PASITIKOME ŽIEMOS ŠVENTES ŽODŽIAIS KURDAMI ŠVIESĄ

Paskutines keturias šių metų dienas – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – pirmąsias minutes pamokose mokiniai klausėsi mokytojų skaitomų tekstų. Vienu metu visa Alytaus Putinų gimnazijos bendruomenė išgirdo tuos pačius garsių rašytojų, mąstytojų kūrinius ir gilinosi į jų prasmę. 
„Pasitikime Šventę žodžiais kurdamas šviesą“,– tai tik viena mintis iš tekstų, mokytojų skaitytų gimnazistams.
„Esi svarbus, svarbi, atleisk, aš girdžiu ir regiu tave, man rūpi tavo būtis“,– šie žodžiai kuria šviesą žmogaus kelyje, net tada, kai jos niekas neregi.
Prasmingus tekstus ieškojo ir skaityti pasiūlė tikybos mokytoja, bibliotekininkė, o šią gražią gimnazijos tradiciją puoselėti paskatino ir visus organizacinius klausimus sprendė direktorės pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė. 
Ketvirtokės gimnazistės Gabija ir Deimantė sako, kad „tekstai verčia susimąstyti, pagalvoti apie tai, koks esi, kaip elgiesi su kitais ir savimi, jie padeda suvokti, kas yra tikra“; „mokytojų perskaitytos istorijos suteikia šventinį jaukumą“. 
Viena antrokė teigė, kad į skaitomus tekstus įsiklauso, jai svarbios mintys, kuriose kalbama apie žmogaus savęs pažinimą. Įdomiomis mintimis pasidalino ir kita antrokė, jai svarbiausia, kad išgirsta, teisingai suprasta, kad visi žmonės išmoktų džiaugtis, tuo ką turi. 
Pasak rašytojos Jurgos Ivanauskaitės, „Ir plaukdami pilkąja kasdienybės upe, ir žengdami į žydinčias švenčių salas prisiminkime – kiekvienas rytas – labas rytas, kiekviena diena – diena kupina palaimos“.

Jaunieji Putinų gimnazijos žurnalistai

Neįgaliesiems