Alytaus Putinų gimnazija

Išplėstinė paieška svetainėje

Turinys

TAMO

 

Lankytojų statistika

Aktualijos

MIŠIOS UŽ PUTINŲ GIMNAZIJOS ABITURIENTUS

Vakar Alytaus Angelų Sargų bažnyčioje susirinko Putinų gimnazijos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai į ypatingą sueigą. Buvo aukojamos Šv. Mišios už abiturientus. Gimnazijos tikybos mokytoja Sandra Kratavičiūtė, muzikos mokytoja metodininkė Violeta Dumbliauskienė, giedoję gimnazistai ir tikybos mokytojas, kunigas Valdas Simanaitis šeštajai gimnazistų laidai padovanojo pačią reikšmingiausią - dvasingumo dovaną - maldas už prasmingą ateitį, sveikatą ir sėkmę egzaminų sesijoje.

"Dops" įvertino ir premijeras Algirdas Butkevičius

Putinų gimnazijos antrokų protų mūšis „Istorijos žinovai“

Domėjimasis istorija gali būti ne tik naudingas, bet ir smagus.

 

Johanas Volfgangas Gėtė yra pasakęs: „Geriausia, ką mums duoda istorija,– tai jos skatinamas entuziazmas.“ Gegužės pradžioje Alytaus Putinų gimnazijoje vyko istorijos entuziastų protų mūšis „Istorijos žinovai“.

Konkurse rungėsi trys komandos: IIa, IIb ir IIc. Įpusėjus protų mūšiui komandos buvo surinkę panašų taškų skaičių. Dalyviams daug emocijų (netgi juoko, tik labiau nervingo nei džiaugsmingo) sukėlė mūsų gimnazijos istorijos mokytojų sugalvoti klausimai, jie buvo tikrai sudėtingi, bet nesugadino pakilios konkursinės nuotaikos. Suskaičiavus bendrus rezulatus buvo paskelbtos lygiosios – IIb ir IIc klasių komandos surinko po 31 tašką, IIa klasė iškrito iš protų mūšio surinkusi 30 taškų. Komandoms finalininkėms buvo užduoti penki klausimai, po jų išaiškėjo, kas nugalėjo.

Antrų klasių istorijos žinovais tapo IIc klasės mokiniai. Šį nuotaikingą konkursą iniciavo istorijos mokytoja Dalia Miliauskaitė. Organizavo IIb klasės mokinės Asta Dabrišiūtė ir Akvilė Sabaliauskaitė. Tikimės, kad šis protų mūšis taps kasmetine tradicija, nes domėjimasis istorija gali būti ne tik naudingas, bet ir smagus.

Daugiau nauotraukų>>

Daugiau Pirmas

 

IIb klasės mokinė Akvilė Sabaliauskaitė

„eTwinning“ diena mūsų gimnazijoje

Gegužės 7d. visose „eTwinning“ šalyse buvo švenčiamas programos „eTwinning“ 10-asis gimtadienis. Mūsų gimnazijos I a kl.mokiniai (R.Baranauskaitė, U. Barzdaitytė, G. Bernatavičiūtė, A. Cibulskas, E.Underytė, D.Drobnytė, S.Gavelytė, I.Jakubauskaitė, K.Kišonas, A.Kvederavičiūtė,  A.Kunc, M.Miglinas, L.Skučas, R.Steponovaitė, D.Vokietaitis, K.Tumosa), dalyvaujantys „eTwinning“ programos projekte “My personal development“ („Mano asmeninis  tobulėjimas“) šiai dienai paminėti sukūrė „eTwinning“ programos logotipą.

SVEČIUOSE

ES reikalų departamento patarėjas (ES ekonomikos ir finansų politika) Valdas Verbus  susitiko su gimnazijos verslumo mokyklos mokiniais. (Projektas "Atgal į mokyklas").

Tradicinė Menų pavasario šventė Putinų gimnazijoje

Kaip ir kasmet, tradicinio Menų pavasario Putinų gimnazijoje, vykusio 2015 gegužės 5 dieną, programa buvo labai turininga. Kad šventė apimtų įvairias veiklos sritis, tuo pasirūpino Menų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė.

Prieš keletą dienų iki šventės gimnazijos erdvės pražydo obelų žiedais, ant langų nutūpė ažūriniai drugeliai.

Nuo pat ryto gimnazija šurmuliavo: stadione vyko sporto varžybos. Klasių komandos  kovojo futbolo,  estafetės, virvės traukimo rungtyse. Šiemet patys sportiškiausi buvo I ir III  klasių mokiniai, pelnę daugumą nugalėtojų medalius.

Vėliai į gimnazijos kiemą kvietė mugė. Prekiavo ir klasių komandos, ir verslo bendrovės. Kiekvienas mugės lankytojas galėjo rasti prekių, kurios palepintų ir kūną (kvapieji ekologiški muilai), ir skrandį: originalios užtepėlės, sausainiai, keksiukai, tinginys, o jau pyragų galybė... Galima buvo įsigyti ir vertingų prekių: papuošalų, sportinės aprangos, kvapiųjų žvakių,  originaliai dekoruotų puodelių, paveikslų ir visą gausybę malonių niekučių, sukurtų pačių mokinių rankomis.

Putiniškiai koncerte karštais aplodismentais sutiko ir dainininkes, ir šokėjus, ir teatro studijos dalyvių pasirodymus. Kaip visada, žavėjo „Svajos“ šokėjos, joms nenusileido ir choreografiją besimokantys įvairių klasių gimnazistai. Koncertą vainikavo originalus trečiokų šokis.

Menų pavasaris ne tik padovanojo daugeliui gimnazistų, taip ilgai laukusių savo veiklos rezultatų pristatymo bendruomenei, galimybę saviraiškai, bet ir tikrą šilumą, nes šveitė saulė ir lepino jaukus pavasariškas vėjas.

 

Daugiau nuotraukų>>

Sportinių renginių nuotraukos>>

 

Informuoja jaunieji Putinų gimnazijos žurnalistai

Gerosios vadybinės patirties sklaida

Gimnazijos vadovai pakvietė Alytaus miesto ir rajono direktorių pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus į kvalifikacijos tobulinimo renginį „Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje“, skirtą vadybinės gerosios praktikos sklaidai. Susitikimo tikslas -atskleisti inovatyvių idėjų generavimo, adaptavimo patirtį, derančią su Putinų gimnazijos vertybėmis, apžvelgti vadybos būdus ir veiksmus, puoselėjančius bendruomenėje lyderystę, pasidalinti sėkmės istorijomis apie formaliojo ir neformaliojo ugdymo  turinio  persidengimo patirtį  , pagalbos mokiniui organizavimo gerąją praktiką. Programos dalyviai turėjo progą išgirsti, kaip taikomos geros mokyklos idėjos (Gerold Brägger, Norbert Posse „Geros mokyklos link“, 2007 m.), panagrinėti mokyklų tipologijos variantus, aptarti kūrybiškumo pavyzdžius ir barjerus. Vadovai supažindino  su gimnazijoje taikoma savęs pažinimo praktika, vertinimo ir įsivertinimo modeliais, aptarė sąveikavimo tarp administracijos, mokytojų, mokinių, tėvų būdus ir formas, bendradarbiavimo bendruomenėje kultūros pamokas , įgytas projekte „Mokinkime ir mokykimės kitaip“, apmąstė mokytojų kvalifikacijos organizavimo įvairovę ir savitumą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Vyta Šiugždinienė

TRIUKŠMO SUVOKIMO DIENA

Balandžio mėnesio paskutinį trečiadienį minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aktualią triukšmo problemą ir skatinti tylesnių namų, tylesnių ugdymo įstaigų bei tylesnės poilsio aplinkos kūrimą.

Iš ryto gimnazistus pasitiko ant išorinių durų pakabinti tylos ženklai ir „Tylos dietos“ receptai ant kiekvieno kabineto durų. Ilgosios pertraukos metu mokinius mokė bendrauti tyliai Alytaus miesto teatro aktorius „mimas“ Tomas Kunčinas . Visiems norintiems buvo dalijami nuotaikingi lankstinukai.

Erasmus+: mokytojų mokymasis

Putinų gimnazijoje  įgyvendinamas Erasmus + programos  mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas “Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje” (vadovė Rimtautė Marčiulionienė). 

Balandžio 7-20 dienomis anglų kalbos mokytoja metodininkė  Palmyra Dunn  lankėsi   Vidourės mieto  Frydenhøjskolen  mokykloje (Danija), kurioje  stebėjo kolegų darbą, susipažino su Danijos  švietimo sistema, grįžusi pasidalino įspūdžiais:

Skaitykite daugiau>>

Daugiau>>


 

Socialinio verslumo mokykla

Mokykime ir mokykimes kitaip

Kartu Europos labui

Jaunieji talentai

Gyventojų perspėjimo sistema