ŽAVIOJI ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA ROSITA MEILUVIENĖ

2018-19 mokslo metus pasitikome su naujais Putinų gimnazijos bendruomenės nariais. Viena iš jų yra anglų kalbos mokytoja – Rosita Meiluvienė. Norėdami geriau pažinti anglų kalbos mokytoją uždavėme jai kelis klausimus.

1. Trumpai pristatykite save ir savo darbo patirtį.
Esu anglų kalbos mokytoja, pedagoginį darbą pasirinkau 2009 m. Pradėjau dirbti mokytoja Vilniaus Geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje. Šioje mokykloje dirbau iki 2018 m. rugsėjo, kol atvykau dirbti į Alytaus Putinų gimnaziją.
2. Kodėl pasirinkote mokytojo profesiją?
Mokytojo darbas man atrodo įdomus, dinamiškas, skatinantis nuolat mokytis ir tobulėti.
3. Gal įsivaizduojate save dirbančią kokį nors kitą darbą? Koks tai būtų darbas?
Kokiame kitame darbe save įsivaizduoju – šiek tiek sudėtinga pasakyti. Galbūt kultūros srityje, pavyzdžiui, mane domina kultūrinis paveldas, istorija, muziejai ir t.t.
4. Keliais sakiniais apibūdinkite mūsų gimnaziją.
Šią gimnaziją pažįstu dar nedaug, vos 2 mėnesiai praėjo nuo mano darbo pradžios. Bet įspūdis, kurį susidariau, – geras. Gimnazijoje pozityvi atmosfera, tvarkingos erdvės, sukurta aplinka, padedanti sėkmingai mokytis ir mokyti.

Sėkmės mokant Putinų gimnazijos mokinius.

Jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistė Vilija Kazlauskaitė

Neįgaliesiems