EDUKACINĖ KELIONĖ Į VDU KAUNE

Groudžio 12d. grupė trečiokų, dalyvaujančių programoje ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“
lankėsi VDU Biochemijos katedroje. Prof. Habil. Dr. Rimantas Daugelavičius pasakojo apie
biologinius jutiklius, laboratorijose paskaita buvo pailiustruota vaizdžiai. Išvykos koordinatorė –
biologijos mokytoja Vilma Gumenikovienė

Neįgaliesiems