesio. Pirmąjį etapą vyksta klasių varžybos, antrąjį etapą susitinka miesto arba rajono klasių komandos nugalėtojos. Trečiąjį etapą dalyvauja 4 mokyklų klasių komandos – II etapo krepšinio varžybų nugalėtojos. Jos žaidžia trimis turais ir išaiškinamos pajėgiausios komandos su perėjimo į ketvirtąjį etapą teise. Komandos, patekusios į finalinį ketvertą, apdovanojamos vertingomis kelionėmis – jose dalyvauja visa klasė.

Šio projekto tikslas – ne tik išaiškinti stipriausias Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų komandas, perspektyviausius žaidėjus, bet ir populiarinti krepšinį, skatinti moksleivių tarpusavio draugiškumą ir klasės – vieningos komandos – atstovavimą savo mokyklai.

Daugiau


Putinų gimnazijos krepšininkai jau pakeliui į didįjį finalą

Putinų gimnazijos krepšininkai – pekeliui į didįjį finalą.

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Baigėsi 2015–2016 mokslo metų Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų pirmieji du etapai. Alytaus mieste antrus metus į trečią etapą pateko Putinų gimnazistai. Finalinėse varžybose Alytaus sporto ir rekreacijos centre Putinų gimnazijos komanda įveikė Jotvingių krepšininkus.

 

Šios varžybos – tai atranka į Druskininkų savivaldybės kartu su Alytaus miesto ir rajono, Lazdijų rajono savivaldybėmis jau devintus metus organizuojamas analogų šalyje neturinčias Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybas. Šiemet varžybose dalyvauja 35 Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų,  Lazdijų rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos. Varžybos vyksta keturiais etapais nuo 2015 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. kovo mėnesio. Pirmąjį etapą vyksta klasių varžybos, antrąjį etapą susitinka miesto arba rajono klasių komandos nugalėtojos. Trečiąjį etapą dalyvauja 4 mokyklų klasių komandos – II etapo krepšinio varžybų nugalėtojos. Jos žaidžia trimis turais ir išaiškinamos pajėgiausios komandos su perėjimo į ketvirtąjį etapą teise. Komandos, patekusios į finalinį ketvertą, apdovanojamos vertingomis kelionėmis – jose dalyvauja visa klasė.

Daugiau


Putinų gimnazijoje – „Trys Čiurlionio m0zos“

Putinų gimnazijoje įvyko jau VI-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Trys Čiurlionio mūzos“

Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Putinų gimnazijoje įvyko jau VI-oji  jaunųjų mokslininkų konferencija „Trys Čiurlionio mūzos“,  šiais mokslo metais ji skirta M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms. „Jo jausmai skambėjo, jo garsai turėjo spalvas, o spalvose atsispindėjo poezija“, – Zenta Maurinia. Tokia menų samplaika ir buvo šio renginio esmė.

 

Mokiniai, piešę  atvirukų konkursui  ir jame nugalėję, buvo apdovanoti  Putinų gimnazijos padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.  Ir jie, ir konferencijos dalyviai dalyvavo tapybos darbų parodos „Čiurlionio įkvėpti“ atidaryme.  Juostelę perkirpo ir sveikinimo kalbą pasakė gimnazijos direktorius Alfonsas Žiūkas. Jis pasidžiaugė, kad mokiniai, įkvėpti M. K. Čiurlionio muzikos ir tapybos darbų, vadovaujami dailės mokytojos Virginijos Vasiliūnienės, sukūrė daug unikalių darbų ir juos pristato visuomenei.

 

Konferencijoje pranešimus skaitė mokiniai iš Putinų gimnazijos ir kitų Alytaus mokyklų. Juos konsultavo ne tik lietuvių kalbos, bet ir dailės,  muzikos, anglų kalbos ir netgi ekonomikos mokytojai. Unikalūs pranešimai klausytojams pristatė M.  K.Čiurlionio atsiminimų analizę; laiškus, menininko sielos simfoniją;  aptarė simfoninę poemą „Jūra“;  nagrinėjo  menininko aranžuotas dainas, grafikos, fotografijų darbus;  aiškinosi, kas įkvėpė nutapyti „Raigardo“ triptiką;  pateikė informaciją, kiek kainuoja didžiojo menininko dailės  darbai, kaip jo atminimas įamžinamas pasaulyje.


Alytaus Putinų gimnazijoje svečiavosi Ukrainos laisvės gynėjai

Alytaus Putinų gimnazijoje svečiavosi Ukrainos laisvės gynėjai.

Putinų gimnazijos nuotr.

Į Alytaus Putinų gimnaziją atvyko neįprasti svečiai: du Ukrainos kariai – seržantas Saša Siroš ir eilinis Antonas Borisovas iš bataliono „Aidar“. Jie dalyvavo karinėse operacijose Luhansko srityje. Svečiai su mokiniais pasidalino savo patyrimais.

 

Ukrainiečius lydėjo ir jų pasakojimą vertė Lietuvos šaulių sąjungos karininkas A.Juozapavičiaus šaulių I-osios rinktinės Giedriaus Matulionio III kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas. Kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas į Druskininkų karių reabilitacijos centrą atvykusiais Ukrainos kariais rūpinasi jau daugiau kaip metus laiko.

 

Jie pasakojo, kad Lietuvoje jau gydėsi per pusšimtį ukrainiečių karių. Kai kurie jau vėl grįžę į savo dalinius, kovoja už laisvę toliau, kiti buvo netgi dar kartą sužeisti.
Svečiai pasakojo apie tai, ką patyrė gindami savo tėvynę. Jie dalyvavo karinėse operacijose Luhansko srityje.

 

Iš Rusijos pusės tai buvo ginkluotos armijos ėjimas prieš alkanus, basus ir sunkiosios artilerijos neturinčius Ukrainos savanorius: „Prieš mus kovojo tankais, sraigtasparniais, lėktuvais, BTR-80, didelio kalibro ginklais, minosvaidžiais ir net žemėje įkastomis minomis“.

 

Pasakotojas prisiminė karinę situaciją ir skaudžią patirtį Horlovkos mieste, minėjo netektis po Ilovaisko apsupties, „laimingus“ sužeidimus, kai kokybiška neperšaunama liemenė du kartus išgelbėjo gyvybę. Pašnekovai, Ukrainos laisvės gynėjai, tikisi, kad kada nors ir Ukrainoje bus taip, kaip pas mus, Lietuvoje, geri keliai, švara ir taika…

 

Susitikimą su gimnazijos bendruomene ir  jaunaisiais šauliais organizavo šaulių klasės vadovas Gintaras Kličius.


Alytiškei – kvietimas dalyvauti tarptautiniame festivalyje Rygoje

Joana Ūselytė, jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė
A. Augulytė.

Alytaus Putinų gimnazijos  moderniojo šokio kolektyvo ,,Svaja”, vadovaujamo šokių vadovės Rūtos Graužlienės, auklėtinė, Putinų gimanzijos moksleivė sulaukė kvietimo dalyvauti XII tarptautiniame baleto, teatrų, klasikinio ir modernaus šokio kolektyvų festivalyje ,,Dance Forum RIGA-2016″. Akvilę Augulytę, vienintelę iš visų dalyvių, į Rygą pakvietė minėto festivalio meno vadovas Talis Sils.

 

Akvilė buvo pastebėta, kai su šokio kolektyvu ,,Svaja”, kuris nuolat laimi prizines vietas įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, dalyvavo tarptautiniame baleto ir šiuolaikinio šokio festivalyje – konkurse ,,ALLEGRO“. Jame ,,Svaja“ laimėjo III-ąją vietą.

Skaitykite daugiau


Motinos ir sūnaus ekspozicija „Katinai“

Alytiškė dalyvaus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ finale

 

Agnė Barbaravičiūtė, Putinų gimnazijos dešimtokė

R. Stepanovaitė.

Eglės Juodžiukynienės ir Agnės Barbaravičiūtės nuotr.

„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ – jau gražia tradicija tapusi žinių viktorina, kurioje per dvejus metus rungėsi penki Alytaus Putinų gimnazijos 9-12 klasių mokiniai. Šiemet į finalą pateko ir ne tik Putinų gimnazijos, bet ir Alytaus miesto vardą finale gins dešimtokė Roberta Stepanovaitė.

 

Dešimtokų pusfinalyje ji užėmė pirmąją vietą ir pateko į dešimtokų finalą. Šiai laidai Roberta ruošėsi dalyvaudama ,,protmūšiuose”, skaitydama įvairią literatūrą bei atsakinėdama į ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikų” konkurso proglamėlėje esančius klausimus. Robertą nuo pat pradžių palaikė gausi draugų komanda, o vėliau prie jų prisijungė ir kiti alytiškiai.

Skaitykite daugiau


Ar verta būti patriotu? Taip, verta, – atsako Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai

Alytaus Putinų gimnazijoje  vėl pažintinės veiklos diena, skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Tai graži tradicija, kuriai jau keletą metų Putinų gimnazijoje skiriama ypač daug dėmesio.Šia proga mokykloje vyksta daugybė įvairiausių pramogų, renginių ir susitikimų, kiekvienais mokslo metais kariuomenės diena minima vis įvairesnėmis formomis.

3. Mokiniai domėjosi ginklais, stebėjosi ginklų svoriu. Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Šį kartą sulaukėme daug svečių. Bendrame gimnazijos renginyje-koncerte kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas ir perdavė ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus dovaną – M.K.Čiurlionio paveikslo„Preliudas“ (Vyčio preliudas) reprodukciją. Atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičiusteigė, kad tik žinodami savo istoriją, mokėsime ją gerbti ir vertinti, o drauge irgerbsime savo šalį. Atsargos pulkininkas mano, kad turime nepamirštiir valstybės simbolių. Kalbėjo savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė, ji nuoširdžiai sveikino jaunuosius šaulius ir gimnazijos bendruomenę, organizavusią įsimintiną šventę.

Skaitykite daugiau


Alytaus Putinų gimnazijos jaunųjų žurnalistų infor.

Putinų gimnazijos nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijoje penktadienis buvo pažintinės veiklos diena, skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Tai graži tradicija, kuriai jau keletą metų Putinų gimnazijoje skiriama ypač daug dėmesio. Šia proga mokykloje vyksta daugybė įvairiausių pramogų ir susitikimų, kiekvienais mokslo metais kariuomenės diena minima vis įvairesnėmis formomis.

 

Gimnazijoje lankės daug garbingų žmonių, jie bendravo su mokiniais ir mokytojais, tai –  Lietuvos partizanas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Juozas Jakavonis – Tigras, Lietuvos partizanų ryšininkas, pogrindininkas, knygos „Iš kartos į kartą“ autorius Jonas Arbačiauskas, Lietuvos šaulių sąjungos dimisijos kapitonas Adolfas Barysas, Lietuvos šaulių sąjungos dimisijos vyresnysis seržantas Jonas Dagilius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Skaitykite daugiau


Dzūkijos moksleiviams – žinios apie bendrovių kūrimą

Mokomųjų bendrovių steigimas domina vis daugiau Dzūkijos regiono moksleivių.

AlytusPlius.lt nuotr.

Mokomųjų bendrovių steigimas domina vis daugiau Dzūkijos regiono moksleivių. Alytaus mokyklose kuriasi vis naujos bendrovės, aktyvūs mokymai jau vyksta Lazdijų rajone , netrukus jie prasidės ir Alytaus rajone.  Tikimasi, kad tuo susidomės ir kitos regiono savivaldybės.

 

Nuo šių mokslo metų pradžios Alytuje veiklą pradėjusi „Junior Achievement Lietuva“ regioninė atstovybė aktyviai dirba ir neapsiriboja verslumo skatinimu Alytaus mieste. Lapkričio mėnesį mokymus Lazdijų rajone baigsianti „Junior Achievement Dzūkija“ veiklą tęs Alytaus rajone.

Skaitykite daugiau


Putinų gimnazija mokėsi sveikai maitintis

Vilma Skamerakienė, sveikatos priežiūros specialistė
Sveikų produktų ragavo ir mokytojai, ir mokiniai.

Putinų gimnazijoje vyko jau tradicija tapęs Europos sveikos mitybos dienos minėjimas. Šiais metais nuspręsta akcentuoti grūdinių produktų naudą žmogaus organizmui, nes grūdiniai produktai sudaro sveikos mitybos piramidės pagrindą.

 

I klasių gimnazistai rinko medžiagą apie įvairius grūdus, jų naudą augančiam organizmui ir gimnazijos bendruomenei pristatė informatyvų stendą. Šeši mokyklos darbuotojai – rėmėjai –  kepė naminę duoną ir ilgosios pertraukos metu vaišino visą mokyklos bendruomenę. Visi norintys pasimėgauti naminiu maistu  vaišinosi pilno grūdo, penkių grūdų ir kitokia duona. Duoną užkando medumi, moliūgų-apelsinų, spanguolių uogienėmis bei jogurto užkandėle ir užgėrė liepžiedžių bei mėtų arbata.

Skaitykite daugau „AlytusPlius.lt“


Pyragų diena Alytaus miesto savivaldybėje

Pyragų diena – išsipildymo akcijos dalis. Tradiciškai kiekvienų metų lapkritį TV3 ragina savo darbovietėje ar mokslo įstaigoje kepti pyragus, juos už sutartą kainą parduoti kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti Išsipildymo akcijai.

Šiandien Alytaus miesto savivaldybėje kvepėjo pyragais. Miesto vadovai ir administracijos tarnautojai gausiai pirko į savivaldybę atneštus pyragus. Paremti vaikus ir nusipirkti pyragų atvyko miesto vadovas Vytautas Grigaravičius, administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, administracijos direktoriaus Silvija Peštenienė, gausus būrys administracijos tarnautojų.  Alytaus socialinių paslaugų centro direktorė Gita Špucienė džiaugėsi, kad akcija pavyko, nupirkta daug pyragų.

Pyragais vaišino  Alytaus socialinių paslaugų centro darbuotojos ir dvi mokomosios bendrovės iš Alytaus Putinų gimnazijos. Moksleivės pačios iškepė keksiukus, sausainius, pyragą ir ragino jų paskanauti.

Surinkti pinigai bus skirti Išsipildymo akcijai ir Alytaus socialinių paslaugų centrą lankantiems vaikams.

Viešųjų ryšių skyriaus informacija

dekoratyvinis pav.

Skaitykite daugiaus Alytaus savivaldybės tinklalapyje>>


Alytaus savivaldybė kvepėjo šviežiais pyragais

Eglė Indrelytė

Savivaldybės darbuotojai neatsispyrė pagundai paskanauti pyragų.

AlytusPlius.lt nuotr.

Saldžiais kepiniais penktadienį priešpiet pakvipo Alytaus miesto savivaldybėje. Vadovai ir administracijos darbuotojai gausiai pirko į savivaldybę atneštus pyragus, už gabalėlį pyrago kai kas negailėjo ir penkių eurų. Surinkti pinigai bus skirti Išsipildymo akcijai ir Alytaus socialinių paslaugų centrą lankantiems vaikams.

 

Nuo pusės dvyliktos į savivaldybės pasitarimų salę paskanauti įvairiausių pyragų atėjo gausus savivaldybės darbuotojų būrys. Vieni rinkosi pyragą su varške, kiti su obuoliais, treti nesikuklino paragauti visų skonių pyragų.

 

Tokiu „skaniu“ būdu paremti vaikus atvyko ir miesto meras Vytautas Grigaravičius, ir administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė, ir kiti darbuotojai.

Skaitykite daugiau daugiau Pirmas


Putinų gimnazijoje – gyvūnų paroda

3c klasės mokinė Gertrūda Gustaitytė, jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė

Putinų gimnazijoje surengta gyvūnų paroda.

Putinų gimnazijos nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai ir biologijos mokytojos, minėdami Pasaulinę gyvūnų globos dieną, organizavo naminių gyvūnų „viešnagę“ mokykloje. Gimnazijoje apsilankė ir šunys, ir katės, triušis, vėžlys ir daug kitų gyvūnų.

 

Tik įžengus į gimnaziją buvo galima pasidžiaugti daugybės nuotraukų paroda „Aš ir mano augintinis“. Niekas net neketino rinkti gražiausio modelio – kiekvienam savas augintinis pats mieliausias ir dovanoja tik geriausius jausmus.

 

O susitikime su augintiniais „Aš su augintiniu mokykloje“ žvaigžde tapo žiurkėnas Jongis. Jo šeimininkė ketvirtos klasės mokinė Regvita prisipažino, kad kartais Jongis mėgsta paskanauti alumi.

Daugiau Pirmas


Alytiškė Greta Funkaitė: „Negaliu įsivaizduoti savo gyvenimo be dziudo“

G. Funkaitė.

Putinų gimnazijos nuotr.

Septyniolikmetė Greta Funkaitė, Lietuvos ir tarptautinių dziudo varžybų prizininkė, U-23 Lietuvos rinktinės narė, dziudo treniruotes lanko jau dešimtmetį. Alytaus Putinų gimnazijos moksleivė užtikrintai skina pergales čempionatuose ir teigia, kad dziudo tapo neatsiejama jos gyvenimo dalis.

 

Papasakokite savo istoriją, kodėl pasirinkote dziudo sporto šaką?

 

Kai buvau pirmojoje klasėje trenerė Ramunė Aleknavičienė pasiūlė lankyti dziudo treniruotes. Iš pradžių į šią sporto šaką nežiūrėjau rimtai ir net negalvojau, kad ją išbandysiu, tačiau visi mano klasės draugai pradėjo lankyti, todėl stengiausi nuo jų neatsilikti.

Daugiau Pirmas


Alytaus šaulių klasės auklėtojas: „Darbas su mokiniais – kaip nearti dirvonai

Orinta Zapereckaitė ir Alina Spūdytė

G. Kličius.

Putinų gimnazijos nuotr.

Nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos Alytaus Putinų gimnazijoje pradėjo veikti suformuota nauja, netradicinė klasė – jaunųjų šaulių. Tokios klasės Lietuvoje šiuo metu yra tik Dzūkijoje: Alytuje ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje. Kaip sekasi bendrauti su mokiniais, pasakoja šaulių klasės mokytojas Gintaras Kličius.

 

Su kokiais iššūkiais susidūrėte tapęs jaunųjų šaulių klasės auklėtoju?

 

Šiais mokslo metais vadovauju neeilinei klasei, todėl iššūkiai – labai dideli. Tai jaunųjų šaulių klasė, kuri Alytuje suburta pirmą kartą. Tenka pažinti kiekvieną mokinį individualiai ne tik gimnazijoje, bet ir pratybose, treniruotėse, suburti darnų kolektyvą, artimai bendrauti  ir bendradarbiauti su jaunųjų šaulių tėvais.

Daugiau Pirmas


Putinų gimnazijos precedentas: klasė, kurios gimnazistai vilki šaulių uniformą

Aldona KUDZIENĖ  Ši Rug­sė­jo pir­mo­ji bus įra­šy­ta ne tik į Pu­ti­nų gim­na­zi­jos is­to­ri­ją – tai is­to­ri­nis įvy­kis vi­sai ša­liai. Moks­lo me­tų ati­da­ry­mo šven­tė­je iš­kil­min­gai bu­vo pri­sta­ty­ta uni­for­muo­ta jau­nų­jų šau­lių kla­sė. Pa­svei­kin­ti gim­na­zis­tų ir šau­lių uni­for­mo­mis vil­kin­čių jau­nuo­lių at­vy­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­rė­ja Gin­ta­rė Ja­nu­lai­ty­tė, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus šau­lių 1-osios rink­ti­nės va­das Skir­man­tas Va­lat­ke­vi­čius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas.

Dar neįprasta akims matyti visą klasę, vilkinčią šaulių uniformomis. Daivos MATEIKIENĖS nuotr.

To­kios kla­sės – tik dvi ša­ly­je

Prieš ge­rus me­tus tuo­me­ti­nis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Jur­gis Kras­nic­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Man­tas Pa­ške­vi­čius, Šau­lių 1-osios rink­ti­nės va­das S.Va­lat­ke­vi­čius ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Sva­jū­nas Pa­pi­liaus­kas pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

 

 

DaugiauLogo


Dzūkijoje – pirmoji „Junior Achievement” regioninė atstovybė

Indrė MikelionytėNuo šian­dien Dzū­ki­jo­je star­tuo­ja Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment (LJA) re­gio­ni­nė at­sto­vy­bė. Tai pir­mo­ji to­kia at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je, o or­ga­ni­za­ci­jos vai­ras pa­ti­kė­tas Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui, ver­slu­mo ug­dy­mo spe­cia­lis­tui Do­na­tui Va­si­liaus­kui.

 

Do­na­tas Va­si­liaus­kas – pir­mo­sios re­gio­ni­nės at­sto­vy­bės „Ju­nior Achie­ve­ment Dzū­ki­ja“ va­do­vas. As­me­ni­nė nuotr.„Jau­čiu di­de­lę at­sa­ko­my­bę sto­ti prie „Ju­nior Achie­ve­ment Dzū­ki­ja“ vai­ro. Iki šiol dir­bau vie­no­je gim­na­zi­jo­je, o da­bar teks ko­or­di­nuo­ti vi­sas mo­kyk­las, ku­rios dir­ba pa­gal „Ju­nior Achie­ve­ment“ pro­gra­mą. Ke­lia­me aukš­tus tiks­lus: toms mo­kyk­loms, ku­rios jau dir­ba, – dirb­ti ak­ty­viau, ku­rios pa­gal šią pro­gra­mą dar ne­dir­bu­sios – su­do­min­ti, jog dirb­tų“, – sa­ko šian­dien sa­vo pa­rei­gas pra­dė­jęs ei­ti D.Va­si­liaus­kas.

 

LJA tiks­las – pa­dė­ti jau­niems žmo­nėms at­pa­žin­ti sa­vo pro­fe­si­nį ke­lią, per prak­ti­nį pa­ty­ri­mą ug­dant etiš­ko ver­slu­mo dva­sią ir at­sa­ko­my­bę už sa­vo gy­ve­ni­mą. Aly­taus re­gio­no at­sto­vy­bės va­do­vas vi­lia­si, kad šis ban­do­ma­sis pro­jek­tas pa­si­tei­sins ir aly­tiš­kiams bus nau­din­gas.

DaugiauLogo


Dzūkijoje – pirmoji „Junior Achievement” regioninė atstovybė

Švietimas | 2015 rugsėjo 1 d., 16:04 | komentarų nėra – būk pirmas
„Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“ (LJA) regioninei atstovybei „Ju­nior Ach­vie­ve­ment Dzū­ki­ja“ vadovaus Donatas Vasiliauskas

Nuo šian­dien Dzū­ki­jo­je star­tuo­ja Lie­tu­vos „Ju­nior Achie­ve­ment“ (LJA) re­gio­ni­nė at­sto­vy­bė. Tai pir­mo­ji to­kia at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je, o or­ga­ni­za­ci­jos vai­ras pa­ti­kė­tas Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui, ver­slu­mo ug­dy­mo spe­cia­lis­tui Do­na­tui Va­si­liaus­kui.

Daugiau alytausgidas.lt


Putinų gimnazijoje prisiekė pirmosios šaulių klasės mokiniai

Putinų gimnazijos jaunieji žurnalistai

Alytaus Putinų gimnazijoje prisiekė pirmoji Alytuje šaulių klasė.

Alytaus Putinų gimnazijos nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijoje naujieji mokslo metai prasidėjo kiek neįprastai. Svečių, mokytojų, mokinių ir jų tėvų akivaizdoje prisiekė šaulių klasės mokiniai. Tik dvi mokyklos Lietuvoje gali pasigirti suformuotomis šaulių klasėmis­ – Alytaus Putinų gimnazija ir varėniškiai.

 

Sveikinimo žodžius mokytojams ir gimnazistams tarė Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Krašto apsaugos ministro patarėja Gintarė Janulaitytė, Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities Antano Juozapavičiaus šaulių rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius, o gimnazijos direktorius Alfonsas Žiūkas ne tik pasveikino bendruomenę, bet ir įteikė dešimtims II-IV klasių mokinių padėkos raštus už labai gerą mokymąsi bei pavyzdingą elgesį.

Skaitykite daugiau Pirmas


Mokinių idėjos – pagrindas ateities verslui

 

Mokiniai verslo subtilybių sėmėsi Dauguose.

Organizatorių nuotr.

„Į verslumo skatinimą noriu įtraukti ne tik alytiškius, bet ir daugiškius. Būtent todėl šiemet pasiūlėme ir jiems dalyvauti socialinio verslumo stovykloje „Verslus 2015“, surengėme jungtinę vasaros stovyklą“, – sakė lektorius Donatas Vasiliauskas, socialinio verslumo mokyklos įkūrėjas, Alytaus Putinų gimnazijos ekonomikos mokytojas.

Alytuje įsikūrusios socialinio verslumo mokyklos mokiniai, dalyvavę tradicinėje verslumo skatinimo stovykloje, verslo subtilybių ir idėjų šiemet sėmėsi Dauguose. Dviejų dienų trukmės stovykloje moksleiviai ne tik klausėsi verslininkų sėkmės istorijų, bet ir atliko praktines užduotis.

Skaitykite daugiau Pirmas


„Dops“ įvertino ir premijeras Algirdas Butkevičius


Putinų gimnazistai varžėsi protų mūšyje

Alytaus Putinų gimnazijos nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijoje vyko istorijos entuziastų protų mūšis „Istorijos žinovai“, kuriame savo išmanumu varžėsi trys komandos. Protmūšyje netrūko emocijų, buvo galima išgirsti ir juoką, po kuriuo slėpėsi nervingas gimnazistų jaudulys.

Daugiau Pirmas


NAUJIENOS

„Erasmus+“: darbo stebėjimo patirtis Danijos mokykloje

Putinų gimnazijoje įgyvendinamas „Erasmus+“ programos mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“ (vadovė Rimtautė Marčiulionienė).

Balandžio 7–20 d. anglų kalbos mokytoja metodininkė  Palmyra Dunn  lankėsi Vidourės miesto  „Frydenhøjskolen“ mokykloje (Danija), kurioje stebėjo kolegų darbą, susipažino su Danijos  švietimo sistema, grįžusi pasidalijo įspūdžiais:

Daugiau>>

 


Gimnazistai varžėsi „Sveikuolių“ konkurse

Putinų gimnazijos informacija

Putinų gimnazistai varžėsi „Sveikuolių“ konkurse.

Alytaus Putinų gimnazijos nuotr.

Jau trečius metus Putinų gimnazijoje vykusiame konkurse „Sveikuoliai“ varžėsi pirmųjų gimnazijos klasių moksleiviai. Šiais metais konkurso dalyviams teko savo pranašumą įrodinėti atliekant įvairias užduotis.

 

Šiais metais komandoms teko prisistatyti  pačių sukurtu originaliu šūkiu, spręsti kryžiažodį, kapitonams – atpažinti vaistažoles, sudėlioti sveikos mitybos piramidę, vykdyti praktinę medicininę užduotį  bei atlikti linksmą fizinio pasirengimo rungtį.

Daugiau Pirmas


Kvalifikacijai tobulinti – anglų kalbos kursai Edinburge

Kovo 9-27 d. Putinų gimnazijos  socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė (projekto vadovė)  ir matematikos mokytoja Jūratė Nenartavičienė dalyvavo anglų kalbos tobulinimo kursuose Edinburge (JK, Škotija).   Veikla buvo finansuota iš Europos Komisijos Erasmus +  programos projekto „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“   lėšų.

Daugiau>>


Putinų gimnazijos jaunieji teatralai parengė staigmeną

Putinų gimnazijos jaunieji teatralai parengė staigmeną.

Putinų gimnazijos nuotr.

Putinų gimnazijos teatro studija parengė staigmeną: originaliais kostiumais pasipuošę merginos ir vaikinai provokavo gimnazistus. Jie klausinėjo, ką mokiniai žino apie teatrą, kuo skiriasi tragedija nuo komedijos, kvietė suvaidinti mizanscenas, sukėlė „peštynes-grumtynes“ ir žiūrėjo, ar atsiras tų, kuriems norisi nutraukti smurtą.

 

Atsistoję ar prisėdę šalia stebėjo reakciją. Tikra tiesa, prieš atostogas „teatrinukams“ pavyko sukurti neįprastą nuotaiką.

Skaitykite daugiau>>Pirmas


Gimnazistai pasitikrino Lietuvos istorijos žinias

S. Tacionis.

Putinų gimnazijos nuotr.

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA) pirmą kartą organizavo Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“. Iš anksto užsiregistravę dalyviai gavo užduotis, apimančias visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Konkurse dalyvavo  ir Putinų gimnazijos atstovai.

 

Putinų gimnazijos istorijos mokytojos Onutė Marčiulaitienė ir Dalia Miliauskaitė pakvietė ir gimnazistus dalyvauti konkurse. Visas būrys istorija besidominčių mokinių atsakinėjo į 60 istorikų parengtų klausimų: pirmieji 20 buvo patys lengviausi, vėliau sudėtingėjo, galiausiai paskutiniai 20 buvo tikras išbandymas.

Skaitykite daugiau Pirmas


Moksleivių bendrovių mugė stebino alytiškius

Miglė Indrelytė

Moksleivių bendrovių mugė stebino alytiškius (Alytaus rajono savivaldybės nuotr.)

Alytusplius.lt nuotr.

Vonios putos, puodeliai, garso aparatūra, drabužiai ir daugelis kitų gaminių bei verslo idėjų šiandien buvo pristatyta pirmą kartą Alytuje vykusioje regiono mokomųjų moksleivių bendrovių mugėje. Prekybos centre „Maxima“ susirinkę jaunieji verslininkai savo idėjomis stebino ir komisijos narius, ir prekybos centro lankytojus.

 

„Kompanija „DOPS“ turi savo sportinių drabužių liniją, mokomoji bendrovė „Nuolaidoskodas.lt“ bando sukurti internetinį portalą ir ten pardavinėti nuolaidų kuponus, kompanija „Ford“ sukūrė socialiai atsakingą, jaunimo motyvaciją skatinančią elektroninę knygą, ją nori įvesti į rinką.

Daugiau Pirmas


Putinų gimnazijos vakaronėje – dzūkiški patiekalai ir dainos

Putinų gimnazijoje vyko etnografinė vakaronė.

Alytaus Putinų gimnazijos nuotr.

Putinų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos pakvietė kolegas bei I-II klasių  mokinius į etnografinę vakaronę. Kiekvienos klasės mokiniai parengė Dzūkijos papročių pristatymą, kalbėjo apie dzūkų tarmės savitumą, deklamavo tarmiškai, pasakojo anekdotus, dainavo liaudiškas dainas.

 

Vakaronėje neapsieita  ir be dzūkiškų patiekalų: susirikusieji valgė pyragus, sūrį,  tepė bruknių, žemuogių, aviečių uogienę, medų, skanavo lašinių, kumpių ir žagarėlių, gaivinosi namine gira bei mėtų arbata.

DaugiauPirmas


Alytuje vyks pirmoji mokomųjų moksleivių bendrovių mugė

Donatas Vasiliauskas

Alytuje vyks pirmoji mokomųjų moksleivių bendrovių mugė.

„Socialinės verslumo mokyklos“ nuotr.

Alytaus mieste jaunieji verslininkai pirmą kartą turės progą pristatyti savo verslo idėjas ir sukurtus produktus bendraamžiams, žymių verslo įmonių atstovams ir miestelėnams bei miesto svečiams. Kovo devynioliktą dieną viename miesto prekybos centrų atidaroma Alytaus regiono mokomųjų moksleivių bendrovių mugė.

 

Ketvirtadienį, dešimtą valandą, prekybos centre „Maxima“ (Santaikos g. 34 ) vyksiančioje mokomųjų moksleivių bendrovių (MMB)mugėje dalyvaus 12 Alytaus miesto bendrovių ir svečiai. MMB mugę organizuoja Alytaus Putinų gimnazijoje veikianti Socialinio verslumo mokykla.

Daugiau Pirmas


Respublikinėje konferencijoje – Alytaus gimnazistų pranešimai

 

Alytaus Putinų gimnazijos inf.
Eglės Juodžiukynienės nuotr.

Tęsdami gabių mokinių ugdymo programą, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje „25-eri laisvės metai“ atsakingai pasirodė ir Alytaus Putinų gimnazijos bendruomenės atstovai.

Pranešimus konferencijoje skaitė Ignas Mičiulis, IIIf klasė, Ineta Sališiūtė, IIIf klasė  ir Kristina Reklaitytė, IIIc klasė. Mūsų gimnazijos pranešėjus į konferenciją  lydėjo bibliotekos darbuotoja Eglė Juodžiukynienė, parengusi renginio akimirkų pristatymą.

Įdomi veikla laukė pranešėjų ten, kur savo darbus pristatė menininkai, buvo duotas originalus praktinis darbas: iš spalvotų lapelių gamino po dvi mini knygeles, ant jų viršelio turėjo užrašyti po palinkėjimą, o vidiniuose lapuose tą palinkėjimą nupiešti. Knygelės buvo tautinių spalvų. Vėliau jas segė prie ištemptų suvytų virvelių. Puikus rezultatas – instaliacija su Gedimino stulpais.

Daugiau Pirmas


Putinų gimnazijoje – neįprasta pamoka

Alytaus Putinų gimnazijos nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijoje vyko miesto gimnazijoms ir Šaltinių pagrindinei mokyklai skirta integruota istorijos ir fotografijos pamoka „Išsaugota tiesa“, kurios metu Klaudijus Driskius pristatė partizaninio karo fotografijų parodą.

 

Svečiuose lankėsi partizaninio judėjimo dalyviai, jų artimieji, fotografas bei žurnalistas Klaudijus Driskius, Alytaus miesto savivaldybės atstovai. Susitikimo pradžioje visi mokiniai, mokytojai bei svečiai, minėdami šią istorinę dieną, sugiedojo Lietuvos himną – tautos laisvę įprasminančią giesmę.

Daugiau>>Pirmas


Putinų gimnazijoje – fotografo Fausto Augustino paroda

F. Augustinas.

Alytaus Putinų gimnazijos skaitykloje fotografas Faustas Augustinas pristatė naują fotografijų parodą „Apie Akvilę“. Nuotraukose žymaus Alytaus fotomenininkas įamžino Putinų gimnazijos mokinę, „Svajos“ šokių kolektyvo šokėją Akvilę Augulytę.

 

Ką jums pačiam reiškia ši paroda „Apie Akvilę“?

 

Ši paroda yra skirta Kovo 8-ajai, Tarptautinei moters dienai. Norėjau pavaizduoti merginą, bet ne tą „holivudinę“, išsišiepusią „barbę“, o kasdienišką su savitais pomėgiais. Nuotraukose turėjo atsispindėti ne tik jos grožis, o būtent viskas apie ją, ką tik galima įžvelgti.

Daugiau>>


Gimnazisto sėkmę lėmė iš vėžių verčianti taktika

Laura Baliukonienė

Putinų gimnazijos 11-tokas Saulius Tacionis.

AlytusPlius.lt nuotr.

Alytiškis Saulius Tacionis laidoje „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“  kovos dėl nugalėtojo vardo. Putinų gimnazijos 11-tokas savo sėkme su klasės draugais, giminaičiais pasidalinti ryžosi tik iškopęs į finalą. „Nenorėjau niekam girtis, kad nebūtų nemalonu visiems pranešti, jog galiausiai iškritau“, – kuklinosi vaikinas.

 

Saulius pasakojo, kad dalyvauti laidoje jis ryžosi po to, kai su draugu, sėdėdami kirpykloje, stebėjo per televiziją rodytą mokinių žinių viktoriną. „Tąkart draugui pasakiau, kad jeigu ten būčiau aš, tai laimėčiau, nes žinojau daugiau atsakymų, nei laidos dalyviai. Tada draugas mane ir paskatino dalyvauti“, – pasakojo gimnazistas.

Daugiau>>


Alytiškės garsina miesto vardą

Putinų gimnazijos informacija

Alytiškės garsina miesto vardą.

Putinų gimnazijos nuotr.

Fortepijono trio Gabrielė ir Goda Depšytės, Putinų gimnazijos moksleivės bei Domantė Matulevičiūtė, garbingai gynė Alytaus miesto garbę televizijos projekte. Trio  merginos  – nesuskaičiuojamų konkursų laureatės.

 

Merginų trio – VI tarptautinio Noros Novikos konkurso Latvijoje I-osios vietos, XI respublikinio fortepijoninių ansamblių konkurso „Skambinu su draugu“ GRAND PRIX,  Tarptautinio fortepijoninių ansamblių konkurso „Giovani Virtuosi“  I-osios vietos laimėtojos.

Daugiau>>


Miesto vadovai nugalėtojams įteikė dovanų čekį

Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ryšių skyriaus informacija

Miesto vadovai nugalėtojams įteikė dovanų čekį.

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

„Ar džiaugiatės pergale?“ – Alytaus Putinų gimnazijos krepšininkų, iškovojusių pagrindinį prizą Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų krepšinio čempionato varžybose, priėmime Alytaus miesto savivaldybėje klausė savivaldybės meras Jurgis Krasnickas.

 

Putinų gimnazijos krepšininkus atlydėjo gimnazijos direktorius Alfonsas Žiūkas, klasės auklėtoja Ligita Sarapienė, kūno kultūros mokytojai Antanas Makštutis ir Gintaras Kličius.

 

Daugiau>>


Alytaus gimnazistai išplėšė pergalę robotikos varžybose

Alytaus Putinų gimnazijos inf.

Alytaus Putinų gimnazijos robotikos komanda „Imagine strike“.

Alytaus Putinų gimnazijos nuotr.

Alytaus Putinų gimnazijos robotikos  komandai „Imagine strike“ Vilniaus regiono draugiškose FLL robotikos varžybose pavyko įrodyti savo pranašumą ir iškovoti nugalėtojų vardą.

 

Komandą subūrė Lina ir Eduardas Sosunovičiai. Varžybos vyko Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete. Alytiškiams teko varžytis prieš dvidešimt komandų.

 

Varžybose vyko trys robotų turnyro ratai, projektų pristatymai, vertybių konkursas. Finale liko 8 komandos, tarp jų ir konkurse pirmą vietą iškovojusi Alytaus Putinų gimnazijos komanda. Ji buvo apdovanota Robotikos akademijos diplomu. Komandą sudarė dvi grupės – programuotojai ir projekto kūrėjai.

 

Programuotojai dirbo prie kliūčių stalo ir bandė užprogramuoti pačių surinktą robotą. Kiti – projekto kūrėjai – galvojo, kaip palengvinti mokymąsi, siūlė inovatyvias idėjas.

 

Žiūrovai stebėjo robotų važiavimus „Ateities mokyklos“ užduočių lauke, komandų inovatyvių mokymosi būdų projektų pristatymus ir vertybių išbandymo rungtį.

Daugiau>>


Apskrities klasių krepšinio čempionai – Alytaus gimnazistai


Alytaus miesto savivaldybėje lankėsi svečiai iš Graikijos ir Ispanijos

Vasario 17 d. Alytaus miesto savivaldybėje vyko Graikijos, Ispanijos mokinių ir mokytojų, dalyvaujančių bendrame projekte su Alytaus Putinų gimnazija, priėmimas. „Erasmus+“ mokyklų partnerysčių projekto 3D HEROES koordinuojanti šalis – Graikija, iš kurios atvyko 3 mokytojai ir 5 mokiniai, iš Ispanijos atvyko 2 mokytojai ir 6 mokiniai.

Alytuje besilankančius svečius iš užsienio pasveikino Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Aira Visockaitė: „Sveiki atvykę į mūsų miestą. Džiugu Alytuje matyti užsienio delegacijas, ypač jaunų žmonių. Manau, šis projektas labai naudingas, šiuolaikiškas, perspektyvus. Tikimės, kad labai smagiai praleisite laiką Putinų gimnazijoje ir Alytuje, kad projekto kūrybinio proceso metu jūs susivienysite, tapsite draugais. Linkiu kuo geriausios sėkmės ir unikalių idėjų!“


Alytiškė televizijos projekte sužavėjo žiūrovus 


Miesto savivaldybės vadovų dėmesys – Putinų ir Jotvingių gimnazijoms

Alytaus miesto savivaldybės vadovai  toliau lankosi švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. Sausio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas, mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, mero patarėjas Rolandas Juonys, administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas ir Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas apsilankė Alytaus Putinų gimnazijoje, kur susitiko su šios gimnazijos vadovais ir bendruomene, o šiandien toks susitikimas vyko Alytaus Jotvingių gimnazijoje.

Putinų gimnazijoje miesto savivaldybės vadovų ir gimnazijos bendruomenės susitikimas pradėtas muzikiniais pasirodymais. Susirinkusiems šoko ir dainavo Putinų gimnazijos mokiniai. Viešėdami Putinų gimnazijoje savivaldybės vadovai apžiūrėjo atnaujintas gimnazijos klases, domėjosi šios švietimo įstaigos ateities planais, o jų ši gimnazija turi išties nemažai. Vienas jų, pasak gimnazijos direktoriaus Alfonso Žiūko, – aptverti gimnazijos teritoriją, įrengti modernų šios švietimo įstaigos teritorijos apšvietimą ir vaizdo stebėjimo kameras. Antrasis planas, kaip teigė gimnazijos vadovas –  modernaus sporto aikštyno įrengimas. Modernus aikštynas ir sutvarkyta aplinkinė teritorija  ateityje  turėtų džiuginti ir Alytaus Jotvingių gimnazijos, Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomenes. Pasak Švietimo skyriaus vedėjo V. Valūno, jeigu tik viskas pavyks taip, kaip planuojama, jau šių metų rudenį naujų sporto aikštynu džiaugsis Vidzgirio pagrindinės mokyklos mokiniai ir tame pačiame aikštyne sportuojanti Jotvingių gimnazijos bendruomenė.

Lankydamiesi Jotvingių gimnazijoje Alytaus miesto savivaldybės vadovai  apžiūrėjo treniruoklių, aerobikos sales, užsienio kalbų laboratoriją ir klases.

Susitikimų su gimnazijų bendruomenėmis metu  švietimo įstaigų vadovai ir pedagogai Alytaus miesto savivaldybės vadovams pateikė ne tik su švietimo sistema susijusius klausimus. Pedagogus domino miesto tvarkymo, investicinių projektų įgyvendinimo klausimai ir miesto plėtros vizija. 

Viešųjų ryšių skyriaus informacija

dekoratyvinis pav.


Kviečia pasigrožėti knygų skirtukais


Putinų gimnazistai iškovojo pergalę krepšinio varžybose

Putinų gimnazistai iškovojo pergalę krepšinio varžybose.

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Alytaus miesto ir rajono savivaldybės kartu su Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybėmis jau aštuntus metus organizuoja analogų šalyje neturinčias Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybas. Šiemet varžybose dalyvauja 35 Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų,  Lazdijų rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos.

Skaitykite daugiau>>


Alytaus Putinų gimnazijoje vyko aktyvios diskusijos

Jau kelerius metus Alytaus Putinų gimnazijos ketvirtokai diskutuoja vis kita tema. Šiemet lietuviškai bei angliškai mokiniai savo minčių  teisingumą įrodinėjo atsakydami į klausimą „Kodėl žmogui sunku būti laimingu?“ Debatų tikslas – įtikinti trečiąją, neutralią teisėjų grupę, kad jų argumentai yra geresni už oponentų.

Gruodžio 11 dieną šeši gimnazistai (Justinas Matulevičius, Audrius Grudzinskas, Edvardas Banevičius, Jaurynas Jakutis, Paulius Laukaitis, Domas Kryžiokas) gynė savo poziciją įrodinėdami, kad „Žmogui sunku būti laimingu“, o kiti šeši (Sandra Bruklytė, Tautvydas Arbutavičius, Viltė Bautronytė, Milda Skripkiūnaitė, Danielė Vaitulevičiūtė, Laura Aleksevičiūtė) įrodinėjo, kad „Žmogui lengva būti laimingu“. Ieškodami svarių argumentų savo nuomonei pagrįsti, moksleiviai pasitelkė ir literatūros kūrinius, ir kultūrą, ir garsių Lietuvos žmonių patirtį.

Skaitykite daugiau>>


Metų startuolių bendruomene iš 16 kandidatų išrinkta alytiškių komanda „Socialinio verslumo mokykla“, ugdanti jaunimą laisvos rinkos dvasia. Šiems jaunuoliams įteiktas Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos (VCA) prizas – išskirtinė paskaita bendruomenės nariams apie investicijų gaunančių startuolių gyvenimą.

Skaitykite daugiau Delfi.lt>>

Neįgaliesiems