Pasirašyta sutartis

Pasirašyta oficiali  lopšelio darželio „Šaltinėlis“  ir Putinų gimnazijos bendradarbiavimo sutartis. Susitarta dėl bendradarbiavimo  pilietinio ugdymo, verslumo,  meninio- kultūrinio ugdymo,  suaugusiųjų švietimo ir savanorystės- socialinės veiklos srityse.

Neįgaliesiems